‘จุรินทร์’ เคาะผ่าน กกร.เข้มปิดป้ายราคารับซื้อ ‘ผัก ผลไม้’ เล็งคุมค่าจีพีดิลิเวอรี-ออนไลน์

 

‘จุรินทร์’ เคาะผ่าน กกร.เข้มปิดป้ายราคารับซื้อ ‘ผัก ผลไม้’ เล็งคุมค่าจีพีดิลิเวอรี-ออนไลน์

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2564 ที่กระทรวงพาณิชย์ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ แถลงผลการประชุมคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ (กกร.) ก่อนประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ผ่านระบบทางไกล ว่ามีเรื่องที่ต้องเสนอเข้าที่ประชุม ครม.คือ ที่ประชุม กกร.มีมติให้ต่ออายุสินค้าและบริการที่เป็นสินค้าและบริการควบคุม 51 รายการ แบ่งเป็น สินค้า 46 รายการ บริการ 5 รายการ เป็นเวลา 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค.64-30 มิ.ย.65

และมีมติเพิ่มมาตรการอีก 3 มาตรการ ได้แก่ มาตรการที่ 1 ในสินค้า 4 รายการ ประกอบด้วย กาก DDGS คือกากเหลือจากทำเอทานอล ข้าวสาลี ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และมันสำปะหลัง ให้สามารถแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการนำเข้าทางอิเล็กทรอนิกส์ได้

มาตรการที่ 2 เหล็ก 3 รายการ ประกอบด้วย เหล็กเส้น ต้องแจ้งข้อมูลปริมาณการนำเข้า ปริมาณการผลิต ปริมาณการจำหน่าย ปริมาณคงเหลือ เป็นประจำทุกเดือน เหล็กเคลือบดีบุกและเหล็กโครเมียม ปรับมาตรฐานการผลิตให้สอดคล้องกับมาตรฐานใหม่ของ มอก.

มาตรการที่ 3 ลิขสิทธิ์เพลง ต่อไปนี้เจ้าของลิขสิทธิ์ต้องแสดงรายละเอียดเพิ่มเติมทั้งหมด 8 รายการ เพื่อคุ้มครองเจ้าของลิขสิทธิ์และเพื่อคุ้มครองผู้ที่จะมาซื้อลิขสิทธิ์หรือใช้บริการลิขสิทธิ์ เช่น ชื่อผู้แต่งเนื้อร้องและทำนอง และวันสิ้นสุดสัญญาอนุญาตให้จัดเก็บค่าตอบแทน เป็นต้น

สำหรับประเด็นที่สอง เรื่องการแสดงราคารับซื้อสินค้าทางการเกษตร ประกอบด้วย 3 มาตรการใหม่ คือ
มาตรการที่ 1 ผักและผลไม้ 5 รายการ ประกอบด้วย มะเขือเทศ พริก ฟักทอง กะหล่ำปลี และผัก ผลไม้อื่นๆ ต้องปิดป้ายแสดงราคารับซื้อ เพื่อให้เกษตรกรได้รับความเป็นธรรมมากขึ้น

มาตรการที่ 2 ผลไม้ 9 ชนิด ประกอบด้วย เงาะ มะม่วง ทุเรียน มังคุด ลองกอง ลำไย ลิ้นจี่ ส้มและสับปะรด นอกจากปิดป้ายแสดงราคารับซื้อแล้ว ต้องปิดป้ายเวลา 08.00 น.ของทุกวัน เพื่อให้เกษตรกรทราบว่าวันนี้ราคาเท่าไหร่ จะเก็บเกี่ยวผลผลิตไปขายหรือไม่จะได้มีทางเลือก

มาตรการที่ 3 พืชผลการเกษตร 4 ชนิด ประกอบด้วย ข้าวเปลือก ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปาล์มน้ำมัน (ผลปาล์มสด) และมันสำปะหลัง ห้ามคิดค่าชั่งน้ำหนักแล้วนำไปหักออกจากราคารับซื้อ

นอกจากนี้ ที่ประชุมมีมติตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาเรื่องแพลตฟอร์มฟู้ดดิลิเวอรี หรือแพลตฟอร์มให้บริการจำหน่ายอาหารผ่านระบบดิลิเวอรี ให้พิจารณาเรื่องค่าจีพี ค่าขนส่งหรือค่าใช้จ่ายอื่น เพื่อให้แพลตฟอร์มอยู่ได้และร้านอาหารและผู้บริโภคได้รับความเป็นธรรมยิ่งขึ้น หาจุดสมดุลของทั้ง 3 ฝ่ายต่อไป โดยมอบหมายให้อธิบดีกรมการค้าภายในเป็นประธานอนุกรรมการ และมีคณะกรรมการที่ประกอบด้วยทั้งภาครัฐและเอกชนเข้ามาร่วมดำเนินการในเรื่องนี้

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้ผู้นำฟิลิปปินส์ประกาศไม่ร่วมมือ หลังไอซีซีจ่อเปิดสอบ ‘สงครามยาเสพติด’ เต็มรูปแบบ
บทความถัดไปไอซ์ ศรัณยู เปิดใจเล่าเป็นโรคกินไม่หยุด เพราะความกดดันเรื่องรูปร่าง โดนทักว่าอ้วน จนส่งผล