กัลฟ์ รุกช้อนหุ้นบ.ขายก๊าซเครือปตท. 130 ล้านบาท

กัลฟ์ รุกช้อนหุ้นบ.ขายก๊าซเครือปตท. 130 ล้านบาท

รายงานข่าวจาก บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด(มหาชน) หรือ GULF แจ้งว่า บริษัทได้เพิ่มสัดส่วนการลงทุนใน บริษัท ปตท. จำหน่ายก๊าซธรรมชาติ จำกัด (PTT NGD) โดยเข้าซื้อหุ้นสามัญในสัดส่วน 2% จาก บริษัท ทุนลดาวัลย์ จำกัด (CPBE) ด้วยมูลค่าการลงทุนทั้งสิ้น 130 ล้านบาท ลงนามสัญญาซื้อขายหุ้น (Share Purchase Agreement) กับ CPBE พร้อมทั้งดำเนินการโอนหุ้นในวันที่ 20 เมษายน 2564 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ส่งผลให้สัดส่วนการถือหุ้นใน PTT NGD ประกอบด้วย บมจ. ปตท. (PTT) ถือหุ้น 58% และ GULF ถือหุ้น 42%

ก่อนหน้านี้ ในเดือนธันวาคม 2563 บริษัทเข้าลงทุนในหุ้นสามัญของ PTT NGD ในสัดส่วน 40% ขณะที่ PTT ถือหุ้น 58% และ CPBE ถือหุ้น 2%

PTT NGD จัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2539 ดำเนินธุรกิจจัดจำหน่ายก๊าซธรรมชาติโดยลงทุนสร้างระบบท่อจัดจำหน่ายก๊าซธรรมชาติ ไปยังลูกค้าในพื้นที่อุตสาหกรรม 13 แห่ง รอบกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และพื้นที่ระยอง โดยมีลูกค้าอุตสาหกรรมมากกว่า 250 ราย

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon