กพท.ประสานทุกสายการบิน เปิดทาง ปชช.เลื่อนหรือยกเลิกเดินทางช่วงสงกรานต์

รายงานข่าวแจ้งว่า วันที่ 9 เมษายน 2564 สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย หรือ กพท. (CAAT) ระบุ เรื่อง มาตรการลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในการขนส่งทางอากาศช่วงเทศกาลสงกรานต์

สืบเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อเป็นการควบคุมความเสี่ยงของการแพร่ระบาดในการขนส่งทางอากาศ สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย หรือ กพท. (CAAT) ได้ประสานกับสายการบินที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลเพื่อขอให้อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในกรณีที่ต้องการเลื่อนการเดินทางหรือยกเลิกการเดินทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์

ซึ่งสายการบินทั้งหมดที่ให้บริการเส้นทางการบินในประเทศ รายงานว่ามีมาตรการช่วยเหลือผู้โดยสารเพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น โดยขอให้ผู้โดยสารติดต่อกับแต่ละสายการบินที่ได้ทำการจองไว้ล่วงหน้าโดยตรง เพื่อรับทราบการชี้แจงถึงมาตรการของแต่ละสายการบินรวมถึงแนวทางปฏิบัติอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อที่จะสามารถดำเนินการต่อไปได้ เช่น สายการบินจะผ่อนปรนให้ผู้โดยสารสามารถขอเลื่อนเที่ยวบินได้แม้ว่าจะขัดกับเงื่อนไขของบัตรโดยสาร หรือสามารถเลือกเก็บมูลค่าบัตรโดยสารไว้ในรูปแบบเครดิตเพื่อใช้สำหรับซื้อบัตรโดยสารในอนาคต

CAAT หวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้โดยสารทุกท่านจะได้รับการบริการในการเดินทางช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้ด้วยความสะดวก แต่หากมีข้อขัดข้องสามารถร้องเรียนได้ที่ www.caat.or.th/complaint เพื่อที่ CAAT จะได้นำไปพิจารณาในการพัฒนาการเดินทางทางอากาศให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

ทั้งนี้ สำหรับผู้โดยสารที่ยังมีความจำเป็นต้องเดินทางทางอากาศ ขอให้ติดตามและปฏิบัติตามแนวปฏิบัติในการเดินทางโดยเครื่องบินภายในประเทศอย่างเคร่งครัด

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon