แบงก์ชาติ ชี้เศรษฐกิจเดือนกุมภาพันธ์ ปรับตัวดีขึ้น ห่วงแรงงานยังตกงานสูง

แบงก์ชาติ ชี้เศรษฐกิจเดือนกุมภาพันธ์ ปรับตัวดีขึ้น ห่วงแรงงานยังตกงานสูง

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม นางสาวชญาวดี ชัยอนันต์ ผู้อำนายการอาวุโส ฝ่ายเศรษฐกิจมหภาค ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า ภาวะเศรษฐกิจไทยในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ทยอยปรับดีขึ้น หลังการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 รอบใหม่คลี่คลายลง หลังจากที่กิจกรรมทางเศรษฐกิจบางตัวจะสะดุดลงไปบ้าง

นางสาวชญาวดี กล่าวว่า เครื่องชี้การบริโภคภาคเอกชนหดตัวน้อยลง -2.1% จากระยะเดียวกันปีก่อน แต่เมื่อเทียบกับเดือนก่อนเพิ่มขึ้น 3.4% ตามการฟื้นตัวในทุกหมวดการใช้จ่าย โดยเฉพาะหมวดสินค้าไม่คงทน เนื่องจากมีการผ่อนคลายมาตรการควบคุมโรคตามสถานการณ์แพร่ระบาดที่คลี่คลาย ประกอบกับภาคครัวเรือนได้รับแรงสนับสนุนจากมาตรการภาครัฐ ส่งผลให้การบริโภคและกิจกรรมทางเศรษฐกิจโดยรวมทยอยปรับดีขึ้น

นางสาวชญาวดี กล่าวว่า เครื่องชี้การลงทุนภาคเอกชนขยายตัวสูงขึ้น 7% จากระยะเดียวกันปีก่อน ตามการลงทุนหมวดเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่เร่งขึ้นจากการนำเข้าสินค้าทุน สอดคล้องกับความเชื่อมั่นของภาคธุรกิจปรับดีขึ้นและการส่งออกที่อยู่ในทิศทางของการฟื้นตัว อย่างไรก็ดี การลงทุนหมวดก่อสร้างหดตัวสูงขึ้นตามยอดจำหน่ายวัสดุก่อสร้างที่กลับมาหดตัว สะท้อนกิจกรรมในภาคก่อสร้างที่ยังอ่อนแอ

นางสาวชญาวดี กล่าวว่า มูลค่าการส่งออกสินค้าอยู่ในระดับใกล้เคียงกับระยะเดียวกันปีก่อน โดยหดตัวอยู่ที่ -0.2% แต่หากไม่รวมหมวดทองคำซึ่งยังหดตัวสูงจากผลของฐานสูงในปีก่อน มูลค่าการส่งออกจะขยายตัวได้ต่อเนื่องที่ 7% ตามการส่งออกในหลายหมวดสินค้าที่ฟื้นตัวต่อเนื่องสอดคล้องกับอุปสงค์ประเทศคู่ค้า นอกจากนี้การส่งออกสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ยังได้รับผลดีจากวัฏจักรอิเล็กทรอนิกส์โลกที่อยู่ในช่วงขาขึ้น ขณะที่การส่งออกสินค้าที่มีมูลค่าเคลื่อนไหวตามราคาน้ำมันกลับมาขยายตัวได้จากทั้งด้านราคาและปริมาณ ทั้งนี้การผลิตภาคอุตสาหกรรมหดตัวน้อยลงตามการผลิตหมวดชิ้นส่วนและแผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ และหมวดอาหารและเครื่องดื่มที่ปรับตัวดีขึ้น ประกอบกับหมวดยานยนต์กลับมาขยายตัวจากผลของฐานต่ำในปีก่อน ส่วนการส่งออกทองคำยังหดตัวต่อเนื่อง

Advertisement

นางสาวชญาวดี กล่าวว่า มูลค่าการนำเข้าสินค้าขยายตัวสูง 23.9% จากระยะเดียวกันปีก่อน จากที่หดตัว -6.9% ในเดือนก่อน โดยเป็นการขยายตัวสูงในทุกหมวด จาก 1) ผลของฐานต่ำในช่วงเดียวกันปีก่อนที่การนำเข้าลดลงมาก เพราะได้รับผลกระทบจากมาตรการปิดเมืองของจีน และ 2) การนำเข้าสินค้าที่เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนก่อน โดยเฉพาะหมวดวัตถุดิบและสินค้าขั้นกลาง

นางสาวชญาวดี กล่าวว่า การใช้จ่ายภาครัฐที่ไม่รวมเงินโอนขยายตัวต่อเนื่องจากระยะเดียวกันปีก่อน จากทั้งรายจ่ายประจำและรายจ่ายลงทุน โดยเฉพาะรายจ่ายลงทุนของรัฐบาลกลางที่ขยายตัวสูงจากผลของฐานต่ำในปีก่อนที่ พ.ร.บ. งบประมาณปี 2563 ประกาศใช้ล่าช้า ขณะที่รายจ่ายประจำขยายตัวเล็กน้อยตามการเบิกจ่ายเพื่อซื้อสินค้าและบริการ

Advertisement

นางสาวชญาวดี กล่าวว่า ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปติดลบมากขึ้นจากเดือนที่แล้ว -1.17% ตามอัตราเงินเฟ้อที่ลดลงในทุกหมวดหลัก โดยเป็นผลจากมาตรการลดค่าไฟฟ้าและน้ำประปาเพื่อบรรเทาค่าครองชีพให้กับประชาชนเป็นสำคัญ ด้านตลาดแรงงานยังคงเปราะบาง สะท้อนจากสัดส่วนผู้ขอรับสิทธิว่างงานใหม่ในระบบประกันสังคมต่อผู้ประกันตนทั้งหมดที่ยังเพิ่มขึ้นถึง 89,380 คน สำหรับดุลบัญชีเดินสะพัดขาดดุลมากขึ้นกว่าเดือนก่อน จากค่าระวางเรือที่ปรับตัวสูงขึ้น ,การนำเข้าสินค้าที่มีลิขสิทธิ์

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image