กรมท่าอากาศยาน โชว์คืบหน้าก่อสร้างสนามบินภูธร ขอนแก่น-กระบี่ มากกว่า 50% ยันทุกแห่งเดินหน้าตามแผน

กรมท่าอากาศยานในฐานะผู้ให้บริการท่าอากาศยานภูมิภาค 29 แห่ง เพื่อเชื่อมต่อการเดินทางของประชาชนได้อย่างครอบคลุมและเพียงพอต่อการใช้บริการของผู้โดยสาร ได้มีการดำเนินการตามแผนพัฒนาท่าอากาศยาน เพื่อเพิ่มศักยภาพท่าอากาศยานให้มากขึ้น โดยมีความคืบหน้าของการดำเนินการโครงการก่อสร้างด้านงานอาคารที่พักผู้โดยสารของท่าอากาศยานในสังกัด ณ สิ้นเดือนเมษายน 2564 ดังนี้

1.งานก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่ท่าอากาศยานขอนแก่น เพื่อให้สามารถรองรับผู้โดยสารได้มากขึ้น จากเดิม 1,000 คนต่อชั่วโมง เป็น 2,000 คนต่อชั่วโมง หรือ 5 ล้านคนต่อปี ปัจจุบันมีความคืบหน้าการดำเนินงาน 77%

2.งานก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสาร หลังที่ 3 และปรับปรุงอาคารที่พักผู้โดยสาร หลัง 1,2 พร้อมอาคารจอดรถยนต์ ท่าอากาศยานกระบี่ เพื่อให้สามารถรองรับผู้โดยสารได้จากเดิม 1,500 คนต่อชั่วโมง เป็น 3,000 คนต่อชั่วโมง หรือ 8 ล้านคนต่อปี ปัจจุบันมีความคืบหน้าการดำเนินงาน 51%

3.งานก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช เพื่อให้สามารถรองรับผู้โดยสารได้มากขึ้นจากเดิม 450 คนต่อชั่วโมง เป็น 1,600 คนต่อชั่วโมง หรือ 4 ล้านคนต่อปี ปัจจุบันมีความคืบหน้าการดำเนินงาน 41%

4.งานก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่ท่าอากาศยานตรัง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการรองรับผู้โดยสารได้มากขึ้น จากเดิม 600 คนต่อชั่วโมง เป็น 1,200 คนต่อชั่วโมง หรือ 3.4 ล้านคนต่อปี ปัจจุบันมีความคืบหน้าการดำเนินงาน 13%

นอกจากนี้ กรมท่าอากาศยานยังได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท่าอากาศยานในด้านมาตรฐานต่างๆ ซึ่งถือเป็นสิ่งที่กรมท่าอากาศยานให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก ท่าอากาศยานทุกแห่งจะต้องมีการดำเนินงาน ปรับปรุงและบำรุงรักษาอุปกรณ์ อำนวยความสะดวกที่อยู่ภายในท่าอากาศยาน ให้เป็นตามที่มาตรฐานกำหนดและพร้อมใช้งานอยู่เสมอ รวมถึง การเพิ่มศักยภาพด้านความปลอดภัยก็มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องเช่นกัน โดยในช่วงนี้ที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ส่งผลให้จำนวนผู้โดยสารและเที่ยวบินลดลง แต่กรมท่าอากาศยานยังคงดำเนินการพัฒนาปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพท่าอากาศยานให้สามารถรองรับและพร้อมให้บริการประชาชนอย่างดีที่สุดต่อไป

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้สุดเศร้า รวมภาพงานฌาปนกิจ ‘น้าค่อม ชวนชื่น’
บทความถัดไปอธิบดีศาลอาญาโต้ทนายอย่าสร้างกระเเสกดดันศาลระบุ ยื่นเงื่อนไข 7 เเกนนำต่างจากชุด”ไผ่-สมยศ”