เปิดกู้แล้ว! สินเชื่อเอสเอ็มอี ดอกแค่1% สูงสุด5ล้าน ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน

เปิดให้กู้แล้ว สินเชื่อช่วยเอสเอ็มอี ดอก1%/ปี สูงสุด5ล้าน ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน

น.ส.นารถนารี รัฐปัตย์ กรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ เอสเอ็มอี ดี แบงก์ เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 รัฐบาล โดยกระทรวงอุตสาหกรรม ได้มีมติอนุมัติโครงการสินเชื่อ “เสริมพลัง สร้างอนาคต SME ไทย” ภายใต้กองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ วงเงินรวม 1,000 ล้านบาท สนับสนุนให้เอสเอ็มอีที่มีศักยภาพเข้าถึงแหล่งเงินทุนต้นทุนต่ำ โดยมี ธพว.เป็นหน่วยร่วมทำหน้าที่ดำเนินการวิเคราะห์และอนุมัติสินเชื่อตามหลักเกณฑ์ของกองทุน เพื่อให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีนำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน เสริมสภาพคล่อง สำรองเป็นค่าใช้จ่าย หรือลงทุน ขยาย ปรับปรุง กิจการ ต่อยอดธุรกิจด้วยเทคโนโลยี

น.ส.นารถนารี กล่าวว่า สินเชื่อดังกล่าว คิดอัตราดอกเบี้ย 1% ต่อปี วงเงินกู้สูงสุด 5 ล้านบาท ระยะเวลากู้นานสูงสุด 7 ปี ปลอดชำระเงินต้นสูงสุดไม่เกิน 1 ปี ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการนิติบุคคลที่เป็นผู้ผลิต ให้บริการ ค้าปลีกค้าส่ง หรือผู้ใช้ในธุรกิจ 6 กลุ่ม ประกอบด้วย 1.กลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า 2. กลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 3. กลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมเครื่องมือทางการแพทย์ 4. กลุ่มธุรกิจผู้ผลิต/ผู้ใช้หุ่นยนต์ เครื่องจักรอัตโนมัติ หรือระบบปัญญาประดิษฐ์ (เอไอ) 5.กลุ่มธุรกิจการท่องเที่ยว หรือกลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง และ 6. กลุ่มธุรกิจ เทคโนโลยี สตาร์ตอัพ รวมถึง ธุรกิจอื่นๆ ซึ่งเป็นไปตามที่คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ (กอป.) กำหนด

น.ส.นารถนารี กล่าวว่า คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ แบ่งเป็น การผลิตสินค้าหรือการให้บริการ ต้องจ้างงานไม่เกิน 200 คน หรือมีมูลค่าสินทรัพย์ถาวรไม่รวมที่ดิน มูลค่าไม่เกิน 200 ล้านบาท ส่วนการค้าปลีกหรือการค้าส่ง ต้องจ้างงานไม่เกิน 50 คน หรือมีมูลค่าสินทรัพย์ถาวรไม่รวมที่ดิน มูลค่าไม่เกิน 100 ล้านบาท ต้องมีระบบบัญชีเดียว หรือแจ้งความประสงค์ที่จะเข้าสู่ระบบบัญชีเดียว มีประวัติการชำระหนี้ปกติอย่างน้อย 12 งวด โดยผู้ขออนุมัติสินเชื่อไม่เป็นหนี้เสีย ไม่ถูกดำเนินคดี และไม่เป็นบุคคลล้มละลาย ณ วันที่ยื่นใบคำขอเข้าร่วม อีกทั้ง ผู้ขอสินเชื่อต้องไม่อยู่ระหว่างได้รับความช่วยเหลือจากกองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการส่งเสริมอาชีพอุตสาหกรรมในครอบครัวและหัตถกรรมไทย, กองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ วงเงิน 10,000 ล้านบาท โครงการฟื้นฟูฯ สำหรับเอสเอ็มอี คนตัวเล็ก วงเงิน 8,000 ล้านบาท และโครงการสินเชื่อ เอสเอ็มอี โตไว ไทยยั่งยืน วงเงิน 3,000 ล้านบาท

“ผู้สนใจสินเชื่อดังกล่าวแจ้งความประสงค์ยื่นกู้ได้ตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 โดยลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.thaismefund.com สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ”น.ส.นารถนารีกล่าว

Advertisement
QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image