โบรกเชื่อ ‘บินไทย’ ยังไม่ถูกเด้งออกจาก ‘ตลาดหลักทรัพย์ฯ’ แม้ถูกปักป้าย “SP”

โบรกเชื่อ ‘บินไทย’ ยังไม่ถูกเด้งออกจาก ‘ตลาดหลักทรัพย์ฯ’ แม้ถูกปักป้าย “SP”

นายณัฐพล คำถาเครือ ผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ (บล.) หยวนต้า (ประเทศไทย) เปิดเผยว่า จากกรณีบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) หรือ THAI ถูกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ขึ้นเครื่องหมาย “SP” ตั้งแต่ 25 กัมภาพันธ์ 2564 ซึ่งอยู่ระหว่างพิจารณาว่า บริษัทจะเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนกรณีส่วนผู้ถือหุ้นมีค่าน้อยกว่าศูนย์หรือไม่ โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ จะพิจารณาเรื่องดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายใน 7 วันทำการ หรือภายในวันที่ 8 มีนาคม 2564 เบื้องต้นประเมินสถานภาพของการบินไทยจะมีแนวโน้มเป็นอย่างไรต่อขึ้นอยู่กับแผนฟื้นฟูเป็นหลัก เพราะพิจารณาจากตัวเลขผลประกอบการประจำปี 2563 พบว่า ตัวผลประกอบการที่ออกมาไม่ได้สะท้อนอะไรมากนัก เพราะขณะนี้เป็นช่วงการล้างบ้าน เพื่อบริหารจัดการสินทรัพย์ที่ถือครองอยู่ ว่าจะตั้งด้อยค่าหรือจำหน่ายออกมา จึงเป็นช่วงการปรับโครงสร้างองค์กร บวกกับยังมีผลกระทบที่เกิดจากการระบาดโควิด-19 กดดันอยู่ ทำให้แม้ปีนี้ไวรัสจะคลายตัว การบินไทยขึ้นบินได้ใหม่ แต่ก็เชื่อว่าผลประกอบการจะยังไม่กลับมา เพราะต้องจัดการสินทรัพย์ก่อน ซึ่งสินทรัพย์ที่ต้องจัดการส่วนใหญ่อยู่ในภาวะขาดทุน

ทั้งนี้ บริษัทมีผลประกอบการขาดทุน 141,180 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2562 จำนวน 129,163 ล้านบาท โดยเป็นขาดทุนสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 141,171 ล้านบาท คิดเป็นขาดทุนต่อหุ้น 64.68 บาทที่ออกมาไม่ได้ สาเหตุเพราะวิกฤตโควิด-19 ส่งผลกระทบทำให้รายได้จากผู้โดยสาร และการขนส่งสินค้าปรับลดลงอย่างมาก ขณะที่บริษัทยังมีค่าใช้จ่ายคงที่ในระดับสูง ทำให้ไม่สามารถชดเชยรายได้เพียงพอ นอกจากนี้บริษัทยังมีค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกิดขึ้น อาทิ การด้อยค่าเครื่องบินและทรัพย์สิน สำรองเงินชดเชยพนักงานในโครงการร่วมใจจากองค์กร

“ขณะนี้ประเมินหุ้นการบินไทย เชื่อว่ายังไม่ถึงขั้นถูกเพิกถอน ออกจากตลาดหลักทรัพยฯ เนื่องจากการดำเนินการของการบินไทยในขณะนี้ อยู่ในส่วนกระบวนการของแผนฟื้นฟูอยู่แล้ว แต่อาจเป็นข้อสังเกตของผู้ตรวจสอบบัญชี โดยการบินไทยจะถูกขึ้นเครื่องหมาย  NP ในวันที่ 1 มีนาคม 2564 เนื่องจากผู้สอบบัญชีไม่แสดงความเห็นต่องบการเงินปี 2563 ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) อาจสั่งการให้บริษัทแก้ไขงบการเงินได้ จึงเชื่อว่าเมื่อบริษัทรู้สาเหตุต้นตอของปัญหาแล้ว ก็น่าจะดำเนินการแก้ไขปัญหาได้ อาทิ หากต้องแก้ไขปัญหาด้วยการเพิ่มทุน ก็ต้องใส่เม็ดเงินเพิ่มทุนเข้าไป จึงมองว่าไม่น่าจะนำไปสู่การเพิกถอนในทันที” นายณัฐพล กล่าว

นายณัฐพล กล่าวว่า ทิศทางการบินไทย ขณะนี้หากประเมินจาแผนฟื้นฟูที่ทำออกมาก็ถือว่าค่อนข้างดี อาทิ การให้พนักงานออกไปก่อน แล้วจึงรำกลับเข้ามาใหม่ในส่วนที่จำเป็น ซึ่งทำให้สามารถลดค่าใช้จ่ายได้ จึงน่าจะช่วยในเรื่องต้นทุนและค่าใช้จ่าย ซึ่งที่ผ่านมาการบินไทยมีปัญหาในเรื่องนี้ เพราะมีทั้ง 2 ส่วนดังกล่าวมากกว่าสายการบินอื่นๆ

Advertisement
QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image