จับตา 57 รง.น้ำตาลทยอยปิดหีบอ้อย คาดฤดูนี้ต่ำสุดในรอบ 14 ปี

จับตา 57 รง.น้ำตาลทยอยปิดหีบอ้อยภายใน 15 มีนาคมนี้ มีแนวโน้มปริมาณอ้อยที่ผลิตได้ในฤดูหีบปี 2563/64 จะต่ำสุดในรอบ 14 ปี โดยคาดว่าจะอยู่ระดับ 65 ล้านตันบวกลบหลังประสบภัยแล้งหนัก แถมราคาอ้อยตกต่ำต่อเนื่อง พบโรงงาน 47 แห่งมีกำลังหีบอ้อยลดต่ำกว่าฤดูผลิตปีที่ผ่านมา

นายนราธิป อนันตสุข หัวหน้าสำนักงานสหพันธ์ชาวไร่อ้อยแห่งประเทศไทย และหัวหน้าสำนักงานสมาคมชาวไร่อ้อย เขต 7 เปิดเผยว่า ขณะนี้โรงงานน้ำตาลทรายเริ่มทยอยปิดหีบอ้อยในฤดูการผลิตปี 2563/64 ที่ได้เริ่มเปิดหีบตั้งแต่ 15 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมาแล้วรวมประมาณ 19 แห่งคาดว่าจะปิดหีบอ้อยได้ทั้งสิ้น 57 โรงงานในช่วงวันที่ 15 มีนาคมนี้ โดยคาดว่าผลผลิตอ้อยฤดูหีบดังกล่าวจะอยู่ที่ประมาณ 65 ล้านตันซึ่งนับเป็นสถิติการผลิตอ้อยที่ลดต่ำสุดในรอบ 14 ปีนับตั้งแต่ฤดูหีบปี 50/51 โดยเป็นผลมาจากไร่อ้อยประสบกับภาวะภัยแล้งต่อเนื่อง และราคาอ้อยที่ตกต่ำตามทิศทางราคาน้ำตาลตลาดโลกในระยะ 2-3ปีที่ผ่านมา

อ่านข่าว แก้กม.อ้อย ป่วนไม่หยุด! โรงงานวอนสภาฯ รับฟังเสียงสะท้อนจากผู้ประกอบการ

“ขณะนี้ผลผลิตอ้อยที่เปิดหีบมาอยู่ระดับ 64 ล้านตันกว่า หากประเมินเบื้องต้นปิดหีบก็น่าจะอยู่ราว 65 ล้านตันบวกลบเล็กน้อยก็ยังมองแบบนี้ซึ่งก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่ตกต่ำต่อเนื่องจากฤดูหีบปีที่ผ่านมาที่มีกำลังผลิตอ้อยอยู่ที่ 74.89 ล้านตันซึ่งฤดูหีบปีนี้ถ้าไม่ได้ส่งเสริมการตัดอ้อยสดตัวเลขจะลดต่ำกว่านี้มากเพราะการตัดอ้อยสดจะมีใบอ้อยติดไปค่อนข้างมากทำให้น้ำหนักเพิ่มขึ้น”นายนราธิปกล่าว

ทั้งนี้ภัยแล้งและราคาอ้อยที่ตกต่ำทำให้ชาวไร่อ้อยไม่ได้ดูแลรักษาบำรุงตอ หรือปลูกอ้อยใหม่เพิ่มขึ้นมากนักจึงทำให้ผลผลิตต่อไร่อ้อยจากที่ควรอยู่ในระดับกว่า 10 ตันต่อไร่ก็ลดลงเหลือ 7-8ตันต่อไร่เท่านั้น ประกอบกับความหวานที่ไม่ดีเท่าที่ควรจะเป็นนักแม้จะเป็นการตัดอ้อยสดก็ตามเนื่องจากแรงงานที่จะไปสางใบอ้อยหายากการพึ่งพารถตัดอ้อยที่ไม่เพียงพอจึงทำให้เกิดเศษต่างๆ เข้าไปปนเปื้อนมากขึ้น ดังนั้นในระยะต่อไปหากจะให้อ้อยของไทยกลับไปสู่ระดับ 100 ล้านตันจะต้องมีปัจจัยที่เอื้อทั้งราคาอ้อยที่จูงใจ ปริมาณน้ำที่จะต้องเพียงพอเพื่อเพิ่มผลผลิตต่อไร่โดยไม่ต้องเพิ่มพื้นที่เพาะปลูก

นายนราธิปกล่าวถึง ร่างแก้ไข พ.ร.บ.อ้อยและน้ำตาลทราย พ.ศ. 2527 ที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรว่า ในส่วนของชาวไร่อ้อยมีตัวแทนอยู่ด้วยและได้นำเสนอร่างของชาวไร่อ้อยไปแล้ว ซึ่งกระบวนการต่างๆ คาดว่าจะสรุปชัดเจนได้ภายในเดือนมิ.ย.นี้ ซึ่งคาดหวังว่าร่างแก้ไขจะออกมาในลักษณะที่เป็นการส่งเสริมชาวไร่อ้อยอย่างแท้จริง

แหล่งข่าวจากโรงงานน้ำตาลทราย กล่าวว่า ขณะนี้โรงงานปิดหีบอ้อยแล้วราว 19 แห่งและที่เหลือกำลังทยอยปิดหีบขณะนี้ภาพรวมมีกำลังหีบ 280,316 ตันต่อวัน ค่าความหวานเฉลี่ย 12.88 ซีซีเอส อ้อยสดเฉลี่ย 73.93 % ผลผลิตน้ำตาลเฉลี่ย 112.34 กิโลกรัมต่อตันอ้อย อย่างไรก็ตามจากผลผลิตอ้อยที่ลดต่ำทำให้โรงงาน 57 แห่งพบว่าจำนวน 47 แห่งมีกำลังการหีบอ้อยที่ลดลงจากฤดูหีบปี 2562/63 และที่เหลือประมาณ 10 แห่งมีอัตรากำลังการหีบอ้อยเพิ่มขึ้นอาทิ ไทยรุ่งเรือง, มิตรกาฬสินธุ์ ,ครบุรี ,อ่างเวียน,รีไฟน์ชัยมงคล ,วังขนาย(มหาวัง) เป็นต้น

“ด้วยปริมาณอ้อยที่ลดต่ำทำให้โรงงานส่วนใหญ่ใช้อัตรากำลังหีบอ้อยลดลงเมื่อเทียบกับฤดูที่ผ่านมาเฉลี่ย 20-30% โดยโรงงานที่หีบได้เยอะส่วนหนึ่งได้มีการจูงใจในการรับซื้ออ้อยที่ให้ราคาสูง “แหล่งข่าวกล่าว

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon