กรมวิชาการเกษตร ประกาศเงื่อนไขนำเข้าเมล็ดข้าวโพด จากเมียนมา

ภาพกราฟิกลิขสิทธิ์ของ "มติชนออนไลน์"

ราชกิจจาฯ ประกาศเงื่อนไขนำเข้าเมล็ดข้าวโพด จากเมียนมา
เมื่อวันที่ 19 มีนาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ ประกาศกรมวิชาการเกษตรเรื่องเงื่อนไขการนำเข้าเมล็ดข้าวโพดจากสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา พ.ศ.2564 กรมวิชาการเกษตรได้วิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืชของเมล็ดข้าวโพดนำเข้าเพื่อการค้าจากสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาเสร็จสิ้นแล้ว อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 8(2)และมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ.2507 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติกักพืช(ฉบับที่3)พ.ศ. 2551 อธิบดีกรมวิชาการเกษตรโดยคำแนะนำของคณะกรรมการกักพืชจึงออกประกาศเงื่อนไขการนำเข้าเมล็ดข้าวโพดจากสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา
ดังต่อไปนี้

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้‘หมู่บ้านทะลุฟ้า’ ชวนคนไม่มีที่พักหลังม็อบ ‘รีเด็ม’ สนามหลวงนอนฟรีหลังยุติชุมนุม 20 มี.ค.
บทความถัดไป3 วันฉีดวัคซีนกลุ่มเสี่ยงตลาดบางแคแล้ว 2,672 ราย