สขค. หารือเเพลตฟอร์มฟู้ดดิลิเวอรี ขอความร่วมมือลดค่าจีพีร้านอาหาร ลุ้นสัปดาห์หน้า

สขค. หารือเเพลตฟอร์มฟู้ดดิลิเวอรี ขอความร่วมมือลดค่าจีพีร้านอาหาร ลุ้นสัปดาห์หน้า

จากกรณีสื่อสังคมออนไลน์รายงานกรณีผู้ประกอบธุรกิจให้บริการดิจิทัลเเพลตฟอร์มรับและส่งอาหาร (Food Delivery) มีการเรียกเก็บค่า Gross Profit (GP) หรือ ค่าคอมมิชชั่น จากผู้ประกอบร้านอาหาร ในอัตราที่สูงถึง
30-35% ทำให้ผู้ประกอบการร้านอาหาร โดยเฉพาะรายย่อย ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาด COVID-19 เนื่องจากไม่สามารถเปิดให้บริการได้ตามปกติและต้องพึ่งการขายผ่านบริการรับส่งอาหาร อย่างเดียว ทำให้ได้รับความเดือดร้อนมากขึ้นจากค่า GP ในอัตราที่สูง

นายสมศักดิ์ เกียรติชัยลักษณ์ เลขาธิการคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า กล่าวในเรื่องดังกล่าวว่า เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม ได้เชิญผู้ประกอบธุรกิจให้บริการดิจิทัลเเพลตฟอร์มรับและส่งอาหาร จำนวน 5 ราย
ได้แก่ Grab, Lineman, Gojek, Foodpanda และ Robinhood เข้าร่วมหารือผ่านทางออนไลน์เพื่อหาแนวทางช่วยเหลือผู้ประกอบการร้านอาหารรายย่อย โดยให้การเรียกเก็บค่า GP และค่าใช้จ่ายอื่นๆ จากผู้ประกอบการร้านอาหารในอัตราที่เป็นธรรม และห้ามมีพฤติกรรมทางการค้าที่เข้าข่ายการกระทำความผิดตามกฎหมายการแข่งขันทางการค้า

ซึ่งในปัจจุบันมีผู้ประกอบธุรกิจ 4 ราย คือ Grab, Lineman, Gojek, Foodpanda เรียกเก็บค่า GP สูงสุดในอัตราไม่เกิน 30% (ไม่รวม VAT) และ Robinhood ไม่เก็บค่า GP และประเด็นที่สำคัญได้ขอความร่วมมือให้ผู้ประกอบธุรกิจทุกรายพิจารณาแนวทางการปรับลดอัตราค่า GP รวมทั้งมาตรการช่วยเหลืออื่น ๆ เพื่อลดผลกระทบที่เกิดขึ้นในช่วงสถานการณ์
การการแพร่ระบาด COVID-19 ให้กับผู้ประกอบธุรกิจร้านอาหาร

“ขอผู้ให้บริการธุรกิจแพลตฟอร์มแต่ละรายนำไปพิจารณาถึงความเป็นไปได้และความเหมาะสมในการช่วยเหลือผู้ประกอบธุรกิจร้านอาหารในช่วงสถานการณ์การการแพร่ระบาดครั้งนี้ และแจ้งผลให้สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า ภายในสัปดาห์หน้า”

Advertisement
QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image