แห่ซื้อหุ้นกู้ NPS 5.5 พันล้านบาท หมดเกลี้ยงอย่างรวดเร็ว

เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม มีรายงานว่า ตามที่บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) หรือ NPS ได้เสนอขายหุ้นกู้ระยะยาวชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ จำนวน 3 ชุด ได้แก่ ชุดที่ 1 มูลค่า 1,000 ล้านบาท อายุ 3 ปี 6 เดือน อัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.5% ต่อปี ชุดที่ 2 มูลค่า 2,000 ล้านบาท อายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 5% ต่อปี และ ชุดที่ 3 มูลค่า 2,000 ล้านบาท อายุ 5 ปี 10 เดือน อัตราดอกเบี้ยคงที่ 5.35% ต่อปี หุ้นกู้ทั้ง 3 ชุดมูลค่ารวม 5,000 ล้านบาท และหุ้นกู้สำรองมูลค่า 500 ล้านบาท

โดยได้เปิดจองไประหว่างวันที่ 5-7 พฤษภาคม 2564 และ 10-11พฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมา หุ้นกู้ดังกล่าวได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี จากนักลงทุนทำให้หุ้นกู้ทั้ง 3 ชุดและหุ้นกู้สำรองจำหน่ายหมดอย่างรวดเร็ว

นายโยธิน ดำเนินชาญวนิชย์ กรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า บริษัท NPS ขอขอบคุณนักลงทุนทุกท่าน ทั้งกลุ่มนักลงทุนสถาบัน และกลุ่มนักลงทุนทั่วไปทั้งรายใหม่และรายเดิมที่ให้ความเชื่อมั่นในศักยภาพของบริษัท ในการบริหารจัดการธุรกิจให้เติบโตต่อเนื่องในระยะยาว และให้การสนับสนุนกิจการของบริษัทด้วยดีมาตลอด โดยเงินระดมทุนที่บริษัทได้รับจะนำไปดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของการออกหุ้นกู้ในครั้งนี้

นายโยธินกล่าวว่า อย่างไรก็ดี NPS ซึ่งเป็นเป็นผู้ให้บริการพลังงานและสาธารณูปโภคแก่ลูกค้าอุตสาหกรรมแบบครบวงจร และโรงไฟฟ้าชีวมวลที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ จะมุ่งดำเนินพัฒนาธุรกิจตามเจตนารมณ์ของการระดมทุนผ่านหุ้นกู้ในครั้งนี้ เพื่อมุ่นเน้นการเติบโตอย่างยั่งยืน

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon