อยากมี “ชื่อตัวเอง” บนป้ายทะเบียนรถ ต้องทำยังไง-เริ่มเมื่อไหร่ เช็กเลย!!

อยากมี “ชื่อตัวเอง” บนป้ายทะเบียนรถ ต้องทำยังไง-เริ่มเมื่อไหร่ เช็กเลย!!

จากกรณีคณะรัฐมนตรี(ครม.) เมื่อวันที่ 2 ก.พ. อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกำหนดขนาด ลักษณะ และสีของแผ่นป้ายทะเบียนรถและการแสดงแผ่นป้ายทะเบียนรถและเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีประจำปี (ฉบับที่..) พ.ศ. … หรือ การกำหนดแผ่นป้ายทะเบียนรูปแบบพิเศษ หรือการใส่ชื่อตัวเองบนแผ่นป้ายทะเบียนรถได้นั้น

เรื่องนี้ น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี อธิบายไว้ในเฟซบุ๊ก ว่า กฎหมายฉบับนี้เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมลักษณะของแผ่นป้ายทะเบียนสำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน ในกฎกระทรวงกำหนดขนาด ลักษณะ และสีของแผ่นป้ายทะเบียนรถฯ พ.ศ.2554 โดยกำหนดแผ่นป้ายทะเบียนรูปแบบพิเศษ ให้มี ตัวอักษรมากกว่า 2 ตัว หรือตัวอักษรผสมสระหรือวรรณยุกต์หรือตัวเลขได้

กระทรวงคมนาคมจะนำแผ่นป้ายทะเบียนและหมายเลขป้ายทะเบียนดังกล่าวออกเปิดประมูล เพื่อนำรายได้เข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน แต่ยังคงประโยชน์ในการควบคุมทางทะเบียนและการตรวจสอบทางกฎหมาย

สาระสำคัญดังนี้

1.แผ่นป้ายแบ่งออกเป็นสองบรรทัด บรรทัดที่หนึ่ง ประกอบด้วยตัวอักษรประจำหมวดตัวที่หนึ่ง ตัวอักษรประจำหมวดตัวที่สอง และหมายเลขทะเบียนไม่เกินสี่หลัก บรรทัดที่สอง เป็นตัวอักษรแสดงชื่อกรุงเทพฯหรือจังหวัดที่จดทะเบียน เว้นแต่กรณีจดทะเบียนที่อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ให้ใช้คำว่า เบตง ทั้งนี้ ตัวอักษรให้ใช้ตัวอักษรไทยหมายเลขทะเบียนให้ใช้ตัวเลขอารบิค และทั้งตัวเลขและตัวอักษรให้อัดเป็นรอยดุน

2.กำหนดเพิ่มเติมให้แผ่นป้ายทะเบียนของรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน โดยบรรทัดที่หนึ่ง อาจประกอบด้วยตัวอักษรมากกว่า 2 ตัว หรือตัวอักษรผสมสระหรือวรรณยุกต์หรือตัวเลขก็ได้ และตามด้วยหมายเลขทะเบียนไม่เกินหนึ่งหลัก ทั้งนี้ การกำหนดตัวอักษรมากกว่าสองตัว หรือตัวอักษรผสมสระหรือวรรณยุกต์หรือตัวเลข ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่อธิบดีประกาศกำหนด

นอกจากนี้ ครม.ยังให้กรมการขนส่งทางบกรับข้อสังเกตของสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ดำเนินการสร้างการรับรู้เกี่ยวกับลักษณะของแผ่นป้ายทะเบียนรูปแบบพิเศษนี้ให้กับหน่วยงานต่างๆ รับทราบโดยเฉพาะหน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมายด้านการจราจร

หลังจากนั้น รัฐบาลจะร่างกฎกระทรวงให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาอีกครั้ง

ด้าน นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก(ขบ.) กล่าวว่า ตามขั้นตอน ขบ. ดำเนินการแก้ไขยกร่างกฎกระทรวงให้แล้วเสร็จและเสนอไปยังกฤษฎีกา ลงนาม ก่อนกลับมายังกระทรวงคมนาคมให้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมลงนามเห็นชอบ

“คาดว่าจะมีผลบังคับใช้ภายในกลางปีนี้ เพื่อให้ผู้ที่สนใจแผ่นป้ายทะเบียนพิเศษสามารถขึ้นทะเบียนกับ ขบ. และเปิดประมูล เบื้องต้นราคาจะอยู่ที่ 1 ล้านบาท”นายจิรุตม์กล่าว

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon