‘มนัญญา’​ ลงดาบสั่งเลิกสหกรณ์ออมทรัพย์การค้าธุรกิจฯ หลังเข้าข่ายล่อลวงปชช.สร้างความเสียหายกว่า 400 ล้าน

‘มนัญญา’​ ลงดาบสั่งเลิกสหกรณ์ออมทรัพย์การค้าธุรกิจฯ หลังเข้าข่ายล่อลวงปชช.สร้างความเสียหายกว่า 400 ล้าน

นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรี​ช่วยว่าการ​กระทรวง​เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 22 เมษายน กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้มีคำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ ที่ (สสพ.2) 17/2564 เรื่องสั่งเลิกสหกรณ์ออมทรัพย์การค้าธุรกิจ บริการและผลิตภัณฑ์ผสมผสาน จำกัด มีผลให้สหกรณ์ดังกล่าวต้องหยุดการแอบอ้างชื่อสหกรณ์ไปทำธุรกรรมทันที ซึ่งการยกเลิกสหกรณ์ดังกล่าวเป็นผลมาจาก เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2564 ได้นำเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เข้าตรวจสอบสหกรณ์ออมทรัพย์การค้าธุรกิจ ฯ ซึ่งพบข้อเท็จจริงว่ามีพฤติกรรมการกระทำธุรกิจของสหกรณ์ไม่เป็นไปตามบทบัญญัติสหกรณ์ แต่กลับมีพฤติกรรมนำระบบสหกรณ์ ล่อลวงให้ประชาชนเข้าใจผิดและฝากเงินจำนวนมาก

นางสาวมนัญญา กล่าวต่อว่า ก่อนหน้านี้ได้มีการร้องเรียนเข้ามาจากกลุ่มที่มีความเสียหายประมาณ 40-60 ล้านบาท ตนจึงให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ และกรมตรวจบัญชีฯตรวจสอบตามกฎหมายมาก่อนหน้า จนที่สุดทางสหกรณ์ไม่สามารถที่จะแก้ไขตามที่กรมได้ให้คำแนะนำได้จึงเป็นเหตุที่ออกคำสั่งดังกล่าว

“ดิฉันลงพื้นที่ไปตรวจพร้อมกับเจ้าหน้าที่ทั้งสองกรม ซึ่งทางผู้แทนสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ยอมรับว่าได้มีการกระทำผิดกฎหมายและระเบียบของกรมจริง ทั้งการรับฝากเงินบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสหกรณ์ และบัญชีที่รับฝากเงินไม่ได้เป็นบัญชีที่จดแจ้งกับกสส. นอกจากนั้นยังพบว่ามีพฤติการณ์คล้ายแชร์ลูกโซ่ที่ใช้อัตราดอกเบี้ยและผลตอบแทนที่จูงใจมากกว่าที่กฎหมายกำหนดทำให้มีประชาชนสำคัญผิดและเข้าฝากเงินทั้งๆ ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสหกรณ์ เท่าที่ตรวจได้เบื้องต้นน่าจะมากกว่า 300-400 ล้านบาท การสั่งเลิกสหกรณ์ออมทรัพย์การค้าธุรกิจฯ แห่งนี้ จึงเป็นการระงับความเสียหายที่จะมีต่อประชาชนที่จะหลงเชื่อมากไปอีกหากไม่ระงับเหตุ และจากนี้ให้ดำเนินการตามกฎของกรมฯ ต่อไป” นางสาวมนัญญา กล่าว

ด้าน นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าวว่า เหตุของการเลิกเนื่องจากสหกรณ์ออมทรัพย์การค้าธุรกิจ บริการและผลิตภัณฑ์ผสมผสาน จำกัด ไม่อาจดำเนินกิจการให้เป็นผลดีหรือดำเนินธุรกิจก่อให้เกิดความเสียหายต่อประโยชน์ของส่วนรวม จึงได้มีคำสั่งนายทะเบียนให้เลิกสหกรณ์ ซึ่งเป็นการอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 71(3) แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 ประกอบคำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ ที่ 1/2562 สั่ง ณ วันที่ 27 พฤษภาคม​ 2562 และคำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ที่ 2/2562 สั่ง ณ วันที่ 27 พฤษภาคม​2562

ทั้งนี้ คำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ สั่งยกเลิกสหกรณ์ออมทรัพย์การค้าธุรกิจ บริการและผลิตภัณฑ์ผสมผสาน จำกัด ระบุเหตุของการยกเลิก อาทิ ที่ตั้งสำนักงานที่มีการจดแจ้งตามข้อบังคับกับสถานที่ทำธุรกรรมไม่ตรงกัน ขณะที่ไปมีป้ายชื่อสหกรณ์ฯไปติดที่บริษัท เวบสวัสดี จำกัด (มหาชน) ทำให้ประชาชนสำคัญผิดคิดว่าเป็นสำนักงานสหกรณ์จึงมีการหลงเชื่อสมัครเป็นสมาชิกและฝากเงิน และกรรมการสหกรณ์ ไม่มีการจัดประชุมเพื่อพิจารณาบริหารงานให้เป็นไปตามข้อบังคับ ตั้งแต่จดทะเบียนสหกรณ์ เป็นต้น

นายวิศิษฐ์ กล่าวว่า สำหรับสหกรณ์มีสมาชิก ณ วันที่ 30 มิถุนายน​ 2563 จำนวน 319 ราย และพบว่ามีการรับสมาชิกสมทบที่ไม่เป็นไปตามกฎหมายและไม่มีการจัดทำทะเบียนสมาชิกสมทบจึงไม่สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ นอกจากนั้นยังไม่เคยมีการประชุมคณะกรรมการสหกรณ์จึงไม่ปรากฏว่ามีผู้ใดทำหน้าที่ผู้จัดการสหกรณ์ และสหกรณ์ได้มีการออกระเบียบว่าด้วยการรับเงินฝากออมทรัพย์และการฝากประจำ พบว่ามีบัญชีออมทรัพย์ 271 บัญชี มีเงินคงเหลือรวม 3 แสนบาทและบัญชีฝากประจำ 16 บัญชี มีเงินคงเหลือ 3 ล้านบาท

นายวิศิษฐ์ กล่าวอีกว่า กรณีผู้ร้องเรียนไม่มีรายชื่อปรากฏในบัญชีสหกรณ์ ประกอบกับสหกรณ์ไม่มีการจัดทำทะเบียนคุมสมุดบัญชีเงินฝากที่ออกให้กับสมาชิกจึงไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าได้ออกสมุดบัญชีรับฝากไปแล้วเท่าไหร่ นอกจากนี้ ยังพบว่าบันทึกช่วยจำในเอกสารการโอนแต่ละฉบับระบุผลตอบแทน อาทิ เงินฝากสหกรณ์ 39 วัน ได้ดอกเบี้ยร้อยละ 10 ฝากสหกรณ์ 35,000 บาท รับทอง 6,000 บาท เป็นต้น ซึ่งผลตอบแทนดังกล่าวเกินกว่าอัตราที่ระเบียบฯของสหกรณ์กำหนด ประกอบกับไม่เป็นไปตามประกาศของนายทะเบียนสหกรณ์ทั้งนี้ ขอให้ประชาชนที่หลงเชื่อและฝากเงินกับกลุ่มบุคคลที่อ้างตนเป็นคณะกรรมการสหกรณ์แห่งนี้ และไม่สามารถถอนเงินได้ ไปแจ้งความดำเนินคดีต่อผู้ที่กระทำผิดด้วย

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon