“คมนาคม” ประชุมติดตามคืบหน้าสนามบินเบตง

“คมนาคม” ประชุมติดตามคืบหน้าสนามบินเบตง

เมื่อวันที่ 23 ก.พ.64 นายเจือ ราชสีห์ ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม (นายถาวร เสนเนียม) เปิเผยภายหลังการเป็นประธานประชุมคณะทำงานเร่งรัดการเปิดใช้ท่าอากาศยานเบตง จังหวัดยะลา ครั้งที่ 1/2564 โดยมีผู้แทนจากกรมท่าอากาศยาน (ทย.) สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) และบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด เข้าร่วมประชุม ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมกระทรวงคมนาคม ซึ่งที่ประชุมได้รับทราบความก้าวหน้าของการดำเนินงาน ดังนี้

1. การทดสอบแนวร่อน กองบินตำรวจและสายการบินนกแอร์ได้ทำการบินทดสอบแนวร่อน ณ ท่าอากาศยานเบตง เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564

2. สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (สล.คปต.) มีกำหนดการไปติดตามความก้าวหน้าและตรวจเยี่ยมท่าอากาศยานเบตง ในวันที่ 2 มีนาคม 2564 ซึ่งที่ประชุมฯ ได้มอบให้ ทย. จัดเตรียมข้อมูลการดำเนินงานล่าสุด เพื่อรายงานความก้าวหน้าของท่าอากาศยานเบตงให้ สล.คปต. รับทราบ

3. การออกใบรับรองการดำเนินงานสนามบินสาธารณะ ทย. อยู่ระหว่างการแก้ไขข้อบกพร่องจากการลงพื้นที่ตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของท่าอากาศยาน (Demonstration and audit) ของ กพท. ซึ่งแบ่งเป็น 2 ด้าน ได้แก่ มาตรฐานความปลอดภัย และมาตรฐานการรักษาความปลอดภัย อาทิ บุคลากรในการดำเนินงานสนามบิน พื้นที่ปลอดภัยรอบทางวิ่ง ลานจอดอากาศยาน เป็นต้น

Advertisement

 

4. บุคลกรในการดำเนินงานสนามบิน ปัจจุบันอยู่ระหว่างการฝึกอบรมบุคลากรด้านดับเพลิงกู้ภัยอากาศยาน การซ้อมแผนฉุกเฉิน และด้านระบบการจัดการด้านนิรภัย ซึ่งการฝึกอบรมดังกล่าว จะแล้วเสร็จในเดือนมีนาคม 2564 โดย ทย. จะส่งเอกสารการดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องให้ กพท. พิจารณาต่อไป

ทั้งนี้ ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมดำเนินการเพื่อให้การเปิดใช้งานท่าอากาศยานเบตงเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยของ กพท. ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานความปลอดภัยสากลขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO)

Advertisement
Eurolastcontent
QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image