สศอ.สบช่องน้ำมันปาล์มดิบไทยเพียบ ดันอุตฯโอเลโอเคมีคัลหวังผู้นำในอาเซียน

สศอ.สบช่องน้ำมันปาล์มดิบไทยเพียบ ดันอุตฯโอเลโอเคมีคัลหวังผู้นำในอาเซียน

นายทองชัย ชวลิตพิเชฐ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม(สศอ.) กล่าวว่า เมื่อเร็วๆนี้ คณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติ (กนป.) ครั้งที่ 1/2564 ที่มีพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ได้เห็นชอบมาตรการพัฒนาอุตสาหกรรมโอเลโอเคมีคัล เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มทั้งระบบ เพื่อเพิ่มมูลค่าปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มทั้งระบบ พร้อมผงาดเป็นผู้นำในอาเซียน ด้วยอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รองรับเศรษฐกิจชีวภาพ ตามที่สศอ.เสนอ ตามเเผนกำหนดเป้าหมาย 6 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์สารหล่อลื่นพื้นฐาน น้ำมันหม้อแปลงไฟฟ้าชีวภาพ ผงซักฟอกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม น้ำมันหล่อลื่นและจาระบีชีวภาพ พาราฟิน และสารกำจัดศัตรูพืช/แมลง รวมทั้งได้กำหนดมาตรการและแนวทางการขับเคลื่อนใน 5 ด้าน ได้แก่ 1. ด้านกระบวนการผลิต เทคโนโลยี วิจัย นวัตกรรม เช่น การขึ้นทะเบียนนวัตกรรมไทยเพื่อส่งเสริมนวัตกรรมสู่เชิงพาณิชย์ 2. ด้านมาตรฐานและการทดสอบ เช่น การจัดทำมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 3. ด้านสิทธิประโยชน์ เช่น มาตรการส่งเสริมการลงทุน 4. ด้านอุปสงค์ เช่น มาตรการจัดซื้อสินค้าและจัดจ้างบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และ 5. ด้านอื่น ๆ เช่น มาตรการส่งเสริม/สิทธิประโยชน์ภายใต้เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก(อีอีซี) เพื่อสนับสนุนการลงทุนในอุตสาหกรรมโอเลโอเคมีคัล

“การผลิตในช่วงแรกจะเป็นการผลิตเพื่อทดแทนสารตั้งต้นจากปิโตรเลียมก่อน และมีแผนส่งออกในอนาคต เนื่องจากตลาดโลกมีความต้องการมาก โดยความต้องการในผลิตภัณฑ์เป้าหมายมีปริมาณสูงถึงประมาณ 53 ล้านตันต่อปี ตลาดที่มีศักยภาพ ได้แก่ ภูมิภาคเอเชีย ยุโรป และอเมริกาเหนือ สำหรับปัจจุบัน ปี 2563 ประเทศไทยมีการผลิตน้ำมันปาล์มดิบ ประมาณ 2.974 ล้านตัน คิดเป็นมูลค่าประมาณ 90,000 ล้านบาท การใช้ภายในประเทศเป็นหลัก 3 ด้าน ได้แก่ ด้านบริโภค ด้านพลังงาน และด้านส่งออก มีสัดส่วนด้านพลังงานมากที่สุดถึง 46% รองลงมาคือด้านบริโภค 39% และด้านส่งออกเพียงเล็กน้อย ทั้งนี้ หากได้ดำเนินการขับเคลื่อนตามมาตรการและแนวทางดังกล่าวจะเป็นการยกระดับอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มให้มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น ตอบสนองกระแสรักษ์สิ่งแวดล้อมอีกทั้งเป็นการดูดซับผลผลิตปาล์ม ซึ่งจะส่งผลให้ราคาปาล์มมีเสถียรภาพและเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน”นายทองชัยกล่าว

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon