ทรู 5G ร่วมกับ ศิริราช ปฎิวัติการใช้งาน 5G ด้วยแพลตฟอร์ม MEC ครั้งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ทรู 5G ร่วมกับ ศิริราช ปฎิวัติการใช้งาน 5G ด้วยแพลตฟอร์ม MEC ครั้งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

กลุ่มทรู รับมอบหนังสือแสดงเจตจำนงจากโรงพยาบาลศิริราช ในโอกาสที่ได้รับเลือกให้เป็นผู้นำแพลตฟอร์มคลาวด์ MEC (Multi-Access Edge Computing) อันเป็นหัวใจสำคัญของ 5G มาร่วมพัฒนารูปแบบการใช้งาน 5G (Use Case) ในวงการแพทย์และการสาธารณสุข ซึ่งจะเป็นการใช้งานจริงครั้งแรกในไทยและในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยกลุ่มทรูจะนำศักยภาพเครือข่ายอัจฉริยะทรู 5G รายแรก รายเดียว ครบกว่า เร็วแรงยิ่งกว่า ครอบคลุมกว่า ทุกการใช้งาน และเป็นผู้ที่มีความพร้อมที่จะนำ MEC (Multi-Access Edge Computing) มาตรฐานใหม่ในสถาปัตยกรรมเครือข่าย 5G เพื่อช่วยยกระดับวงการสื่อสาร 5G ในไทย

Advertisment

โดย MEC เป็นการวางระบบ Edge Computing ให้อยู่ใกล้กับผู้ใช้งานมากที่สุด เพื่อให้เกิดการเข้าถึงที่รวดเร็ว และมีความหน่วงในการทำงานต่ำ (Low latency) ทำให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงระบบและข้อมูลที่เก็บอยู่ที่ดาต้าเซ็นเตอร์ในโรงพยาบาลศิริราช (local environment) ได้โดยตรง โดยไม่ต้องมีการส่งข้อมูลกลับสู่เครือข่ายเน็ตเวิร์คหลักของผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่หรือ operator core network จึงมีความปลอดภัยสูงมากในการใช้งาน ทำให้ข้อมูลมีการรับส่งอยู่ภายในระบบของโรงพยาบาล

Advertisement

นอกจากนี้ยังช่วยสนับสนุนการทำงานของแอปพลิเคชันด้าน Healthcare ต่างๆ ของ รพ.ศิริราช ทั้งในด้านความปลอดภัยของข้อมูล ความเร็วในการรับส่งข้อมูล และความเร็วในการตอบสนองของแอพพลิเคชันได้เป็นอย่างดี สนับสนุนให้เกิดการนำอุปกรณ์ไร้สาย 5G มาใช้ในโรงพยาบาล อาทิ ระบบสาธารณสุขทางไกล หรือ Telehealth ที่พัฒนาโซลูชั่นTeleAmbulance Powered by True 5G : Body Camera & Push to Talk เพื่อนำไปใช้สื่อสารในรถพยาบาลฉุกเฉิน ของศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินศิริราช ซึ่งช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่คนไข้และบุคลากรของโรงพยาบาล รวมถึงการพัฒนารถอัจฉริยะ 5G ไร้คนขับ เป็นต้น

รศ.นพ.วิศิษฎ์ วามวาณิชย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช กล่าวว่า ปัจจุบัน รพ.ศิริราชได้มีการนำความอัจฉริยะของเทคโนโลยีต่างๆ มาพัฒนาระบบการให้บริการด้านการแพทย์ และรักษาพยาบาล  เพื่ออำนวยความสะดวกส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย ตลอดจนสนับสนุนการทำงานแก่บุคลากรทางการแพทย์ มุ่งสู่การเป็น โรงพยาบาลอัจฉริยะ หรือ Smart Hospital ตามแผนยุทธศาสตร์ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ควบคู่ยุทธศาสตร์ 5G ของชาติ ซึ่งจะส่งผลต่อบทบาทของศิริราชทั้งในระดับประเทศและต่างประเทศอย่างแน่นอน  นอกจากการนำทคโนโลยี 5G มาใช้ เพื่อพัฒนาในระบบบริการทางการแพทย์แล้ว   ยังจะเกิดขึ้นกับการเรียนการสอนและการวิจัยอีกด้วย  ดังนั้น การนำ MEC แพลตฟอร์มคลาวด์ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของ 5G มาพัฒนารูปแบบการใช้งาน 5G (Use Case) ให้เกิดขึ้น จึงเป็นอีกหนึ่งแนวทางที่ตอบโจทย์ การเกิดโรงพยาบาลอัจฉริยะ และศิริราชเป็นหน่วยงานแรกของประเทศในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 5G เพื่อพัฒนาระบบริการทางการแพทย์

นายพิรุณ ไพรีพ่ายฤทธิ์ หัวหน้าคณะทำงานและกรรมการยุทธศาสตร์ 5G บมจ. ทรู คอร์ปอชั่น กล่าวว่า “กลุ่มทรูมีความร่วมมือกับโรงพยาบาลศิริราชมาอย่างต่อเนื่องโดยตลอด  ด้วยความมุ่งมั่นที่ตรงกัน คือเพื่อพัฒนาวงการสาธารณสุขของประเทศไทย และสร้างประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนชาวไทย ที่ผ่านมาได้นำความอัจฉริยะของเทคโนโลยีอย่าง ทรู 5G มาร่วมพัฒนา วิจัย และทดสอบรูปแบบการใช้งาน (Use Case) ให้ตรงกับความต้องการจริงของผู้ใช้บริการในหลากหลายด้าน ในครั้งนี้ด้วยความพร้อมของทรู 5G ทำให้ได้รับเลือกจาก รพ.ศิริราชให้เป็นผู้ที่นำ MEC หนึ่งในเทคโนโลยี 5G ที่เป็นหัวใจสำคัญในการทำโซลูชั่น และ Use Case 5G ในอนาคต มาร่วมยกระดับการพัฒนา Use Case ของ รพ.ศิริราช เพื่อใช้งานจริงในวงการสาธารณสุขไทย ซึ่งนับเป็นครั้งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

Advertisement

โดยความสำคัญของ MEC (Multi- Access Edge Computing) คือการเอา Cloud Distribute ไปเป็น Edge Cloud ย่อยๆ ที่จะอยู่ใกล้ปลายทาง หรือการวางระบบ Edge Computing ให้อยู่ใกล้กับผู้ใช้งานมากที่สุด ทำให้การประมวลผลง่ายขึ้น มี Response time  ดีขึ้นมาก สะท้อนความโดดเด่นของ 5G ในเรื่อง Low Latency หรือความหน่วงต่ำ (เมื่อทำงานร่วมกับเครือข่าย 5G SA ) ซึ่งจะตอบโจทย์เรื่องการใช้งานกับ IOT และการทำ AI รวมทั้งให้ความมั่นใจยิ่งขึ้นในเรื่องความปลอดภัยของข้อมูล

Eurolastcontent
QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image