เคาะเงินประกันรายได้ชาวสวนยาง เฟส 2 งวด 5-6 เพิ่มอีก 4.99 พันล้าน

เคาะเงินประกันรายได้ชาวสวนยาง เฟส 2 งวด 5-6 เพิ่มอีก 4.99 พันล้าน

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์​ ที่กระทรวง​เกษตร​และ​สหกรณ์​ นายประยูร อินสกุล รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการบริหาร โครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ระยะที่ 2 ว่า ในส่วนของผลการดำเนินงานที่ผ่านมา กระทรวงเกษตรฯ ได้ส่งรายชื่อให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์​การเกษตร (ธ.ก.ส.) สั่งจ่ายเงินไปแล้ว ในงวดที่ 1-4 ประมาณ 9,333 ล้านบาท คิดเป็น 96.04% ของวงเงินงบประมาณเงินชดเชยที่ ครม.อนุมัติทั้งหมดประมาณ 9,717 ล้านบาท คงเหลือประมาณ 384 ล้านบาท และจากสถานการณ์ปัจจุบันที่ราคายางพารามีความผันผวน ไม่สอดคล้องกับราคายางที่คาดการณ์

นายประยูรกล่าวอีกว่า จากความผันผวนของราคาส่งผลให้ กยท.ต้องใช้งบประมาณในการชดเชยส่วนต่างราคาประกันในงวดที่ 5-6 วงเงินประมาณ 5,265 ล้านบาท ซึ่งเกินวงเงินที่เคยได้รับอนุมัติเบื้องต้น ที่ประชุมจึงมีมติเห็นชอบขออนุมัติงบประมาณเพิ่มเติมจำนวนประมาณ 4,990 ล้านบาท แบ่งเป็น งบประมาณสำหรับประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยางประมาณ 4,880 ล้านบาท และงบประมาณสำหรับชดเชยต้นทุนเงินในอัตราเงินฝากประจำ 12 เดือน ของ ธ.ก.ส. บวก 1 ภายในวงเงินไม่เกิน 109.8 ล้านบาท

อย่างไรก็ตาม ก่อนหน้านี้คณะรัฐมนตรี​ (ครม.)​ มีมติให้ดำเนินโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ระยะที่ 2 โดยการยางแห่งประเทศไทย (กยท.)​ ได้กำหนดเป้าหมายเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 1,834,087 ราย

นายประยูรกล่าวต่อว่า แบ่งเป็น เกษตรกรชาวสวนยางที่ขึ้นทะเบียนกับการยางแห่งประเทศไทย จำนวน 1,142,294 ราย เกษตรกรที่แจ้งข้อมูลพื้นที่ปลูกยางกับการยางแห่งประเทศไทย จำนวน 419,060 ราย และ คนกรีดยางที่ขึ้นทะเบียนกับการยางแห่งประเทศไทย จำนวน 272,733 ราย โดยได้กำหนดระยะเวลาการโอนเงินชดเชยไว้จำนวน 6 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 เดือนตุลาคม 2563 ครั้งที่ 2 เดือนพฤศจิกายน 253 ครั้งที่ 3 เดือนธันวาคม 2563 ครั้งที่ เดือนมกราคม 2564 ครั้งที่ 5 เดือนกุมภาพันธ์ 2564 และครั้งที่ 6 เดือนมีนาคม 2564 ซึ่งจะมีการจ่ายเงินในเดือนถัดไปในแต่ละครั้ง

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon