‘คลัง’ เตือน 2กลุ่มให้ยกเลิกสิทธิ ‘เราชนะ’ 18ก.พ. ระวังถูกเรียกเงินคืน

เราชนะ

‘คลัง’ เตือน 2กลุ่มให้ยกเลิกสิทธิ ‘เราชนะ’ 18ก.พ. ระวังถูกเรียกเงินคืน

เราชนะ – น.ส.กุลยา ตันติเตมิท ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง กล่าวถึงการตรวจสอบสิทธิ ในโครงการเราชนะ เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 ซึ่งเป็นวันแรกที่เปิดให้มีตรวจสอบผ่านเว็บไซต์ www.เราชนะ.com

“โดยมีกรณีลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราว ในหน่วยงานรัฐและรัฐวิสาหกิจ ที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งและเราเที่ยวด้วยกัน เมื่อตรวจสอบสิทธิแล้วได้รับสิทธิในโครงการเราชนะนั้น ขอให้กดไม่เข้าร่วมโครงการด้วยตนเอง ในแอพพลิเคชัน เป๋าตัง ไม่เช่นนั้นจะถูกเรียกเงินคืนภายหลัง เพราะผิดเงื่อนไขในโครงการ”

น.ส.กุลยา กล่าวว่า ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เมื่อเข้าสู่ G-wallet ในแอพ เป๋าตัง ในส่วนของโครงการเราชนะ จะมีแถบข้อความ ถามว่าท่านยืนยันจะเข้าร่วมโครงการหรือไม่ โดยผู้ที่เป็นลูกจ้างในหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ ที่เป็นในหนึ่งในเกณฑ์ไม่ได้สิทธิในโครงการ จะต้องกดไม่เข้าร่วมโครงการ เราชนะ เพราะถ้าหากระบบตรวจพบภายหลังจะมีการเรียกเงินคืน รวมทั้งเกณฑ์อื่นๆด้วย

น.ส.กุลยา กล่าวว่า สำหรับเกณฑ์หรือคุณสมบัติของผู้ที่จะได้สิทธิในมาตรการนี้ มีดังนี้ 1.ผู้มีสัญชาติไทย อายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป 2.ไม่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ตามกฎหมายว่าด้วยประกันสังคม 3.ไม่เป็นข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงาน ลูกจ้าง เจ้าหน้าที่ หรือผู้ปฏิบัติงานอื่นใดในหน่วยงานของรัฐที่ได้รับค่าตอบแทนจากหน่วยงานของรัฐ 4.ไม่เป็นข้าราชการทางการเมือง 5.ไม่เป็นผู้รับบำนาญปกติหรือเบี้ยหวัดจากส่วนราชการ 6.ไม่เป็นผู้มีเงินได้พึงประเมินเกิน 300,000 บาท และ 7.ไม่มีเงินฝากรวมกันทุกบัญชีเกิน 500,000 บาท

Advertisement

น.ส.กุลยา กล่าวว่า ส่วนแนวทางช่วยเหลือกลุ่มลูกจ้างในหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ ที่มีรายได้น้อยนั้น พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ให้มอบหมายให้ทางกระทรวงการคลังดูแลกลุ่มนี้เพิ่มเติมแล้ว ซึ่งขณะนี้กำลังอยู่ระหว่างหาแนวทางช่วยเหลืออยู่

น.ส.กุลยา กล่าวว่า ขณะนี้กระทรวงการคลังได้คัดกรองผู้ที่มีคุณสมบัติตามเงื่อนไขโครงการ ในเบื้องต้นสำหรับที่อยู่ในกลุ่มฐานข้อมูลโครงการคนละครึ่งและโครงการเราเที่ยวด้วยกัน พบว่า มีผู้ที่ได้รับสิทธิได้ประมาณ 8.4 ล้านคน โดยกลุ่มนี้ จะได้รับเงินรอบแรกในวันที่ 18 กุมภาพันธ์นี้

น.ส.กุลยา กล่าวว่า ส่วนกลุ่มผู้ลงทะเบียนในโครงการเราชนะ ที่กระทรวงการคลังเปิดรับตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม ที่ผ่านมา ขณะนี้มีที่ลงทะเบียนแล้วประมาณ 8.7 ล้านคน โดยต้องทำการคัดกรองคุณสมบัติก่อน และประกาศผลผู้ได้รับสิทธิในวันที่ 8 กุมภาพันธ์นี้ ซึ่งผู้ที่ลงทะเบียนสามารถเข้ามาเช็คสิทธิผ่าน www.เราชนะ.com ได้ในวันดังกล่าว

Advertisement
QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image