รอบนี้ไม่ล่ม! ดีเดย์พรุ่งนี้ เปิดรับสมัคร 7 อรหันต์ กสทช. วันแรก

รอบนี้ไม่ล่ม! ดีเดย์พรุ่งนี้ เปิดรับสมัคร 7 อรหันต์ กสทช. วันแรก

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ในฐานะหน่วยงานธุรการ คณะกรรมการสรรหากรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการ กสทช. ตามพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ.2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ระหว่างวันที่ 16-22 มิถุนายน 2564

ทั้งนี้ เป็นการสรรหา กสทช. จำนวน 7 คน จากผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม และมีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านกิจการกระจายเสียง ด้านกิจการโทรทัศน์ ด้านกิจการโทรคมนาคม ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ด้านการส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพของประชาชน ด้านละ 1 คน และด้านอื่นๆ ที่จะยังประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของ กสทช. ที่คณะกรรมการสรรหากำหนด จำนวน 2 คน แบ่งเป็น ด้านกฎหมายจำนวน และด้านเศรษฐศาสตร์

ขณะเดียวกัน ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ โดยคุณสมบัติทั่วไป ได้แก่ มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด อายุไม่ต่ำกว่า 40 ปี แต่ไม่เกิน 70 ปี ส่วนคุณสมบัติเฉพาะ ต้องมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ที่จะยังประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของ กสทช. ตามประกาศคณะกรรมการสรรหา เรื่อง กำหนดด้านที่จะดำเนินการสรรหาเป็น กสทช. และลักษณะเฉพาะที่แสดงให้เห็นถึงความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในแต่ละด้าน

 

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้คลัง ยันไม่เพิ่มเงิน ‘คนละครึ่งเฟส 3’ แย้ม ปรับปรุง-สมัคร ‘บัตรคนจน’ รอยาว หลังจบมาตรการช่วยเหลือ
บทความถัดไปยูเอ็นเตรียมรับอัฟกันพลัดถิ่นหลังมะกันถอนทหาร