เจทีซี’ไทย-ภูฏาน’ครั้งแรกราบรื่น วางเป้าเพิ่มการค้า-ลงทุน-ท่องเที่ยว

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า การประชุมคณะกรรมการร่วมทางการค้าระหว่างไทยและภูฏานครั้งแรก (Joint Trade Committee หรือ JTC) ปลายสัปดาห์ที่ผ่านมา ณ กรุงทิมพู ราชอาณาจักรภูฏาน ประสบความสำเร็จเป็นอย่างยิ่ง โดยสองฝ่ายตกลงจะร่วมมือในการขยายการค้า การลงทุน การเกษตร และการท่องเที่ยว แม้การค้าและการลงทุนระหว่างไทยกับภูฏานยังอยู่ระดับต่ำ แต่อัตราการขยายตัวการค้ามากกว่า 100% และสินค้าส่วนใหญ่ของภูฏานสามารถส่งออกมาไทยโดยไม่มีการเรียกเก็บภาษีนำเข้า ภายใต้ระบบ Duty-Free Quota-Free ที่ไทยให้กับประเทศพัฒนาน้อยที่สุด
นอกจากนั้น การที่รัฐบาลภูฏานมีนโยบายสนับสนุนและเปิดรับการลงทุนจากต่างประเทศ ถือเป็นโอกาสที่นักลงทุนไทยจะเข้าไปลงทุนในสาขาต่างๆ ที่ไทยมีศักยภาพ เช่น ธุรกิจก่อสร้าง การท่องเที่ยว โรงแรมและรีสอร์ต การบริการสุขภาพ/การรักษาพยาบาล เป็นต้น ซึ่งภูฏานจะจัดคณะมาเยือนไทยปลายปีนี้หรือต้นปีหน้า เพื่อแนะนำศักยภาพทางเศรษฐกิจของภูฏาน ทั้งนี้ด้านการท่องเที่ยว โดยสองฝ่ายหารือพัฒนาแพคเกจการท่องเที่ยวภายใต้แนวคิด “2 Kingdoms 1 Destination” รวมถึงการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเชิงศาสนา ด้านการเกษตร ไทยจะถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์และเทคนิคการผลิตแก่เกษตรกรภูฏาน สองฝ่ายจะพิจารณาขยายความร่วมมือเกี่ยวกับการดูแลผลิตภัณฑ์หลังเก็บเกี่ยว การวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพ รวมถึงการทดสอบและการพัฒนาห้องแล็บ เป็นต้น และด้านการพัฒนาสินค้าหัตถกรรม ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ ภายใต้กระทรวงพาณิชย์ จะถ่ายความรู้และประสบการณ์การพัฒนาการตลาด การออกแบบผลิตภัณฑ์ และการออกแบบบรรจุภัณฑ์

“สภาหอการค้าและอุตสาหกรรมภูฏาน แจ้งว่ากลุ่มอุตสาหกรรมที่เอกชนภูฏานต้องการให้ไทยเข้าไปลงทุน ได้แก่ เกษตร ท่องเที่ยว ก่อสร้าง ป่าไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ การศึกษา การทำภาพยนตร์ และการพัฒนา ซึ่งกระทรวงพาณิชย์จะประสานงานและประชาสัมพันธ์ศักยภาพของภูฏานให้กับภาคเอกชนและนักลงทุนไทยต่อไป”

ภูฏานเป็นประเทศเกษตรกรรมขนาดเล็ก ไม่มีทางออกทะเล มีประชากรประมาณเจ็ดแสนคน และพึ่งพาการค้าและการลงทุนจากประเทศเพื่อนบ้าน คือ อินเดีย เป็นหลัก ในปี 2558 ภูฏานเป็นคู่ค้าอันดับ 166 ของไทย มีมูลค่าการค้ารวม 11.6 ล้านเหรียญสหรัฐ การส่งออกมีมูลค่า 11.2 ล้านเหรียญสหรัฐ และนำเข้ามีมูลค่า 0.04 ล้านเหรียญสหรัฐ สินค้าส่งออกสำคัญ เช่น รถยนต์ อุปกรณ์และชิ้นส่วน ผ้าผืน เครื่องจักรกลและชิ้นส่วนประกอบของเครื่อง ผลิตภัณฑ์ข้าวสาลีและอาหารสำเร็จรูป เป็นต้น และสินค้านำเข้า เช่น ไม้ซุง ผลิตภัณฑ์เวชกรรมและเภสัชกรรม ผัก ผลไม้และของปรุงแต่งที่ทำจากผัก เป็นต้น

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon