จอดป้ายประชาชื่น : ทุกข์ซ้ำซ้อน

จอดป้ายประชาชื่น : ทุกข์ซ้ำซ้อน

จอดป้ายประชาชื่น : ทุกข์ซ้ำซ้อน

นอกจากจะผวาเรื่องการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่กระจายไปยังพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศแล้ว

ปลายเดือนมีนาคม 2564 กรมปศุสัตว์ตรวจพบโรคอุบัติใหม่ ในพื้นที่ 62 จังหวัด ภาคอีสาน ภาคเหนือ ภาคตะวันตก และภาคใต้ คือ โรคลัมปี สกิน ที่เกิดขึ้นในโค กระบือ ไม่แพร่กระจายสู่คน แต่สร้างความเสียหายให้กับเกษตรกรผู้เป็นเจ้าของอย่างมาก เนื่องจากต้องใช้วัคซีนในการรักษา ในช่วงแรกที่เกิดการแพร่ระบาดจึงทำได้แค่รักษาตามอาการเท่านั้น

ส่งผลให้ปัจจุบันมีสัตว์ที่ได้รับผลกระทบรวม จำนวน 59,665 ตัว สัตว์ป่วย จำนวน 5,044 ตัว และตายสะสม จำนวน 374 ตัวแม้ตอนนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะนำเข้าวัคซีนรักษาโรคล็อตแรกเข้ามา จำนวน 60,000 โดสแล้ว แต่เสียงความเดือดร้อนที่สะท้อนจากเกษตรกรเจ้าของโค กระบือยังดังอยู่ เนื่องจากในหลายจังหวัดยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีน และบางรายยังไม่ได้รับแม้การติดต่อจากเจ้าหน้าที่ เป็นผลทำให้โค กระบือที่มีอาการป่วยค่อยๆ ล้มตายไปเรื่อยๆ

อีกทั้งเกษตรกรบางรายเรียกได้ว่าทุกข์ซ้ำซ้อนจริงๆ เจอหมอเถื่อนหลอกขายวัคซีน สุดท้ายเสียทั้งโค กระบือ เสียทั้งเงิน จึงอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกระจายการลงพื้นที่ให้ทั่วถึงและรวดเร็วกว่านี้

ส่วนการดำเนินการของกระทรวงเกษตรฯ โดยกรมปศุสัตว์ ยืนยันว่ายังมีการลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายอยู่เสมอ อีกทั้งยังได้ออกมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับความเดือดร้อน โดยจะชดเชยตามจริงแต่ไม่เกินรายละ 2 ตัว เป็นเงินสดผ่านบัญชีเงินฝากของเกษตรกร

ตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ 1.อายุโค กระบือ น้อยกว่า 6 เดือน โค ชดเชย 6,000 บาท/ตัว ส่วนกระบือ ชดเชย 8,000 บาท/ตัว 2.อายุโค กระบือ 6 เดือน ถึง 1 ปี โค ชดเชย 12,000 บาท/ตัว ส่วนกระบือ ชดเชย 14,000 บาท/ตัว 3.อายุโค กระบือ มากกว่า 1 ปี ถึง 2 ปี โค ชดเชย 16,000 บาท/ตัว ส่วนกระบือชดเชย 18,000 บาท/ตัว และ 4.อายุโค กระบือ มากกว่า 2 ปี โค ชดเชย 20,000 บาท ส่วนกระบือ ชดเชย 22,000 บาท

คงต้องติดตามผลการดำเนินการของกรมปศุสัตว์ต่อไปว่า จะสามารถควบคุมโรคลัมปี สกินได้รวดเร็วแค่ไหน และจะครอบคลุมทุกพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดหรือไม่?

ภคพร บุญมี

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon