นักลงทุนเฮ รัฐเชื่อมโยงข้อมูลผ่านดิจิทัล 1 เม.ย. ลดปัญหายื่นเอกสารเว้นภาษีนิติบุคคล

สรรพากร จับมือ บีโอไอ เชื่อมโยงข้อมูลผ่านระบบดิจิทัล 1 เม.ย. นี้ ลดปัญหายื่นเอกสารเว้นภาษีนิติบุคคลให้กับนักลงทุน

นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพากร เปิดเผยว่า กรมสรรพากรได้ลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการเชื่อมโยงข้อมูลร่วมกันระหว่างสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ บีโอไอ ที่จะร่วมบูรณาการด้านการให้บริการภาครัฐ พร้อมสนับสนุนให้ภาคธุรกิจดำเนินไปได้อย่างสะดวก รวดเร็วและถูกต้อง ภายใต้กลยุทธ์ Digital Transformation การเชื่อมโยงข้อมูลร่วมกันนี้จะเป็นการอำนวยความสะดวก ช่วยลดความยุ่งยาก ซับซ้อนของขั้นตอนการนำส่งข้อมูลด้านเอกสาร ป้องกันข้อผิดพลาดในการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีเงินได้นิติบุคคลให้กับผู้ที่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีตามบัตรส่งเสริมการลงทุน

Advertisment

โดยกรมสรรพากรมีความมุ่งมั่นที่จะยกระดับการให้บริการผ่านระบบดิจิทัลตามนโยบายของรัฐบาล เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่ได้รับการส่งเสริมในการใช้สิทธิยกเว้นภาษีได้อย่างถูกต้อง ตรวจสอบได้ ผลักดันเศรษฐกิจไทยให้ก้าวไกลไปกับเทคโนโลยีและขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่ Digital Thailand ต่อไป ภายใต้มาตรการ เว้นระยะห่างทางสังคม

Advertisement

น.ส.ดวงใจ อัศวจินตจิตร์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ บีโอไอ กล่าวว่า การเชื่อมโยงข้อมูลนี้ เป็นการยกระดับบริการผ่านระบบดิจิทัลด้วยข้อมูลชุดเดียวกันใช้ได้สองหน่วยงาน เพิ่มความสะดวกและลดภาระให้แก่นักลงทุนที่ต้องรายงานความคืบหน้าในการดำเนินการโครงการผ่านระบบ e – Monitoring ไม่ต้องกรอกข้อมูลและจัดส่งเอกสารที่ซ้ำซ้อนให้กับทั้งสองหน่วยงาน สร้างประโยชน์ในการใช้สิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลผ่านระบบ e – Tax ของบีโอไอให้เป็นข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นชุดเดียวกับกรมสรรพากร โดยการเชื่อมโยงข้อมูลดังกล่าวนี้จะเริ่มดำเนินการได้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 เป็นต้นไป

Eurolastcontent
QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image