‘โออาร์’ ฟีเวอร์ เคาะราคาจองซื้อสุดท้าย 18 บาทต่อหุ้น ลุ้นประกาศสิทธิ 6 ก.พ. นี้

‘โออาร์’ ฟีเวอร์ เคาะราคาจองซื้อสุดท้าย 18 บาทต่อหุ้น ลุ้นประกาศสิทธิ 6 ก.พ. นี้

นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญตามที่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) เปิดเผยว่า ตามที่ได้แจ้งความคืบหน้าของการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (ไอพีโอ) ของบริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) (OR) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ ปตท. มาเป็นระยะ และ ปตท. ได้เปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการมีผลบังคับใช้ของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ และหนังสือชี้ชวนของ OR ที่มีผลใช้บังคับเมื่อวันท่ี 14 มกราคม 2564 รวมถึงกำหนดช่วงราคาเสนอขายหุ้น สามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรกของ OR เบื้องต้นคือ 16 – 18 บาทต่อหุ้นนั้น ขณะนี้ปตท. ขอแจ้งให้ทราบว่า OR ได้กำหนดราคาเสนอขายสุดท้าย (Final Price) ของการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปเป็นคร้ังแรกที่ราคา 18 บาทต่อหุ้น

ท้ังนี้ ผู้ถือหุ้นของ ปตท. เฉพาะกลุ่มท่ีมีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้น ผู้จองซื้อรายย่อย และผู้ลงทุนกลุ่มต่างๆ สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนของ OR ซึ่งได้ยื่นไว้แก่สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้ที่ www.sec.or.th และทางเว็บไซต์ของ OR ที่ www.pttor.com

สำหรับนักลงทุนรายย่อยที่จองซื้อหุ้น OR ผ่านธนาคาร 3 แห่ง คือ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารกรุงไทย จะทราบผลการจัดสรรในวันที่ 6 กุมภาพันธ์นี้ หลังจากเปิดให้จองตั้งแต่วันที่ 24 มกราคม ถึง 2 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ซึ่งถือเป็นหุ้นที่เปิดให้ประชาชนทั่วไปจองซื้อเป็นเวลานานที่สุดตั้งแต่มีการขายหุ้นไอพีโอมา โดยหุ้นจะเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์นี้

Advertisement

นางสาวจิราพร ขาวสวัสดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ โออาร์ กล่าวว่า การจองซื้อหุ้นสำหรับผู้จองซื้อในประเทศในครั้งนี้ โออาร์ เปิดให้มีระยะเวลานานเกือบ 10 วัน เพื่อให้นักลงทุนที่สนใจได้มีโอกาสเข้ามาจองซื้ออย่างเต็มที่ โดยภายหลังการปิดจองซื้อ พบว่ามีผู้จองซื้อรายย่อยแสดงความสนใจลงทุนเป็นจำนวนมาก มีจำนวนรายการที่จองซื้อผ่านตัวแทนจำหน่ายหุ้น 3 ธนาคาร ทั้งช่องทางการจองซื้อที่สาขาและช่องทางออนไลน์รวมกว่า 530,000 รายการ นับว่าเป็นการทำรายการจองซื้อหุ้นที่สูงที่สุด

ทั้งนี้ การจัดสรรหุ้นสำหรับผู้จองซื้อรายย่อยนั้นจะดำเนินการโดยใช้วิธี Small Lot First ซึ่งเป็นวิธีจัดสรรหุ้นให้แก่นักลงทุนทุกคนที่ต้องการอย่างทั่วถึงที่สุด โดยในรอบแรกจัดสรรที่กำหนดจองซื้อขั้นต่ำ ซึ่งทุกคนจะได้หุ้นตามจำนวนขั้นต่ำ 300 หุ้น และในรอบถัดๆ ไป ผู้จองซื้อทุกคนได้รับการจัดสรรเพิ่มครั้งละ 100 หุ้นจนหุ้นหมด ผ่านระบบคอมพิวเตอร์ ของ บริษัท เซ็ทเทรด ดอท คอม จำกัด (บริษัทย่อยของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย) ซึ่งมีความโปร่งใส น่าเชื่อถือและสามารถตรวจสอบได้

“การจัดสรรวิธีดังกล่าวทำให้มั่นใจได้ว่าผู้จองซื้อรายย่อยทุกรายที่สนใจจองซื้อและปฏิบัติตามเงื่อนไขการจองซื้อจะมีโอกาสเป็นเจ้าของหุ้น OR อย่างแน่นอน โออาร์ ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจเข้าจองหุ้นและเป็นส่วนสำคัญในการร่วมสร้างประวัติศาสตร์การ IPO ด้วยกันในครั้งนี้ ซึ่งจะเป็นแรงสนับสนุนที่สำคัญที่จะทำให้ โออาร์ เติบโตร่วมกับสังคมไทยได้อย่างยั่งยืน” นางสาวจิราพร กล่าว

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image