คลัง ตอบคำถาม ‘เราชนะ’ ไม่ให้สิทธิข้าราชการ-ไม่ช่วยเหลือเป็นเงินสด เพราะ?

คลัง ตอบคำถาม ‘เราชนะ’ ไม่ให้สิทธิข้าราชการ-ไม่ช่วยเหลือเป็นเงินสด เพราะ?

เราชนะ โครงการให้ความช่วยเหลือด้วยการลดภาระค่าครองชีพให้แก่ประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ของรัฐบาล โดยจะสนับสนุนวงเงินช่วยเหลือให้แก่ประชาชน จำนวนประมาณ 31.1 ล้านคน วงเงินไม่เกิน 3,500 บาทต่อคนต่อเดือน เป็นระยะเวลา 2 เดือน รวมเงินเยียวยา 7,000 บาทต่อคน แต่ขณะเดียวกันมักพบคำถามว่า เหตุใดจึงไม่ให้สิทธิข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ, ทำไมเงินช่วยเหลือถึงให้เป็นวงเงินแทนการให้เป็นเงินสด, ในการพิจารณาเกณฑ์เงินฝากจะใช้ฐานข้อมูลของปีใด และเหตุใดมาตรการเราชนะจึงไม่ให้สิทธิกลุ่มผู้ประกันตนตามมาตรา 33 กระทรวงการคลังมีคำตอบ

  • เหตุใดจึงไม่ให้สิทธิข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ
  • ทำไมเงินช่วยเหลือถึงให้เป็นวงเงินแทนการให้เป็นเงินสด
  • ในการพิจารณาเกณฑ์เงินฝากจะใช้ฐานข้อมูลของปีใด
  • เหตุใดมาตรการเราชนะจึงไม่ให้สิทธิกลุ่มผู้ประกันตนตามมาตรา 33
QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image