‘สุริยะ’ ตั้งคณะ กก.ขับเคลื่อนบีซีจีดันจีดีพี 4.4 ล้านลบ.ปี 70

“สุริยะ” ตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนบีซีจีดันจีดีพี 4.4 ล้านลบ.ปี 70

นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า กระทรวงได้แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว (บีซีจีโมเดล) ที่มีนายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธาน เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล โดยการขับเคลื่อนนโยบายบีซีจีโมเดล ของกระทรวงจะมุ่งเน้น 4 เป้าหมายหลัก คือ 1.สร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจ เน้นเพิ่มผลผลิต สร้างมูลค่าเพิ่ม สร้างโมเดลธุรกิจและผู้ประกอบการใหม่ 2.สร้างความยั่งยืนทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้วยการลดการใช้ทรัพยากรและพลังงาน ลดของเสียและมลพิษสิ่งแวดล้อม 3.สร้างความยั่งยืนให้ภาคอุตสาหกรรมตามนโยบายตลาด และนวัตกรรมนำอุตสาหกรรมไทย และ 4.ตอบโจทย์การพัฒนาที่ยั่งยืน

“บีซีจีโมเดล เป็นรูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจใหม่ให้เติบโตแบบก้าวกระโดดบนฐานการพัฒนาที่ยั่งยืน ประกอบด้วย 4 สาขายุทธศาสตร์คือ เกษตรและอาหาร สุขภาพและการแพทย์ พลังงาน วัสดุและเคมีชีวภาพ และการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ คาดการณ์ศักยภาพในการเพิ่มมูลค่าเป็น 4.4 ล้านล้านบาท หรือคิดเป็น 24% ของจีดีพีในอีก 6 ปี ข้างหน้า” นายสุริยะกล่าว

นายกอบชัยกล่าวว่า กระทรวงได้ร่วมกับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ดำเนินการโครงการจัดการซากรถยนต์ และนำร่องโครงการพัฒนาสถานประกอบการตามกรอบแนวคิด บีซีจี ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค กับเอสเอ็มอีที่เป็นนิติบุคคล ที่ได้รับอนุมัติสินเชื่อกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ และเอสเอ็มอีที่มีโอกาสได้รับความช่วยเหลือจากกองทุนในอนาคต รวมทั้งสำรวจข้อมูลความต้องการในการพัฒนาทางด้านบีซีจี ของสถานประกอบการผ่านทางสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดทั้ง 76 จังหวัด เพื่อให้รับทราบถึงความต้องการที่แท้จริง

นายกอบชัยกล่าวว่า นอกจากนี้ หน่วยงานสังกัดกระทรวงยังอยู่ระหว่างดำเนินการโครงการสำคัญสอดคล้องบีซีจี อาทิ การจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมชีวภาพ จ.ชลบุรี การพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมชีวภาพ การพัฒนาอุตสาหกรรมยางพารา จังหวัดสงขลา การจัดทำมาตรฐานด้านเศรษฐกิจหมุนเวียน มาตรฐานการตรวจสอบและรับรองแห่งชาติ การออกมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ชีวภาพ 21 เรื่อง และการประกาศรับรองผลิตภัณฑ์พลาสติกที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon