ถาวร ตรวจท่าอากาศยานหัวหิน ดันเป็นจุดเชื่อมท่องเที่ยวฝั่งทะเลอ่าวไทย-ใต้ตอนล่าง

นายถาวร เสนเนียม รมช.คมนาคม ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาท่าอากาศยานหัวหิน พร้อมผลักดันเป็นจุดเชื่อมการท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลอ่าวไทย – ภาคใต้ตอนล่าง

นายถาวร เสนเนียม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมและคณะลงพื้นที่ตรวจติดตามความคืบหน้าการพัฒนาท่าอากาศยานหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งมีแผนพัฒนาท่าอากาศยานให้เป็นศูนย์กลางการบินของเขตพัฒนาการท่องเที่ยวฝั่งทะเลตะวันตก ของอ่าวไทย ได้รับงบประมาณกว่า 420 ล้านบาท เพื่อพัฒนาทั้งด้านโครงสร้างพื้นฐาน การให้บริการ การเพิ่มประสิทธิภาพด้านการรักษาความปลอดภัย และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ โดยในปีที่ผ่านมา ได้มีโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบรักษาความปลอดภัย ติดตั้งเครื่องตรวจอาวุธและวัตถุระเบิดแบบ EDS และแบบเดินผ่าน (WalK Through) ติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างแนวรั้วพื้นที่ เขตการบิน งบประมาณกว่า 134 ล้านบาท และในปี 2564 มีโครงการก่อสร้างขยายความกว้างทางวิ่งและเสริมผิวทางวิ่งเพื่อรองรับอากาศยานขนาด B737 จากเดิม 2 ลำ เป็น 5 ลำในเวลาเดียวกัน งบประมาณ 250 ล้านบาท และงานก่อสร้างรั้วปิดเขตและปรับปรุงรั้วรอบบริเวณ งบประมาณ25 ล้านบาท เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและมาตรฐานความปลอดภัยให้เป็นไปตามข้อกำหนดในแผนรักษาความปลอดภัยในการบินพลเรือนแห่งชาติ (NCASP)

ทั้งนี้ท่าอากาศยานหัวหินมีที่ตั้งที่มีศักยภาพเพียงพอในการส่งเสริมเป็นศูนย์กลางการบินของเขตพัฒนาการท่องเที่ยวฝั่งทะเลตะวันตกของอ่าวไทย ถือเป็นจุดเชื่อมสำคัญที่จะรองรับการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร และระนอง และขยายไปสู่จังหวัดอื่นๆในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง จูงใจให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวในพื้นที่ได้อย่างสะดวก รวดเร็วปัจจุบันท่าอากาศยานหัวหิน มีอาคารผู้โดยสารขนาด 7,200 ตารางเมตรและพื้นที่ลานจอดเครื่องบินขนาด 31,000 ตารางเมตร สามารถรองรับผู้โดยสารได้ 240 คนต่อชั่วโมง รองรับเที่ยวบินประจำและแบบเช่าเหมาลำ และในอนาคตมีแผนจะก่อสร้างอาคารผู้โดยสารหลังใหม่เพื่อรองรับผู้โดยสารให้ได้ 3.4 ล้านคนต่อปี

Advertisement

 

Eurolastcontent
QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image