สำนักงานการบินพลเรือน พบพนักงานติดเชื้อโควิดเพิ่ม 1 ราย พร้อมปิดสนง.ฆ่าเชื้อ กัก 14 วันผู้สัมผัสเสี่ยงสูง

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ล่าสุดในวันนี้ สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (CAAT) ได้รับรายงานการติดเชื้อของพนักงานเพิ่มเติมอีก 1 ราย ซึ่งเป็นพนักงานของฝ่ายสมควรเดินอากาศและวิศวกรรมการบิน

จากการตรวจสอบเบื้องต้นไม่พบความเกี่ยวข้องของพนักงานผู้ติดเชื้อรายใหม่กับพนักงานรับเรื่องร้องเรียนของ CAAT ที่รายงานการติดเชื้อเดิม (วันที่ 28 เมษายน 2564) โดยขณะนี้ได้ให้พนักงานดังกล่าวทำไทม์ไลน์ (Timeline) อย่างละเอียดย้อนหลัง 14 วัน เพื่อใช้ในการระบุบุคคลในกลุ่มผู้สัมผัสใกล้ชิดที่มีความเสี่ยงสูง ซึ่งต้องปฏิบัติตามมาตรการของหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่และตรวจหาเชื้อ COVID-19 จนกว่าจะได้ผลที่แน่ชัด

ทั้งนี้ CAAT ได้ปิดอาคารสำนักงานรวมถึงส่วนบริการประชาชนชั้น 3 ห้างไอทีสแควร์ หลักสี่ เป็นการชั่วคราวในวันที่ 29 และ 30 เมษายน 2564 เพื่อทำความสะอาดและพ่นฆ่าเชื้อในพื้นที่สำนักงานทุกชั้น และให้พนักงานที่ไม่ได้เข้าเกณฑ์เป็นผู้สัมผัสใกล้ชิดที่มีความเสี่ยงสูง เฝ้าระวังอาการตนเอง 14 วัน และปฏิบัติตามมาตรการสลับกันปฏิบัติงานที่บ้าน (Work From Home) ต่อไปจนถึงวันที่ 30 พฤษภาคม 2564 และให้ปฏิบัติตามมาตรการของสำนักงานและสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

ในช่วงเวลาดังกล่าวหากผู้ใดมีความประสงค์จะติดต่อพนักงานสามารถดำเนินการติดต่อผ่านทางช่องทางโทรศัพท์ สื่อออนไลน์ หรือระบบประชุมทางไกลได้

เจ้าหน้าที่กรมควบคุมโรคจะดำเนินการสอบสวนโรคจากผู้ติดเชื้อดังกล่าวอย่างละเอียดต่อไป หากมีความคืบหน้าอย่างเป็นทางการและข้อมูลสำคัญอื่นๆ CAAT จะแจ้งให้ทราบโดยเร็วต่อไป

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon