เสียงข้างมาก ส.ว.โหวตผ่านกฎหมาย กสทช. ไฟเขียวทำแท้งสรรหากรรมการ

เสียงข้างมาก ส.ว.โหวตผ่านกฎหมาย กสทช. ไฟเขียวทำแท้งสรรหากรรมการ

เมื่อเวลา 11.40 น. วันที่ 15 กุมภาพันธ์​ ที่รัฐสภา ในการประชุมวุฒิสภา ที่มี นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา เป็นประธานการประชุม มีการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ …) พ.ศ. .. ซึ่งเป็นฉบับที่คณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว ในวาระสองและวาระสาม

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ประชุมวุฒิสภามีมติไม่เห็นชอบ มาตรา 5(3) ตามที่คณะ กมธ. แก้ไข โดยให้กลับไปใช้ตามที่สภาผู้แทนราษฎรเสนอ ซึ่งบัญญัติไว้ว่า ผู้มีสิทธิสมัครรับการสรรหาเพื่อเป็นกรรมการ กสทช. มีคุณลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใด (3) เป็นหรือเคยเป็นนายทหารหรือนายตำรวจที่มียศตั้งแต่พลตรี พลเรือตรี พลอากาศตรี หรือพลตำรวจตรี

นอกจากนี้ ที่ประชุมวุฒิสภายังได้พิจารณา มาตรา 10 ว่าด้วยการดำรงตำแหน่งของกรรมการ กสทช. โดยพล.อ.อนันตพร กาญจนรัตน์ ส.ว. ในฐานะประธาน กมธ. ชี้แจงตอนหนึ่งว่า สาเหตุที่ทาง กมธ.แก้ไข ให้บุคคลที่อยู่ระหว่างการสรรหาเป็นกรรมการ กสทช. เมื่อได้แต่งตั้งเป็นกรรมการแล้วสามารถดำรงตำแหน่งได้ 3 ปี ซึ่งแตกต่างจากร่างที่สภา ส่งมา โดยกำหนดให้เลือกกรรมการชุดใหม่ ภายใน 15 วัน หลังร่าง พ.ร.บ.นี้ประกาศบังคับใช้ เพื่อให้ความเป็นธรรมกับบุคคลที่อยู่ระหว่างการสรรหาเป็น กสทช. ซึ่งมาตามกฎหมาย กสทช. ฉบับเดิม ทั้งนี้ คาดว่าร่างกฎหมายที่กำลังพิจารณาอยู่นี้จะเสร็จก่อนการสรรหา ทำให้กระบวนการสรรหานั้นต้องยกเลิก หรือคว่ำไปโดยอัตโนมัตินับจากวันที่ร่าง พ.ร.บ.กสทช. ฉบับใหม่บังคับใช้ เพราะคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามนั้นแตกต่างกัน ทั้งนี้ กมธ.ได้ปรับแก้เพื่อสร้างจุดสมดุลมากที่สุดของร่างกฎหมายระหว่างที่เสนอมาโดยคณะรัฐมนตรี (ครม.) และที่ร่างกฎหมายรับมาจากสภาผู้แทนราษฎร

ด้าน นางสุวรรณี สิริเวชชะพันธ์ รองประธาน กมธ. ในฐานะ กมธ.เสียงข้างน้อย กล่าวว่า สาเหตุที่เห็นด้วยกับร่างของสภา เพราะมีการกำหนดไว้ว่าหากเป็นกรรมการ กสทช.ไม่ถึง 3 ปี สามารถกลับมาสมัครใหม่ได้

กระทั่งเวลา 15.00 น. นายศุภชัย สมเจริญ รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง เป็นประธานในที่ประชุมขณะนั้น สั่งให้ที่ประชุมลงมติ มาตรา 10 ผลปรากฏว่า ที่ประชุมไม่เห็นชอบกับที่คณะกรรมาธิการแก้ไข ด้วยเสียง 158 ต่อ 42 งดออกเสียง 12 ไม่ลงคะแนน1 เสียง ด้วยเหตุนี้ทำให้ต้องกลับไปใช้มาตรา 10 ตามที่สภาเสนอมา ซึ่งกำหนดให้มีการสรรหากรรมการชุดใหม่ ภายใน 15 วันนับตั้งแต่ที่มีการประกาศบังคับใช้ ดังนั้น กระบวนการการสรรหาบุคคลเป็นกรรมการ กสทช. ในขณะนี้ต้องล้มเลิกไปโดยอัตโนมัติ

จากนั้นเป็นการลงมติในวาระที่สาม ที่ประชุมเห็นด้วยกับร่างกฎหมายทั้งฉบับ ด้วยเสียง 194 ต่อ 3 งดออกเสียง 15 ไม่ลงคะแนน 1 เสียง

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon