เช็ก’สิทธิเราชนะ’ วันนี้ กลุ่มคนละครึ่ง-เราเที่ยวด้วยกัน รับ 7 พันบาท

เช็กเลย! กลุ่มคนละครึ่ง-เราเที่ยวด้วยกัน เช็คสิทธิ ‘เราชนะ’ ได้แล้ว

ผู้สื่อข่าวรายงานเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ ระบุว่า การประกาศผลการคัดกรองคุณสมบัติเข้าร่วมโครงการ เราชนะ สำหรับกลุ่มประชาชนที่อยู่ในระบบฐานข้อมูลของแอพพลิเคชั่น “เป๋าตัง” ในโครงการคนละครึ่งและเราเที่ยวด้วยกันที่ยืนยันตัวตนสำเร็จภายในวันที่ 27 มกราคม 2564 กลุ่มประชาชนที่อยู่ในระบบฐานข้อมูลฯ สามารถตรวจสอบผลการคัดกรองได้ตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 ผ่านทางเว็บไซต์ www.เราชนะ.comได้แล้ว

เมื่อเข้าเว็บไซต์คลิกไปที่ตรวจสอบสถานะผู้ได้รับสิทธิ

โดยสามารถกรอกข้อมูลส่วนตัวเพื่อตรวจสอบสิทธิได้เลย

Advertisement

หากกรอกข้อมูลแล้วได้รับสิทธิจะได้รับแจ้งกำหนดการโอนเงินและจำนวนเงินที่จะได้รับแต่ละครั้งจนครบ 7,000 บาทเข้าแอปพลิเคชั่น เป๋าตัง

Advertisement

แต่หากไม่ได้รับสิทธิระบบจะแจ้งว่า “ท่านไม่ได้รับสิทธิ “เราชนะ”” พร้อมกับเหตุผล เช่น เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33  มีเงินได้พึงประเมินเกิน 300,000 หรือ บัญชีเงินฝากเกิน 500,000 เป็นต้น

ทั้งนี้ กลุ่มประชาชนที่อยู่ในระบบฐานข้อมูลฯ ที่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติและได้รับสิทธิร่วมเข้าโครงการเราชนะจะได้รับการโอนวงเงินสิทธิครั้งแรกในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 จำนวน 2,000 บาท และจะได้รับวงเงินสิทธิ์เพิ่มเป็นรายสัปดาห์ทุกวันพฤหัสบดี จนวงเงินสิทธิ์ครบ 7,000 บาท โดยกลุ่มประชาชนที่อยู่ในระบบฐานข้อมูลฯ สามารถสะสมวงเงินสิทธิ์ดังกล่าว และสามารถใช้จ่ายผ่านแอพพลิเคชัน “เป๋าตัง” ได้ จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564

สำหรับกลุ่มประชาชนที่อยู่ในระบบฐานข้อมูลฯ ที่ตรวจสอบสถานะแล้วพบว่า “ไม่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติ” สามารถแสดงความประสงค์ขอทบทวนสิทธิได้ทาง www.เราชนะ.com เท่านั้น โดยสามารถแสดงความประสงค์ได้ตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ – 8 มีนาคม 2564 และสามารถตรวจสอบผลการทบทวนสิทธิได้ทางเว็บไซต์ดังกล่าวเช่นเดียวกัน ทั้งนี้ กระทรวงการคลังจะนำข้อมูลของท่านไปคัดกรองใหม่อีกครั้งตามคุณสมบัติที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 19 มกราคม 2564 และกระทรวงการคลังจะถือว่าผลการพิจารณาทบทวนสิทธิ์เป็นอันสิ้นสุด

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการร้านค้าในกลุ่มร้านอาหารและเครื่องดื่มและร้านจำหน่ายสินค้าทั่วไปสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการเราชนะได้ทางเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com หรือติดต่อที่สาขาของธนาคารกรุงไทย สำหรับผู้ให้บริการรายย่อยที่มีสถานประกอบการเป็นหลักแหล่งและตรวจสอบได้หรือบริการขนส่งสาธารณะ สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการเราชนะได้ทางเว็บไซต์ www.เราชนะ

 

 

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image