หอการค้าทั่วปท. ชี้โควิดรอบ 3 สร้างผลกระทบมากสุด คาดคลี่คลาย มิ.ย.นี้

หอการค้าทั่วประเทศ ชี้โควิดรอบ 3 สร้างผลกระทบมากสุด คาดคลี่คลาย มิ.ย.นี้

นายธนวรรธน์ พลวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยถึงการประเมินผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโควิด-19 ระลอกที่ 3 ที่มีผลต่อเศรษฐกิจ ว่า จากการสำรวจกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ประธานหอการค้าไทย รองประธานหอการค้าไทย และเลขาธิการฯ เมื่อวันที่ 21 เมษายน จำนวน 237 ตัวอย่างทั่วประเทศ พบว่า ส่วนใหญ่เกือบ 60% มองว่าธุรกิจในจังหวัดได้รับผลกระทบมากจากโควิด-19 รอบที่ 3 และหากเทียบการเกิดโควิด-19 ในรอบ 1-3 แล้ว ส่วนใหญ่ตอบว่าโควิด-19 รอบที่ 3 สร้างผลกระทบมากที่สุด แม้การระบาดรอบที่ 3 จะไม่ได้มีการล็อกดาวน์ประเทศ หรือมีคำสั่งเคอร์ฟิวเหมือนรอบแรกก็ตาม แต่มีการสั่งปิดสถานบันเทิง และการกำหนดปิดห้างสรรพสินค้า และร้านอาหาร เร็วกว่าปกติ ส่งผลให้ธุรกิจถูกซ้ำเติมต่อเนื่องตั้งแต่รอบที่ 1-2 และยังไม่สามารถฟื้นตัวได้

ทั้งนี้ จากการสำรวจส่วนใหญ่คาดว่า รัฐบาลจะสามารถควบคุมสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 รอบที่ 3 ได้ภายใน 2 เดือนนี้ หรือภายในเดือนมิถุนายน 2564 โดยมองว่ากว่าที่ธุรกิจจะกลับมาสู่ภาวะปกติได้ น่าจะต้องใช้เวลา 23 เดือน หรือกือบ 2 ปีนับจากนี้ ขณะที่ การคาดการณ์เศรษฐกิจของแต่ละจังหวัดเชื่อว่าจะกลับสู่ภาวะปกติได้ในอีก 15 เดือน ไม่ว่าจะเป็นแง่ของการบริโภค การใช้จ่าย และการลงทุน

นายธนวรรธน์ กล่าวว่า สำหรับสิ่งที่ภาคธุรกิจต้องการให้รัฐบาลรีบดำเนินการหรือช่วยเหลือผู้ประกอบการมากที่สุด คือ 1.สนับสนุนมาตรการทางด้านการเงิน อาทิ การเพิ่มสภาพคล่อง การเข้าถึงแหล่งเงินทุน การพักช าระหนี้ โดยเฉพาะธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก 2.เร่งด าเนินการเกี่ยวกับวัคซีนร่วมกับภาคเอกชน อย่างมีประสิทธิภาพ 3.มาตรการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ ภายใต้ความเหมาะสม 4.กระตุ้นภาคการท่องเที่ยวภายในประเทศ และ 5.รัฐบาลทำงานเชิงรุกร่วมกับภาคเอกชน แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon