‘ก.ล.ต.’ จับมือ ‘มาเลเซีย-สิงคโปร์-ฟิลิปปินส์’ ทำข้อตกลงขายกองทุนข้ามประเทศ ดึงเม็ดเงินสะพัดเพิ่ม

...’ จับมือมาเลเซียสิงคโปร์ฟิลิปปินส์ทำข้อตกลงขายกองทุนข้ามประเทศ ดึงเม็ดเงินสะพัดเพิ่ม

นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (...) เปิดเผยว่า ... ได้ร่วมกับหน่วยงานกำกับดูแลตลาดทุนมาเลเซีย สิงคโปร์ และฟิลิปปินส์ ลงนามในบันทึกความเข้าใจฉบับเพิ่มเติมว่าด้วยกรอบข้อตกลงเพื่อเสนอขายกองทุนรวมภายใต้โครงการจัดการลงทุนต่างประเทศของกลุ่มประเทศอาเซียน เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 และรับฟิลิปปินส์เข้าเป็นภาคีภายใต้กรอบความร่วมมือ ASEAN Collective Investment Schemes (ASEAN CIS) ซึ่งถือเป็นความสำเร็จในการยกระดับการเชื่อมโยงตลาดทุนและการกระจายเม็ดเงินลงทุนในภูมิภาคอาเซียน เนื่องจากภายใต้กรอบความร่วมมือนี้ ... ไทย เป็นประธานคณะทำงาน โดยหน่วยงานกำกับดูแลทั้ง 4 แห่ง จะใช้มาตรฐานกลางในการพิจารณาคุณสมบัติของกองทุนรวมที่จะอนุญาตให้มีการเสนอขายข้ามประเทศ และคุณสมบัติของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ที่จะจัดตั้งกองทุนรวมดังกล่าว ซึ่งจะช่วยลดขั้นตอนในกระบวนการขออนุญาตเสนอขายกองทุนรวมแบบข้ามประเทศ เพื่อเพิ่มโอกาสให้บลจ. มีช่องทางตรงที่มีประสิทธิภาพในการเสนอขายหน่วยลงทุนระหว่างกัน รวมทั้งช่วยเพิ่มโอกาสและทางเลือกสำหรับผู้ลงทุนในประเทศสมาชิกมากขึ้น โดยมีกลไกในการคุ้มครองผู้ลงทุน ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2564

... มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสต้อนรับ ... ฟิลิปปินส์ ในฐานะภาคีใหม่ของกรอบความร่วมมือนี้ ซึ่งถือเป็นการเชื่อมโยงตลาดทุนได้อย่างเป็นรูปธรรม และส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมของประเทศสมาชิกอาเซียนให้มากยิ่งขึ้น รวมทั้งเสริมสร้างความแข็งแกร่งของตลาดทุนอาเซียน ซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ และเพิ่มความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนไทย รวมถึงช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนได้นางสาวรื่นวดี กล่าว

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon