‘แสนสิริ-UNDP’ หนุน LGBTQ ผนึก 15 พันธมิตรประกาศจุดยืนสร้างมาตรฐานใหม่ในสังคม

‘แสนสิริ-UNDP’ หนุน LGBTQ ผนึก 15 พันธมิตรประกาศจุดยืนสร้างมาตรฐานใหม่ในสังคม

นายเศรษฐา ทวีสิน ประธานอำนวยการและประธานกรรมการ บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ในฐานะที่แสนสิริเป็นบริษัทแรกในไทย และ 1 ใน 200 บริษัทชั้นนำทั่วโลก ที่ได้รับเกียรติให้ร่วมลงนาม UN Global Standards of Conduct for Business สนับสนุนความหลากหลายและความเท่าเทียมในองค์กร ซึ่งนอกเหนือจากการเปิดกว้างยอมรับ LGBTQ+ แสนสิริ เชื่อว่าทุกมิติของชีวิต คือ เรื่องความเท่าเทียม มิติต่างๆ ในที่นี้ครอบคลุมตั้งแต่เรื่อง ความเท่าเทียมของการยอมรับกลุ่ม LGBTQ+ การเปิดโอกาสยอมรับเพศสภาพอย่างเสมอภาคในที่ทำงานและการผลักดันนโยบายอย่างเป็นรูปธรรมในองค์กร ความเท่าเทียมของทุกคนหรือลูกค้าในการมีบ้านได้ง่ายขึ้น ซึ่งแสนสิริได้ร่วมมือกับพันธมิตรธนาคารชั้นนำอย่าง SCB ไทยพาณิชย์ ในปีที่ผ่านมาเปิดกว้างให้ทุกคู่ชีวิตเป็นเจ้าของบ้านแสนสิริได้โดยครอบคลุมถึงกลุ่ม LGBTQ+ นอกจากนี้ เรายังเชื่อว่าการให้ความสำคัญในด้านความเท่าเทียมของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจ ในสถานการณ์ปัจจุบันเป็นเรื่องที่ควรได้รับการช่วยเหลือจากทุกภาคส่วน ตลอดจนความเท่าเทียมในสิทธิด้านการเข้าถึงการลงทุนเพื่อสร้างรายได้อย่างเท่าเทียมกันของทุกคนทุกระดับ การที่สังคมจะเกิดความเท่าเทียมได้นั้น ต้องเริ่มต้นจากภายในองค์กรก่อน ขอขอบคุณพันธมิตรทั้ง 15 บริษัทที่เห็นคุณค่าของความเท่าเทียมและช่วยผลักดันให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมได้ ซึ่งเราหวังว่าการร่วมมือครั้งนี้ จะเป็นส่วนหนึ่งของการจุดประกายให้ภาคส่วนอื่นๆ เปิดกว้างยอมรับความหลากหลายในสังคมและสร้างความเท่าเทียมในทุกมิติจนกลายเป็นมาตรฐานของสังคมมากขึ้น

“การลงนามในข้อตกลงในครั้งนี้เป็นผลให้แสนสิริ และบริษัทพันธมิตรทั้ง 15 บริษัทที่ร่วมลงนาม ได้แก่ บุญถาวร, SHARGE, DIVANA, Ari Football, Gus Damn Good, ธนาคารไทยพาณิชย์, บางกอก โพสต์ (Bangkok Post), มติชน กรุ๊ป และ 7 บริษัทพันธมิตรคู่ค้าอสังหาฯ ได้แก่ All about Steel, K Tech, QS Innovation, นภัสนันท์, วิริยะสหกล, วีรษา และบริษัท อะเฮดออล จำกัด ได้เข้าร่วมกับกลุ่มบริษัทระดับโลกกว่า 200 บริษัท อาทิ ไมโครซอฟท์ กูเกิล โคคา-โคล่า เน็ตฟลิกซ์ และไนกี้ เป็นต้น เพื่อร่วมสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ดีให้แก่สังคม ทั้งนี้ UN Standards of Conduct for Business หรือมาตรฐานข้อปฏิบัติทางธุรกิจขององค์การสหประชาชาติ (UN) มีเป้าหมายเพื่อรณรงค์ 5 หลักการทางธุรกิจ ซึ่งแสนสิริได้ลงนามที่จะยึดมั่นเพื่อปรับใช้ในสถานที่ทำงาน การดำเนินการค้าขาย รวมถึงในชุมชน” นายเศรษฐากล่าว

ทั้งนี้ ข้อตกลงประกอบด้วย 1.เคารพสิทธิมนุษยชนของกลุ่ม LGBTQ+ ในทุกการดำเนินการและความสัมพันธ์ทางธุรกิจ 2.ขจัดการเลือกปฏิบัติทุกรูปแบบที่มีต่อพนักงานที่เป็น LGBTQ+ ในสถานที่ทำงาน 3.ให้การสนับสนุนเชิงรุกแก่พนักงานที่เป็น LGBTQ+ โดยเสริมสร้างสภาพแวดล้อมเชิงบวก สร้างความเชื่อมั่น ซึ่งช่วยให้พนักงานทุกท่านทำงานร่วมกันได้อย่างมีเกียรติ 4.ป้องกันการละเมิดสิทธิมนุษยชน ซึ่งอาจเกิดจากการกีดกันต่อลูกค้า คู่สัญญา คู่ค้า รวมถึงบุคคลอื่นๆ 5.ผลักดันประเด็นเรื่องความเท่าเทียมอย่างเป็นสาธารณะ สนับสนุนให้เกิดข้อตกลงการปฏิบัติร่วมกัน กระตุ้นให้เกิดการพูดคุยในสังคม หรือการให้ความสนับสนุนทางการเงินหรือปัจจัยต่างๆ ต่อองค์กรที่ต่อสู้เพื่อสิทธิของ LGBTQ+

นายเรอโน เมแยร์ ผู้แทนโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ ประจำประเทศไทย กล่าวว่า การรณรงค์ส่งเสริมความเท่าเทียม ทางเพศ ความหลากหลายและการยอมรับในสังคม คือหนึ่งในเป้าหมายสำคัญของการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) และปฏิญญาหลักสำคัญของ UNDP เรามุ่งมั่นสนับสนุนการสร้างคุณค่าเหล่านี้ในทุกๆ ประเทศ และสนับสนุนพันธมิตรทุกๆ รายได้ปฏิบัติตาม แสนสิริ ในฐานะองค์กรธุรกิจหนึ่งในพันธมิตรหลักสำคัญของ UNDP ในประเทศไทย ได้แสดงให้เห็นถึงการสานต่อวิสัยทัศน์และเจตนารมณ์อย่างมุ่งมั่นตั้งแต่ในปีที่ผ่านมา เพื่อรณรงค์ความเท่าเทียม ความหลากหลาย และการยอมรับในองค์กรและคอมมูนิตี้อย่างชัดเจน เรายกย่องให้แสนสิริเป็นองค์กรตัวอย่างที่น่าชื่นชมและหวังว่าจะช่วยจุดประกายให้ภาคส่วนอื่นๆ ได้ยึดมั่นและปฏิบัติตาม

ทั้งนี้ แสนสิริได้จัดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมความเท่าเทียมในทุกมิติ ผ่านแคมเปญ “Live Equally… เราเท่ากัน” ตลอดเดือนมิถุนายนนี้ อาทิ ลดตราสัญลักษณ์ (Sansiri Logo) จำนวน Stack จาก 5 ชั้นเหลือเพียง 2 ชั้น เพื่อสะท้อนถึงเครื่องหมาย “เท่ากับ” (=) สื่อความหมายยิ่งใหญ่ ที่มุ่งหวังให้สังคมเปิดใจยอมรับความแตกต่างและความเท่าเทียมในทุกมิติ Art Installation ที่ Sansiri Backyard ใน T77 community กับความหมายอันลึกซึ้งของ LGBTQ+ และความเท่าเทียมในทุกมิติ กับคอนเซ็ปต์ “Circle of Equality เราเท่ากัน ฉันเท่าเธอ” สะท้อนถึงความเท่าเทียมทุกมิติในช่วงเดือน Pride Month เครื่องหมายเท่ากับ (equal) ถูกจับวางและตีความลงในตำแหน่งของเส้นที่ไม่มีที่สิ้นสุด (circle) เมื่อเราเคารพในความแตกต่างของกันและกันในทุกๆ ด้าน เราจะไม่มีเส้นแบ่งของความสร้างสรรค์ และบรรจบเป็นวงกลมที่สมบูรณ์ งาน Graffiti Wall Art ที่โครงการสิริเพลส บางนา-เทพารักษ์ การเปลี่ยนโลโก้ HABITO community mall เป็นสีรุ้งเพื่อร่วมเฉลิมฉลอง Pride Month และความเท่าเทียม, Podcast กับบท สนทนา Special topic “เท่าไหน…ที่เท่ากัน” นำโดย คุณเศรษฐา ทวีสิน ผู้บริหารหัวเรือใหญ่แห่งแสนสิริ โดยรับเกียรติจากแขกรับเชิญ LGBTQ+ คนรุ่นใหม่อย่าง “เขื่อน-ภัทรดนัย เสตสุวรรณ ไอดอลแห่ง LGBTQ+ เมืองไทย และคิลิน-เอมอนันต์ อนันตลาโภชัย นักเขียนนิยาย LGBTQ+ ชื่อดัง, #Live Equally photo challenge ร่วมส่งเสริมความเท่าเทียมในทุกมิติไปกับแสนสิริและเหล่า influencers คนดังในสังคม ผ่าน hashtag #LiveEquallyChallenge

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้‘เอกชัย’ ยื่นคำร้อง ขอ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ นำเข้าวัคซีนอื่น-บริจาคกึ่งหนึ่งให้ ปชช.
บทความถัดไปเปิดรายละเอียด ยิ่งใช้ยิ่งได้ รับ E-Voucher 7,000 ซื้อสินค้า-บริการ ลงทะเบียน 21 มิ.ย.นี้