สินเชื่อ “เอสเอ็มอี มีที่ มีเงิน” ภาคท่องเที่ยว แค่ครึ่งวันยื่นกว่า 5,000 ลบ.

สินเชื่อ “เอสเอ็มอี มีที่ มีเงิน” ภาคท่องเที่ยว แค่ครึ่งวันยื่นกว่า 5,000 ล้านบาท

นายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กล่าวว่า สำหรับโครงการสินเชื่อ มีที่มีเงินของธนาคารออมสิน เพื่อช่วยเหลือธุรกิจท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) วงเงินรวม 10,000 ล้านบาท โดยผู้ต้องการเงินกู้สามารถนำที่ดินมาเป็นหลักประกัน (Collateral base lending) และธนาคารออมสินจะไม่พิจารณากระแสเงินสด (Cash flow) ของกิจการอย่างเช่นในอดีต

โดยเมื่อ 18 กุมภาพันธ์ 2564 ซึ่งเป็นวันแรกของการเปิดให้กู้โครงการนี้ ปรากฎว่าเพียงครึ่งวันมียื่นขอสินเชื่อรวมแล้ว 5,000 ล้านบาท ซึ่งสะท้อนความต้องการเงินกู้เพื่อเสริมสภาพคล่องของธุรกิจท่องเที่ยวในเวลานี้

อ่านข่าว เริ่มวันนี้ ออมสิน ให้ธุรกิจใช้ที่ดินค้ำเงินกู้ ดอก0.1%

ในส่วนของการพิจารณาที่ดิน ที่เป็นหลักทรัพย์นั้น ธนาคารออมสินจำเป็นต้องกลั่นกรองคำขอเงินกู้เหล่านั้นว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์การให้กู้ของธนาคารหรือไม่ อาทิ จะต้องเป็นที่ดินที่มีโฉนดเท่านั้น ประเภทเอกสารสิทธิ์ที่เป็น น.ส.3 ซึ่งเป็นหนังสือรับรองการทำประโยชน์ในที่ดิน รวมถึงที่ดินตาบอด หรือที่ดินขุดบ่อ ไม่มีไฟฟ้า เป็นต้น ธนาคารจะไม่รับเป็นหลักประกันในโครงการนี้

Advertisement

สำหรับเงื่อนไขในโครงการนี้ดีกว่าธุรกิจขายฝาก โดยธนาคารออมสินให้เงินกู้สูงถึง 70 % ของราคาประเมินราชการ ขณะที่ธุรกิจขายฝากให้เพียง 50 % ของราคาประเมินที่ดินเท่านั้น นอกจากนี้ธุรกิจขายฝากยังคิดดอกเบี้ย15 – 30% ต่อปี ซึ่งถือเป็นอัตราที่สูงมาก

นอกจากนี้ ธนาคารออมสินยังผ่อนปรนให้ผู้กู้ยังไม่จำเป็นต้องชำระเงินงวด เป็นระยะเวลา 2 -3 ปีแรกของการได้รับสินเชื่อ ขณะที่การจ่ายดอกเบี้ย สามารถกันเงินกู้ส่วนหนึ่งไว้เพื่อชำระดอกเบี้ยได้ ซึ่งเป็นการช่วยลดภาระให้กับผู้ประกอบการ หลังจาก 3 ปีไปแล้ว จึงค่อยมาจัดโครงการการชำระหนี้ให้กับธนาคารตามรายได้ของกิจการใหม่

ส่วนโครงการมีที่มีเงิน สำหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อย (เอสเอ็มอี) ทั่วไปที่ธนาคารออมสินได้เปิดก่อนหน้านี้ ในวงเงินรวม 10,000 ล้านบาท ซึ่งปรากฏว่ามีผู้ยื่นขอกู้และหมดในเวลารวดเร็ว ส่วนในปัจจุบันภาคธุรกิจท่องเที่ยวยังคงได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักหลังจากการท่องเที่ยวต้องหยุดชะงักเพราะการแพร่ระบาดของเชื้อ โควิด-19

ดังนั้นเมื่อวันที่ 15 ก.พ.ที่ผ่านมาคณะรัฐมนตรี(ครม.)จึงมีมติเห็นชอบมาตรการช่วยเหลือด้านการเงินเพิ่มเติม เพื่อเยียวยาและเพิ่มสภาพคล่องสำหรับธุรกิจท่องเที่ยวและสาขาธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง โดยมอบหมายธนาคารออมสิน จัดทำโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ เอสเอ็มอี มีที่ มีเงิน สำหรับธุรกิจท่องเที่ยว วงเงินโครงการ 10,000 ล้านบาท เริ่มเปิดรับลงทะเบียนขอกู้ทางเว็บไซต์ธนาคารออมสิน www.gsb.or.th ตั้งแต่วันที่ 18 ก.พ.- 30 มิ.ย.นี้ หรือจนกว่าวงเงินโครงการจะหมด

สำหรับโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ เอสเอ็มอี มีที่ มีเงิน สำหรับธุรกิจท่องเที่ยว เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล สามารถใช้ที่ดินเปล่า หรือที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง เป็นหลักประกันการขอสินเชื่อจากธนาคาร เพื่อนำเงินกู้ไปใช้เสริมสภาพคล่องให้กิจการ หรือเพื่อไถ่ถอนที่ดินซึ่งทำสัญญาขายฝากกับเอกชนไว้ในช่วงวันที่ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค.2564

โดยธนาคารฯ ให้วงเงินสินเชื่อต่อราย ไม่เกิน 70% ของราคาประเมินที่ดินราชการ ระยะเวลากู้ 3 ปี คิดอัตราดอกเบี้ยต่ำพิเศษตามนโยบายรัฐบาล ปีที่ 1 อัตราดอกเบี้ย = 0.10% ต่อปี ปีที่ 2 = 0.99% ต่อปี และปีที่ 3 = 5.99% ต่อปี กรณีบุคคลธรรมดาจำนวนเงินให้กู้ 1-10 ล้านบาท นิติบุคคลจำนวนเงินให้กู้ 1-50 ล้านบาท

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image