กรมปศุสัตว์ โชว์ความสำเร็จเลี้ยงสัตว์แปลงใหญ่ โอกาสครบ 129 ปี กระทรวงเกษตรฯ

กรมปศุสัตว์ โชว์ความสำเร็จเลี้ยงสัตว์แปลงใหญ่ โอกาสครบ 129 ปี กระทรวงเกษตรฯ

เมื่อวันที่ 1 เมษายน นสพ.สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมด้วจคณะผู้บริหารกรมปศุสัตว์ได้เข้าร่วมพร้อมแสดงความยินดีในโอกาสครบ 129 ปี วันสถาปนากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมร่วมจัดนิทรรศการผลงานแปลงใหญ่เกษตรสมัยใหม่เชื่อมโยงตลาด ภายใต้โครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์แปลงใหญ่ด้านปศุสัตว์

นสพ.สรวิศเปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2435 ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในชื่อกระทรวงเกษตรพานิชการ มีเจ้าพระยาภาสกรวงศ์ (พร บุนนาค) ขณะมีบรรดาศักดิ์ที่  “พระยาภาสกรวงศ์” เป็นเสนาบดีคนแรก จนถึงปีนี้ครบ 129 ปีที่กระทรวงเกษตรฯมีหน้าที่เกี่ยวกับการเกษตรกรรม การจัดหาแหล่งน้ำและพัฒนาระบบชลประทาน ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร ส่งเสริมและพัฒนาระบบสหกรณ์ รวมตลอดทั้งกระบวนการผลิตและสินค้าเกษตรกรรม และราชการอื่นที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หรือส่วนราชการที่สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

“ในส่วนของกรมปศุสัตว์นั้น พร้อมและมุ่งมั่นดำเนินงานสนองนโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อพัฒนาภาคการเกษตรอย่างยั่งยืน โดยยึดผลประโยชน์ของเกษตรกรเป็นที่ตั้ง ซึ่งนิทรรศการผลงานแปลงใหญ่เกษตรสมัยใหม่เชื่อมโยงตลาดภายใต้โครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์แปลงใหญ่ด้านปศุสัตว์ โคเนื้อขุนกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ เป็นหนึ่งในตัวอย่างความสำเร็จที่ดำเนินการตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จนสามารถสร้างความมั่นและยั่งยืนให้เกษตรสมาชิก

“ปัจจุบันมีการเลี้ยงโคเนื้อแบบครบวงจร มีโคเนื้อในโครงการ 1,400 ตัว และยกระดับการเลี้ยงจนได้รับมาตรฐานฟาร์ม GFM ขณะเดียวกันยังมีการจัดการด้านตลาดที่โดดเด่นถึง 3 รูปแบบ คือ 1.มีเขียงเนื้ออุ่นของตนเอง 2.มีร้านอาหารในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากเนื้อโคขุน และ 3.มีการส่งเสริมการจำหน่าย ผลิตภัณฑ์ด้านปศุสัตว์ผ่านทางออนไลน์

“นอกจากนี้กรมปศุสัตว์ยังได้ดำเนินการถอดบทเรียนแปลงใหญ่ที่เกี่ยวกับการวางแผนจัดการด้านผลิตและตลาด เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยื่นยืน ทางด้านอาชีพการเลี้ยงสัตว์ต่อไป” นสพ.สรวิศกล่าว

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้ซานตา เฟ่ แตกไลน์โมเดล Quick Service เปิด ‘ซานตา เฟ่ อีซี่’ ชิงแชร์ตลาด Take Away
บทความถัดไป‘มหาดไทย’ ทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทฯ น้อมถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี