พบคนไทย 21 ล้านคน ยังไม่มีอินเตอร์เน็ต

สำรวจพบ คนไทย 21 ล้านคน ยังไม่มีอินเตอร์เน็ต

รายงานข่าวจากสำนักงานสถิติแห่งชาติ ระบุว่า “การสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ. 2562” พบว่า ประชาชนตั้งแต่อายุ 6 ปีขึ้นไป มีการใช้อินเตอร์เน็ต จำนวน 42.42 ล้านคน ไม่ใช้อินเตอร์เน็ต จำนวน 21.22 ล้านคน มีผู้ใช้สมาร์ทโฟน จำนวน 40.9 ล้านคน ไม่มีผู้ใช้สมาร์ทโฟน จำนวน 1.51 ล้านคน มีการใช้งานธุรกรรมการเงินทางอินเตอร์เน็ต จำนวน 13.02 ล้านคน ไม่มีการใช้งานธุรกรรมการเงินทางอินเตอร์เน็ต จำนวน 29.39 ล้านคน

อ่านข่าว
เปิดขั้นตอนเช็ก ‘เป๋าตัง’ รับเงินโอนงวดแรก 2,000 บ. เราชนะ
วิธีอัพเดต “เป๋าตัง” เวอร์ชั่นล่าสุด รับเงินโอนงวดแรก 2,000 บ. เราชนะ
เตือน 5 แสนคนไม่ผ่าน ‘เราชนะ’ รีบยื่นทบทวนสิทธิ รับ 7,000 บ.
มีคำตอบ! เช็คเลยข้อสงสัย เราชนะ 18 ข้อ ที่พบบ่อย
คิวต่อไป! เปิดขั้นตอนทะเบียน www.ม33เรารักกัน.com รับ 4,000 บ.

เหตุผลที่ประชาชนตั้งแต่อายุ 6 ปีขึ้นไปที่ไม่ใช้อินเตอร์เน็ต พบว่า อันดับที่ 1 ร้อยละ 48.5 ไม่มีความจำเป็น/ไม่สนใจ อันดับที่ 2 ร้อยละ 47.7 ใช้งานไม่เป็น และอันดับที่ 3 ร้อยละ 2.7 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตสูงเกินไป เช่น ค่าบริการ

อีกทั้งยังมีรายงานสถิติจาก สำนักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงานกสทช.) ระบุว่า ข้อมูลจำนวนเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่มีผู้ใช้งาน ณ เดือน ธ.ค. 2563 มีจำนวน 116,294,420 เบอร์ แบ่งเป็น ผู้ใช้ในระบบเติมเงิน มีจำนวน 88,952,132 เบอร์ และผู้ใช้งานในระบบรายเดือน มีจำนวน 27,342,288 เบอร์

Advertisement
QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image