อัดงบกองทุนพลังงานฟื้นศก. 6,306 ลบ. รายจังหวัดลุ้นโครงการอนุมัติ มิ.ย.

‘กุลิศ’ เผยกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน เตรียมอัดเงินเข้าระบบศก. 6,305 ล้านบาท หลังเปิดรับข้อเสนอโครงการ เล็งชงกก.กองทุนที่มี ‘สุพัฒนพงษ์’ เป็นประธาน เคาะล็อตแรก 3,905 ล้านบาทกลางพ.ค.นี้ จากนั้นจะเสนอกลุ่มงานส่งเสริมอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเศรษฐกิจฐานรากเพื่อกระตุ้นรายจังหวัดอีก 2,400 ล้านบาท กลางมิ.ย.นี้

นายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงาน เปิดเผยความคืบหน้าการพิจารณาข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 วงเงิน 6,305 ล้านบาท ว่า โครงการแบ่งเป็น 2 กลุ่มหลัก กลุ่มแรกปิดรับเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ วงเงิน 3,905 ล้านบาท ประกอบด้วย 6 กลุ่มย่อย ได้แก่ กลุ่มงานตามกฎหมาย วงเงินสนับสนุน 200 ล้านบาท กลุ่มงานสนับสนุนนโยบายอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน วงเงินสนับสนุน 500 ล้านบาท กลุ่มงานศึกษา ค้นคว้าวิจัย นวัตกรรม และสาธิตต้นแบบ วงเงินสนับสนุน 355 ล้านบาท กลุ่มงานสื่อสาร และข้อมูล ข่าวสาร วงเงินสนับสนุน 200 ล้านบาท กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร วงเงินสนับสนุน 450 ล้านบาท และกลุ่มงานส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนในกลุ่มโรงงาน อุตสาหกรรม อาคาร บ้านอยู่อาศัย ภาคขนส่ง ธุรกิจฟาร์มเกษตรสมัยใหม่ และพื้นที่พิเศษ วงเงินสนับสนุน 2,200 ล้านบาท พบว่า มีจำนวนข้อเสนอ 476 โครงการ วงเงินที่ขอสูงถึง 1.02 หมื่นล้านบาท

“จาก 6 กลุ่มย่อย พบว่า กลุ่มงานศึกษา ค้นคว้าวิจัย นวัตกรรม และสาธิตต้นแบบ วงเงินสนับสนุน 355 ล้านบาท มีผู้เสนอโครงการเข้ามามากที่สุด ถึง 210 โครงการ วงเงินที่ยื่นขอ 3.4 พันล้านบาท สูงจากวงเงินสนับสนุนเกือบ 10 เท่า ซึ่งหลังจากนี้ คณะอนุกรรมการกลั่นกรองงบประมาณของกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน จะพิจารณาคัดเลือกโครงการ และเสนอคณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ที่มีนายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธาน กลางเดือนพฤษภาคมนี้ พิจารณาอนุมัติเงิน 3,905 ล้านบาท มั่นใจว่าจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจไทยในช่วงที่กำลังเผชิญกับโควิด-19 ระลอกใหม่ได้ โดยเฉพาะด้านการจ้างงาน กระจายเงินเข้าระบบ”นายกุลิศกล่าว

นายกุลิศ กล่าวว่า สำหรับกลุ่มสองปิดรับโครงการเมื่อวันที่ 31 มีนาคม คือ กลุ่มงานส่งเสริมอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเศรษฐกิจฐานราก วงเงินสนับสนุน 2,400 ล้านบาท หลังคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จากทั่วประเทศส่งโครงการเข้ามา พบว่า มีจำนวนข้อเสนอ 1,861 โครงการ วงเงินที่ขออยู่ที่ 4,550 ล้านบาท ซึ่งกลุ่มนี้จะยังไม่พิจารณาพร้อมกลุ่มแรก เพราะปิดรับโครงการช้ากว่า ประกอบสถานการณ์ปัจจุบันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่ แต่ละจังหวัดต้องเน้นควบคุมสถานการณ์ให้ได้ทั้งหมดก่อน จึงคาดว่าจะเสนอคณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ช่วงกลางเดือนมิถุนายนนี้แทน มั่นใจว่าช่วงเวลาดังกล่าวการอนุมัติเงินให้รายจังหวัดจะสามารถฟื้นฟูเศรษฐกิจในพื้นที่ให้กลับมาดีได้อีกครั้ง

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon