ขสมก.แจ้งกระเป๋ารถเมล์สาย 13 ติดเชื้ออีก 1 ราย ขณะนี้รักษาตัวอยู่ รพ. พร้อมเปิดไทม์ไลน์

เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ได้ออก ประกาศคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ โดยระบุว่า 

ตลอดระยะเวลาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ผ่านมาองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ กระทรวงคมนาคม ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว ซึ่งเป็นไปตามแนวทางปฏิบัติการป้องกันของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข อย่างเคร่งครัดมาโดยตลอด

แต่ทั้งนี้ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ขออภัยที่ต้องแจ้งให้ทราบว่า เนื่องจากเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2564 พนักงานเก็บค่าโดยสารรถธรรมดา สาย 13 เพศชาย อายุ 56 ปี ได้ถูกนำตัวไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ซึ่งแพทย์ได้ทำการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้กับพนักงาน ต่อมาวันที่
3 มิถุนายน 2564 แพทย์ได้แจ้งให้ทราบว่าพนักงานคนดังกล่าวเป็นผู้ติดเชื้อฯ ขณะนี้พนักงานอยู่ระหว่าง
การรักษาที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพได้รับทราบข้อมูลดังกล่าวจากผู้อำนวยการเขตการเดินรถที่ 4 จึงได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดังต่อไปนี้

1.องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ได้มีการแจ้งกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เพื่อแจ้งรายละเอียดผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ตามแนวทางปฏิบัติกรณีพบผู้ติดเชื้อฯ) โดยได้ประสานเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุข

2.พนักงานผู้ติดเชื้อได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด โดยสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาขณะปฏิบัติหน้าที่บนรถโดยสารและล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ รวมทั้งมีการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ก่อนปฏิบัติหน้าที่ทุกครั้ง ซึ่งอุณหภูมิร่างกายของพนักงานตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม- 2 มิถุนายน 2564 อยู่ที่ 36.5 องศาเซลเซียส โดยไทม์ไลน์ของพนักงานสรุปได้ ดังนี้

วันที่ 24 พฤษภาคม 2564 วันหยุดประจำสัปดาห์ พนักงานพักอาศัยอยู่ที่บ้าน ณ ชุมชนร่มเกล้า เขตคลองเตย, วันที่ 25 พฤษภาคม 2564 ปฏิบัติหน้าที่บนรถโดยสารธรรมดา สาย 13 หมายเลข 4-80430 ตั้งแต่เวลา 06.20-12.50 น. หลังเลิกงานได้กลับที่พักอาศัยทันที, วันที่ 26 พฤษภาคม 2564 ปฏิบัติหน้าที่บนรถโดยสารธรรมดา สาย 13 หมายเลข 4-80410 ตั้งแต่เวลา 07.00-12.20 น. หลังเลิกงานได้กลับที่พักอาศัยทันที, วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 ปฏิบัติหน้าที่บนรถโดยสารธรรมดา สาย 13 หมายเลข 4-80246 ตั้งแต่เวลา 06.00-11.45 น. หลังเลิกงานได้กลับที่พักอาศัยทันที, วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 ปฏิบัติหน้าที่บนรถโดยสารธรรมดา สาย 13 หมายเลข 4-80006 ตั้งแต่เวลา 06.00-12.20 น. หลังเลิกงานได้กลับที่พักอาศัยทันที, วันที่ 29 พฤษภาคม 2564 ปฏิบัติหน้าที่บนรถโดยสารธรรมดา สาย 13 หมายเลข 4-80370 ตั้งแต่เวลา 04.15-09.00 น. หลังเลิกงานได้กลับที่พักอาศัยทันที

วันที่ 30 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.50 น. พนักงานได้เดินทางไปที่สถานีกลางบางซื่อเพื่อเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และเดินทางกลับบ้านในเวลา 12.00 น., วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 พนักงานหยุดพักผ่อนหลังจากได้รับการฉีดวัคซีนฯ, วันที่ 1 มิถุนายน 2564 ปฏิบัติหน้าที่บนรถโดยสารธรรมดา สาย 13 หมายเลข 4-80246 ตั้งแต่เวลา 05.45-11.30 น. หลังเลิกงานได้กลับที่พักอาศัยทันที, วันที่ 2 มิถุนายน 2564 ปฏิบัติหน้าที่บนรถโดยสารธรรมดา สาย 13 หมายเลข 4-80006 ตั้งแต่เวลา 07.00-12.00 น. โดยพนักงานเป็นลมขณะปฏิบัติหน้าที่ ต่อมาเวลา 12.30 น. พนักงานได้ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เพื่อเข้ารับการรักษา โดยแพทย์ได้ทำการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้กับพนักงาน และวันที่ 3 มิถุนายน 2564 เวลา 14.00 น. แพทย์ได้แจ้งให้ทราบว่า พนักงานเป็นผู้ติดเชื้อฯ ขณะนี้พนักงานอยู่ระหว่างการรักษาที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

3.เมื่อพนักงานขับรถโดยสารนำรถกลับเข้าอู่ในแต่ละรอบ จะมีการฉีดพ่นทำความสะอาดภายในรถโดยสารทันทีด้วยผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรคที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ 70% จึงมั่นใจได้ว่ารถโดยสารขององค์การมีความสะอาด ปลอดภัยจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) นอกจากนี้ องค์การได้พักการใช้งานรถโดยสารธรรมดา สาย 13 จำนวน 5 คัน ที่พนักงานผู้ติดเชื้อได้ปฏิบัติหน้าที่ ได้แก่ รถโดยสาร หมายเลข 4-80430, 4-80410, 4-80246, 4-80006 และ 4-80370 เป็นระยะเวลา 3 วัน เพื่อทำการฉีดพ่นทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรคภายในรถ รวมถึงอู่จอดรถและท่าปล่อยรถโดยสาร

4.องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ได้มีการตรวจสอบพบว่าพนักงานขับรถโดยสาร จำนวน 5 คน ปฏิบัติหน้าที่บนรถโดยสารคันเดียวกับพนักงานผู้ติดเชื้อฯ จึงให้พนักงานขับรถโดยสารดังกล่าวหยุดงานไปพบแพทย์ เพื่อตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หากได้ผลเป็นประการใดจะแจ้งให้ทราบต่อไป

ทั้งนี้ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด ได้แก่ การสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาขณะปฏิบัติหน้าที่บนรถโดยสาร การล้างทำความสะอาดมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ การฉีดพ่นทำความสะอาดภายในรถโดยสารด้วยแอลกอฮอล์ ทั้งก่อนและหลังนำรถออกวิ่งให้บริการ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในการเดินทาง

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้หอการค้าไทย และสภาหอการค้าไทยเปิดครัวรวมใจเพื่อบุคลากรแพทย์
บทความถัดไป“ทีทีบี” อัปเกรด “ทีทีบี สมาร์ทพอร์ต” รูปแบบใหม่ เพิ่มความยืดหยุ่น ให้คนไทยเข้าถึงการลงทุนเริ่มต้นเพียง 1 บาท