กองทรัสต์ ‘AIMIRT’ อวดปันผลโดดเด่น ลุยเพิ่มทุนครั้งที่ 2 ขึ้นแท่นกลุ่มอุตสาหกรรมชั้นนำ

กองทรัสต์ AIMIRT อวดปันผลโดดเด่น ลุยเพิ่มทุนครั้งที่ 2 ขึ้นแท่นกลุ่มอุตสาหกรรมชั้นนำ

นายอมร จุฬาลักษณานุกูล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอไอเอ็ม รีท แมนเนจเม้นท์ จำกัด ผู้จัดการกองทรัสต์ ในฐานะผู้ก่อตั้งทรัสต์และผู้จัดการกองทรัสต์ เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท หรือกองทรัสต์ AIMIRT เปิดเผยว่า นับจากนำกองทรัสต์ AIMIRT เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อเดือนมกราคม 2561 ด้วยมูลค่าทรัพย์สินเริ่มต้นรวม 2,140 ล้านบาท เพียงระยะเวลากว่า 3 ปีที่ผ่านมา กองทรัสต์ ‘AIMIRT’ มีมูลค่าทรัพย์สินรวมเติบโตอย่างก้าวกระโดดจากการลงทุนเพิ่มเติมในทุกๆ ปี ส่งผลให้ปัจจุบันกองทรัสต์ ‘AIMIRT’ มีมูลค่าทรัพย์สินรวมกว่า 7,500 ล้านบาท หรือเติบโตกว่า 250% นับจากวันจัดตั้งกองทรัสต์ โดยยังคงดำเนินนโยบายขยายการลงทุนเพิ่มเติมในทรัพย์สินกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีคุณภาพและมีศักยภาพอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดกองทรัสต์ AIMIRT เดินหน้าเพิ่มทุนครั้งที่ 2 พร้อมขยายการลงทุนในทรัพย์สินใหม่ โดยจะเข้าลงทุนในกรรมสิทธิ์และสิทธิการเช่าอาคารคลังสินค้ารวม3 โครงการ มูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 2,350 ล้านบาท

บริษัทฯ มีความมั่นใจในศักยภาพของกองทรัสต์ และจุดเด่นของกองทรัสต์ AIMIRT ที่เป็นกองทรัสต์ที่บริหารโดยบริษัท เอไอเอ็ม รีท แมนเนจเม้นท์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้จัดการกองทรัสต์อิสระที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับเจ้าของทรัพย์สินจึงไม่มีข้อจำกัดในเรื่องของการลงทุนเพิ่มเติมเนื่องจากสามารถลงทุนในทรัพย์สินที่ดีและมีคุณภาพจากผู้ประกอบการที่หลากหลายได้อย่างอิสระ ช่วยเพิ่มโอกาสการสร้างผลตอบแทนให้กับผู้ถือหน่วยทรัสต์ และยกระดับเป็นกองทรัสต์ในกลุ่มอุตสาหกรรมชั้นนำของประเทศไทย 

นายจรัสฤทธิ์ อรรถเวทยวรวุฒิ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอไอเอ็ม รีท แมนเนจเม้นท์ จำกัด กล่าวว่า สำหรับทรัพย์สินใหม่ที่กองทรัสต์ AIMIRT ลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 2 ประกอบด้วย 1.กรรมสิทธิ์อาคารคลังสินค้าโครงการทิพย์ 5 และโครงการทิพย์ 8 จังหวัดสมุทรปราการ จากกลุ่มทิพย์โฮลดิ้ง 2. กรรมสิทธิอาคารคลังสินค้าโครงการเอ็มเอส แวร์เฮ้าส์ จังหวัดสมุทรปราการ จากบริษัท ทู ไทเกอร์ พร็อพ จำกัด และ 3. สิทธิการเช่าระยะเวลา 30 ปี บนอาคารคลังสินค้าโครงการไทยแทฟฟิต้า จังหวัดระยอง จากบริษัท ไทยแทฟฟิต้า จำกัด โดยทุกโครงการมีอัตราการเช่าพื้นที่ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 เต็ม 100% และมีค่าเช่าอยู่ในระดับที่ดี นอกจากนี้เจ้าของโครงการทุกรายล้วนมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการบริหารอาคารคลังสินค้ามายาวนาน จึงมั่นใจว่าการเข้าลงทุนเพิ่มเติมครั้งนี้จะเสริมศักยภาพให้กองทรัสต์ AIMIRT มีรายได้ที่มั่นคงและสามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์

ขณะที่ภาพรวมอัตราการเช่าพื้นที่ทรัพย์สินที่กองทรัสต์ ‘AIMIRT’ เข้าลงทุนอยู่ ทั้งคลังสินค้าโรงงาน คลังห้องเย็น และถังเก็บสารเคมีเหลว ยังคงมีอัตราการเช่าพื้นที่เต็ม 100% ทุกโครงการนับตั้งแต่กองทรัสต์จัดตั้ง แม้ว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 จะส่งผลกระทบต่อหลายภาคส่วน แต่ทรัพย์สินในพอร์ตโฟลิโอของกองทรัสต์ AIMIRT ยังคงมีเสถียรภาพสูง เนื่องจากทรัพย์สินกลุ่มอุตสาหกรรมที่กองทรัสต์ ‘AIMIRT’ เข้าลงทุนอยู่ล้วนมีคุณภาพและมีความหลากหลายของประเภทของทรัพย์สิน อีกทั้งยังได้รับอานิสงค์จากการเติบโตของธุรกิจอีคอมเมิร์ซ ธุรกิจโลจิสติกส์และธุรกิจอุตสาหกรรมอาหารในประเทศ ซึ่งล้วนเป็นผู้เช่าหลักของกองทรัสต์ ‘AIMIRT’ ส่งผลให้มีความต้องการเช่าพื้นที่จัดเก็บสินค้าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับการกระจายสินค้าให้กับผู้บริโภคในประเทศ

นายธนาเดช โอภาสยานนท์ กรรมการผู้จัดการร่วม บริษัท เอไอเอ็ม รีท แมนเนจเม้นท์ จำกัด
กล่าวเพิ่มเติมว่า ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในช่วงที่ผ่านมาซึ่งเป็นความท้าทายในธุรกิจทุกภาคส่วน กองทรัสต์ ‘AIMIRT’ ถือว่าเป็นกองทรัสต์ที่มีผลประกอบการที่น่าประทับใจ พิสูจน์ถึงจุดแข็งของกองทรัสต์ในด้านความมั่นคงสูง โดยกองทรัสต์ AIMIRT มีผลประกอบการที่ดีและเติบโตอย่างสม่ำเสมอนับตั้งแต่จัดตั้งกองทรัสต์ที่ผ่านมาในไตรมาสที่ 1/2564 มีรายได้รวม 156ล้านบาท และกำไรจากการลงทุนสุทธิ 105 ล้านบาทคิดเป็นอัตราการเติบโต 9% และ 8% จากงวดเดียวกันของปีก่อน ตามลำดับ และมีอัตราจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานไตรมาสที่1/2564 อยู่ที่ 0.22 บาทต่อหน่วย หรือคิดเป็น 0.88บาทต่อหน่วยต่อปี ซึ่งถือเป็นการจ่ายปันผลรายไตรมาสที่สูงสุดและเพิ่มขึ้นทุกไตรมาสอย่างต่อเนื่อง สะท้อนถึงคุณภาพทรัพย์สินที่มีอัตราการเช่าพื้นที่เต็ม 100% และความสามารถในการสร้างรายได้ที่ดีอย่างมีเสถียรภาพ

นอกจากนี้ ภายหลังการลงทุนเพิ่มเติมแล้วเสร็จ จะช่วยเพิ่มศักยภาพแก่กองทรัสต์ AIMIRTทำให้มีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 12 โครงการ มูลค่าทรัพย์สินรวมแตะระดับ 10,000 ล้านบาท โดยมีพื้นที่ให้เช่าอาคารคลังห้องเย็น อาคารคลังสินค้า และอาคารโรงงานรวม เกือบ 270,000 ตารางเมตร และถังเก็บสารเคมีเหลวอีก 85,580 กิโลลิตร และจะสามารถรับรู้รายได้ค่าเช่าและค่าบริการจากทั้ง 3 โครงการใหม่ได้ทันที ซึ่งส่งผลดีต่อภาพรวมผลการดำเนินงานของกองทรัสต์ AIMIRT และต่อผลตอบแทนของผู้ถือหน่วยทรัสต์ในรูปแบบของเงินปันผล

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon