กรมทางหลวง ลุยถนนหมายเลข 11 ตอนปางเคาะ-ปางมะโอ ยกระดับความปลอดภัย แก้ปัญหาอุบัติเหตุ

กรมทางหลวงก่อสร้างทางสาย 11 ตอน ปางเคาะ–ปางมะโอ จ.แพร่ พร้อมทางลอดสี่แยกแม่แขมจุดตัดกับทางหลวงหมายเลข 1023 แล้วเสร็จ เพื่อแก้ปัญหาการเกิดอุบัติเหตุเนื่องจากเป็นทางลงเขาแบบยั่งยืน ยกระดับความปลอดภัย

รายงานข่าวจากกรมทางหลวง (ทล.) โดยสำนักก่อสร้างก่อสร้างทางที่ 2 ดำเนินโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 11 (ลำปาง-เด่นชัย) ตอน ปางเคาะ-ปางมะโอ ระหว่าง กม.408+100 – กม. 413+800 ระยะทาง 5.7 กิโลเมตร และปรับปรุงบริเวณจุดตัดทางแยกทางหลวงหมายเลข 11 ที่ กม.413+411 ตัดทางหลวงหมายเลข 1023 (แพร่-วังชิ้น) ที่ กม.56+627 (สี่แยกแม่แขม) ในพื้นที่ อำเภอลอง จังหวัดแพร่แล้วเสร็จ เพื่อแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งเพิ่มความสะดวกรวดเร็วปลอดภัยในการเดินทาง

Advertisment

เนื่องจากเส้นทางดังกล่าวเดิมมีขนาด 2 ช่องจราจร ลักษณะถนนสองเส้นตัดกับบริเวณสี่แยกทางเขาที่ลาดชันและคดโค้ง ทำให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง และการจราจรติดขัดในช่วงวันหยุดยาว โดยปริมาณการจราจรปี 2563 เฉลี่ย 4,779 คัน/วัน ประกอบกับมีรถบรรทุกสินค้าขนาดใหญ่และรถโดยสารใช้บริการมากขึ้น เป็นเหตุให้สภาพผิวทางได้รับความเสียหายก่อนครบอายุบริการแม้จะบำรุงรักษาสม่ำเสมอ

รัฐบาลจึงมอบให้กรมทางหลวงกำหนดแผนงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เพื่อดำเนินโครงการก่อสร้างทางหลวงสายดังกล่าว โดยมีศูนย์สร้างทางลำปางเป็นผู้ดำเนินโครงการก่อสร้าง มีลักษณะงาน ดังนี้

Advertisement

– โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 11 ระหว่าง กม.409+400 – กม.413+800 ก่อสร้างตามมาตรฐานทางชั้นพิเศษขนาด 4 ช่องจราจร และ 6 ช่องจราจร ผิวทางแบบแอสฟัลต์คอนกรีตระหว่าง กม.408+100 – กม.412+900 และผิวทางแบบปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตระหว่าง กม.412+900 – 413+800 กว้างช่องละ 3.5 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 2.5 เมตร มีเกาะกลางแบบคอนกรีตแบริเออร์สลับกับเกาะกลางแบบ Raised Median และมีทางขนาน (Service Road) ระหว่าง กม. 412+900 – กม.413+800 ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างตลอดเส้นทาง

– โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1023 ระหว่าง กม.55+900 – 57+612.500 ระยะทาง 1.7 กิโลเมตร โดยออกแบบให้เป็นทางลอดใต้สะพานทางหลวงหมายเลข 11 ก่อสร้างตามมาตรฐานทางชั้นพิเศษ 4 ช่องจราจร ผิวทางแบบปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต กว้างช่องละ 3.50 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.50 เมตร มีเกาะกลางแบบคอนกรีตแบริเออร์ และทางขนาน (Service Road) ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างตลอดเส้นทาง
รวมงานก่อสร้างสะพาน 3 แห่งบนทางหลวงหมายเลข 11 ที่ กม.413+441 ขนาด 6 ช่องจราจร มีความยาว 40 เมตร

และบนทางหลวงหมายเลข 1023 ที่ กม.56+100 และที่ กม.57+278 ขนาด 4 ช่องจราจร มีความยาว 30 เมตร มีเกาะบางแบบคอนกรีตแบริเออร์ พร้อมปรับปรุงบริเวณจุดตัดทางแยกทางหลวงแผ่นดินที่ กม. 413+411 ตัดกับทางหลวงหมายเลข 1023 ที่ กม.56+627 ใช้งบประมาณก่อสร้างทั้งหมด 579,280,000 บาท และขณะนี้ได้มีการก่อสร้างเพิ่มเติมที่ กม.406+700 – 408+100 ใช้งบประมาณปี 2564 จำนวน 55,000,000 บาท ผลงานก่อสร้างปัจจุบัน 17.32% คาดว่าจะแล้วเสร็จทั้งหมดภายในเดือนกันยายน 2564 นี้

Advertisement

โครงการดังกล่าวช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้ใช้เส้นทางอย่างยั่งยืน ยกระดับมาตรฐานทางหลวงตามความเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจของประเทศ สามารถรองรับน้ำหนักรถบรรทุกและปริมาณการจราจรที่เพิ่มมากขึ้น รองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจระหว่างภูมิภาคและระหว่างจังหวัด เพื่อผลสัมฤทธิ์ด้านการคมนาคมขนส่งและบริการที่ดี ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้เส้นทางทั้งในปัจจุบันและอนาคต

Eurolastcontent
QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image