สนามบินสุวรรณภูมิ ติดสติ๊กเกอร์กำจัดเชื้อโรคด้วยระบบ Smart nano ion หนุนเชื่อมั่นผู้ใช้บริการ

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิติดสติ๊กเกอร์กำจัดเชื้อโรคด้วยระบบ Smart nano ion ภายในอาคารผู้โดยสาร
สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ใช้บริการในยุค New Normal

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) ให้ความสำคัญขั้นสูงสุดในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัส
โควิด – 19 โดยได้ดำเนินการติดสติ๊กเกอร์ซึ่งเป็นแผ่นสัมผัสกำจัดเชื้อโรคที่ประกอบด้วย Cu+ และ Zinc+ ในกระบวนการฆ่าเชื้อโรคด้วยระบบ Smart nano ion ที่สามารถฆ่าเชื้อโรคและแบคทีเรียบนพื้นผิวได้ตลอดเวลา โดยไม่ก่อให้เกิดการระคายเคืองต่อผู้ใช้งาน รวมทั้งสามารถกำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ได้อีกด้วย ซึ่งติดตั้งที่บริเวณมีการสัมผัสร่วมกัน เช่น บริเวณประตูทางเข้า – ออกอาคารผู้โดยสาร บริเวณพื้นทางเดินที่บริเวณจุดตรวจค้นร่างกายผู้โดยสารขาออก และปุ่มกดลิฟท์โดยสารภายในอาคารผู้โดยสาร ทสภ. เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้โดยสารและผู้ใช้บริการ

ทั้งนี้ ทสภ. ขอให้ผู้โดยสารและผู้ใช้บริการยังคงรักษามาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดตามหลักปฏิบัติ ซึ่งประกอบด้วย D (DISTANCING) เว้นระยะระหว่างกันหลีกเลี่ยงการสัมผัสผู้อื่น M (MASK- WEARING) สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา H (HAND WASHING) หมั่นล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ T (TEMPERATURE CHECK) ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย และ T (THAICHANA) สแกนแอปพลิเคชั่นไทยชนะ ทั้งนี้ หากผู้โดยสารต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ AOT Contact Center หมายเลขโทรศัพท์ 1722 ตลอด 24 ชั่วโมง

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image