ดีอีเอส เจ๋ง! พาศูนย์ดิจิทัลชุมชน คว้ารางวัลชนะเลิศระดับโลก ‘WSIS Prize 2021’ จาก ITU 

ดีอีเอส เจ๋ง! พาศูนย์ดิจิทัลชุมชน คว้ารางวัลชนะเลิศระดับโลก ‘WSIS Prize 2021′ จาก ITU 

นับเป็นอีกหนึ่งในความภูมิใจของประเทศไทย  โครงการศูนย์ดิจิทัลชุมชนที่สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.) ร่วมดำเนินการกับทุกภาคส่วนและชุมชุนได้รับรางวัลชนะเลิศ WSIS Prize 2021 ที่ทางสหภาพโทรคมนาคมนานาชาติ (International Telecommunication Union :ITU) และองค์การสหประชาชาติ (United Nations :UN)  จัดการประกวดโครงการด้าน ICT เพื่อชิงรางวัล โครงการ World Summit on the Information Society Prizes 2021

เรื่องดังกล่าว นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) ได้กล่าวขอบคุณและแสดงความยินดีกับโครงการศูนย์ดิจิทัลชุมชน ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ WSIS Prize 2021 จาก ITU เสมือนเป็นรางวัล ให้กับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ที่ร่วมขับเคลื่อนโครงการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน ซึ่งรางวัลนี้ถือเป็นบทพิสูจน์ว่าการทุ่มเทในการทำงานของประเทศไทยประสบผลสำเร็จ จนเป็นที่ยอมรับจากนานาประเทศในระดับสากล อีกด้วย

ทั้งนี้ ตามแผนดำเนินการโครงการศูนย์ดิจิทัลชุมชน จะมีทั้งหมดทั่วประเทศ2,394 ศูนย์ปัจจุบันดำเนินการแล้วเสร็จในระยะ แรกแล้ว 2,144 ศูนย์ อยู่ระหว่างดำเนินการอีก 250 ศูนย์ โดยมีเป้าหมาย ที่จะให้internet นำคนจากทุกชุมชน เข้าถึงโลก digital  ด้วยการสร้างชุมชนดิจิทัลจากความยั่งยืนของแกนชุมชน  ผ่านการใช้ศูนย์ดิจิทัลชุมชน ที่ดำเนินการผ่านกลไกตามกรอบแนวคิด “One Community One Digital Center” หรือ OCOD

นางวรรณพร เทพหัสดิน ณ อยุธยา เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.)

ด้าน นางวรรณพร เทพหัสดิน ณ อยุธยา เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.) กล่าวว่า การดำนินการจัดตั้งศูนย์ดิจิทัลชุมชนเพื่อสร้างศูนย์กลางการเรียนรู้ ด้วยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลของชุมชน มาใช้ประโยชน์ สร้างความเท่าเทียม ลดความเหลื่อมล้ำ รวมถึงสร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจและสังคม อีกทั้งยังเป็นศูนย์บริการของชุมชนที่มีการบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐในด้านต่างๆ เพื่อให้ทันกับโลกในยุคดิจิทัลขณะนี้

ซึ่งรางวัลที่ได้รับในครั้งนี้  ถือเป็นแรงใจสำคัญให้กับสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ร่วมผลักดัน และมุ่งมั่นที่จะเดินหน้า พัฒนาโครงการศูนย์ดิจิทัลชุมชน และโครงการอื่นๆ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ เป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาประชาชนของประเทศไทยในด้านดิจิทัลต่อไปในอนาคต

 

 

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้เพจไทยคู่ฟ้า ไขข้อข้องใจ งบกลาโหม-สาธารณสุข
บทความถัดไปแพทย์สุดยื้อ หญิงพัทลุงวัย 66 เสียชีวิตจากโควิด ไม่มีโรคประจำตัว แต่มีประวัติสัมผัสผู้ติดเชื้อยืนยัน