เอกชนเสนอยืดหนี้ยาว 2 ปี จากต้องจ่ายเงินต้น-ดอกเบี้ยหลัง 6 เดือนแรก

เอกชนเสนอยืดหนี้ยาว 2 ปี จากต้องจ่ายเงินต้น-ดอกเบี้ยหลัง 6 เดือนแรก

นายธนิต โสรัตน์ รองประธานสภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทย (อีคอนไทย) เปิดเผยว่า เอกชนมีข้อเสนอเกี่ยวกับการใช้เงินจาก พ.ร.ก.เงินกู้ ที่จะปล่อยกู้ให้ผู้ประกอบการ ที่เดิมนั้นกำหนดให้ไม่ต้องชำระเงินต้นและดอกเบี้ยในระยะเวลา 6 เดือนแรก พอขึ้นเดือนที่ 7 เป็นต้นไป ต้องกลับมาชำระตามปกติ ซึ่งในส่วนนี้จึงอยากให้รัฐบาลขยายการพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ย ออกไปอีก 2 ปี เนื่องจากสถานการณ์และการดำเนินธุรกิจขณะนี้ยังไม่กลับมาเป็นปกติเท่าที่ควร แม้จะมีการนำเข้าวัคซีนต้านไวรัสโควิด-19 เข้ามาแล้ว แต่การกระจายฉีดให้กับประชาชนยังไม่สามารครอบคลุมได้ครบทั้งประเทศ

“ ข้อเสนอดังกล่าวเพื่อให้ยอดเงินหนี้ต่องวดลดลง หลังจากครบกำหนดเงื่อนไข 6 เดือนแรกหมดลง รวมถึงห็นว่างบประมาณที่จะใช้ในพ.ร.ก.เงินกู้ ยังเหลืออยู่ อยากให้ใช้งบส่วนนี้ อนุมัติให้เอกชนนำมาใช้ปรับปรุงธุรกิจในภาคต่างๆ โดยเฉพาะภาคการท่องเที่ยว อาทิ การปรับปรุงโรงแรม เพื่อรองรับการฟื้นตัวกลับมาของภาคการท่องเที่ยวระยะในถัดดไป” นายธนิต กล่าว

นายธนิต กล่าวว่า นอกจากนี้ ต้องการให้จัดตั้งกองทุนช่วยเหลือเอกชน ให้สามารถเข้าถึงเม็ดเงินมากขึ้น โดยใช้งบประมาณจากพ.ร.ก.เงินกู้ ที่เหลืออยู่ โดยต้องออกเป็นกฎหมายให้ชัดเจน มีเงื่อนไขแบบเจาะจง เนื่องจากแม้มีมาตรการช่วยเหลือในการเข้าถึงเงินกู้จากธนาคารต่างๆ แต่ยังติดเงื่อนไขที่ไม่เอื้อให้สามารถเข้าถึงได้จริง อาทิ ต้องเป็นผู้ประกอบการที่ยังต้องดำเนินธุรกิจอยู่ มีธุรกิจจำนวนมากต้องปิดกิจการแล้ว ทำให้ผู้ประกอบการเหล่านี้ ไม่ได้รับการช่วยเหลือ และไม่สามารถเข้าถึงสภาพคล่องได้ ซึ่งข้อเสนอทั้งนี้อยากให้ทำไปพร้อมกับการกระจายฉีดวัคซีนต้านไวรัส มองว่าการเข้ามาของวัคซีนจำนวน 2 ล้านโดส ยังไม่สามารถช่วยให้เศรษกิจฟื้นได้ รัฐบาลจึงต้องหามาตรการช่วยเหลือให้เอกชนสามารถประคองตัวผ่านวิกฤตไปได้ก่อน

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon