‘ล็อกซเล่ย์’ ชนะคดีหวยออนไลน์ หลังรอนานกว่า 10 ปี

‘ล็อกซเล่ย์’ ชนะคดีหวยออนไลน์ หลังรอนานกว่า 10 ปี

สืบเนื่องจาก บริษัท ล็อกซเล่ย์ จีเท็ค เทคโนโลยี จำกัด (ล็อกซเล่ย์ จีเท็ค) ซึ่งเป็นบริษัทร่วมของบริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน) ได้เข้าทำสัญญาจ้างบริการระบบเกมสลากกับสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2548 เพื่อให้บริการระบบเกมสลากแก่สำนักงานสลาก ต่อมาเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2549 ล็อกซเล่ย์ จีเทค ได้ดำเนินการติดตั้งเครื่องจำหน่ายสลากในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลตามคำสั่งของสำนักงานสลาก จำนวน 3,055 เครื่อง และทดสอบระบบพร้อมจำหน่ายสลากได้ตามสัญญา ทว่าสำนักงานสลากยังคงไม่อนุญาตให้ดำเนินการจำหน่ายสลาก หากแต่มีคำสั่งให้ล็อกซเล่ย์ จีเทค ดำเนินการติดตั้งเครื่องจำหน่ายสลากเพิ่มเติมอีก ทำให้ ณ ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2549 มีการติดตั้งเครื่องจำหน่ายสลากไปแล้วรวมทั้งสิ้น 6,753 เครื่องทั่วประเทศ

ทั้งนี้ ในการติดตั้งเครื่องจำหน่ายสลากดังกล่าว ล็อกซเล่ย์ จีเทค ได้ดำเนินการทดสอบระบบจนมีความพร้อม และสำนักงานสลากได้ตรวจรับเรียบร้อยแล้วทุกครั้ง ทว่าก็ยังไม่มีการอนุมัติให้เริ่มจำหน่ายสลาก ซึ่งเท่ากับว่าสำนักงานสลากเป็นฝ่ายผิดสัญญาไม่ให้ล็อกซเล่ย์ จีเทค ดำเนินตามสัญญา ดังนั้นในวันที่ 7 เมษายน 2554 บริษัท ล็อกซเล่ย์ จีเท็ค จึงได้ยื่นฟ้องสำนักงานสลากต่อศาลปกครองกลาง เป็นคดีหมายเลขดำที่ 774/2554 เพื่อให้สำนักงานสลากปฏิบัติตามสัญญาและชดใช้ค่าเสียหายแก่บริษัท ล็อกซเล่ย์ จีเทค

 ต่อมาเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2561 ศาลปกครองกลางได้มีคำพิพากษาให้สัญญาจ้างบริการระบบเกมสลากเป็นอันเลิกกัน และให้สำนักงานสลากชดใช้เงินให้แก่ ล็อกซเล่ย์ จีเท็ค เป็นเงิน 945,649,656 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของต้นเงินดังกล่าวจนกว่าจะชำระเสร็จ ทว่าทั้งสองฝ่ายได้ยื่นอุทธรณ์คัดค้านคำพิพากษาศาลปกครองกลางต่อศาลปกครองสูงสุด

ล่าสุด ในวันนี้ (27 พฤษภาคม 2564) ศาลปกครองสูงสุดได้อ่านคำพิพากษาว่าให้สำนักงานสลากชำระงิน 1,654,604,540 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับจากวันฟ้องจนถึง 10 เมษายน 2564 ต่อจากนั้นอัตราดอกเบี้ยจะเป็นร้อยละ 3 บวกเงินเพิ่มอีกร้อยละ 2 จนถึงวันชำระเสร็จ โดยให้ชำระเสร็จภายใน 60 วัน

นายสุรช ล่ำซำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า บมจ.ล็อกซเล่ย์ ในฐานะผู้ถือหุ้นในบริษัท ล็อกซเล่ย์ จีเทค น้อมรับคำพิพากษาของศาล แม้ว่าบริษัทฯ จะมีเจตนารมณ์ที่จะดำเนินโครงการดังกล่าวต่อไปก็ตาม บริษัทฯ ยังคงเชื่อมั่นว่า โครงการระบบเกมสลากเป็นโครงการที่ดีเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ เพราะเป็นระบบที่ใช้กันแพร่หลายทั่วโลก หากมีการนำระบบนี้มาใช้ก็จะทำให้การจำหน่ายสลากของประเทศไทยมีความทันสมัยทัดเทียมกับนานาประเทศทั่วโลก อย่างไรก็ตาม เมื่อคำตัดสินออกมาเป็นเช่นนี้ บริษัทฯ ก็หวังว่าจะได้รับการชดเชยตามคำพิพากษาภายในเร็ววัน

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image