ใครเข้าเกณฑ์ดูเลย! เปิดขั้นตอนลงทะเบียน ‘ม33เรารักกัน’ ก่อนเปิดระบบ 21 ก.พ.นี้

ใครเข้าเกณฑ์ดูเลย! เปิดขั้นตอนลงทะเบียน ‘ม33เรารักกัน’ ก่อนเปิดระบบ 21 ก.พ.นี้

เปิดให้ลงทะเบียน 21 กุมภาพันธ์นี้แล้ว สำหรับโครงการ ม33เรารักกัน เพื่อช่วยเหลือเยียวยาแบ่งเบาภาระค่าครองชีพของผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19

โดยเปิดให้ประชาชนได้รับเงินคนละ 4,000 บาท มีผู้มีสิทธิ 9.27 ล้านคน วงเงินประมาณ 37,100 ล้านบาท

เงื่อนไขผู้ได้รับสิทธิ

1.มีสัญชาติไทย
2.เป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 โดยมีข้อมูลในระบบประกันสังคม ณ วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบโครงการ (15 ก.พ.64) หรือเคยเป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2564 (วันที่ถูกตัดสิทธิจากโครงการเราชนะ)
3.ไม่เป็นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและไม่ได้รับสิทธิโครงการเราชนะ
4.ไม่มีเงินฝากในสถาบันการเงินรวมกันทุกบัญชีเกิน 500,000 บาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ขั้นตอนการลงทะเบียน

1.ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.ม33เรารักกัน.com
2.คลิกเลือก “ลงทะเบียน”
3.คลิกยืนยันยอมรับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และความยินยอมสำหรับผู้ประกันตนที่เข้าร่วมโครงการ ม33เรารักกัน (Term & Condition)
4.กรอกข้อมูลสำหรับการลงทะเบียน ดังนี้
4.1 ชื่อ-สกุล
4.2 เลขบัตรประจำตัวประชาชน
4.3 รหัสหลังบัตรประจำตัวประชาชน
4.4 วัน เดือน ปี เกิด
4.5 เบอร์โทรศัพท์
4.6 จังหวัดที่อยู่ปัจจุบัน
5. รอรับรหัส OTP (One time password) เพื่อนำไปกรอกยืนยันในเว็บไซต์
6.ระบบแจ้งยืนยันการลงทะเบียนสำเร็จ ท่านสามารถตรวจสอบสิทธิผ่านเว็บไซต์ www.ม33เรารักกัน.com ได้ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

เตรียมตัว! 21 ก.พ. ลงทะเบียน ‘ม.33 เรารักกัน’ สุชาติกำชับ สปส.เข้มดูระบบ

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon