‘ครม.’ ไฟเขียวแก้ไขเพิ่มเติมกฎ กท.การประกอบกิจการธนาคารออมสิน พ.ศ.2547

 

“ครม.” ไฟเขียวแก้ไขเพิ่มเติมกฎ กท.การประกอบกิจการธนาคารออมสิน พ.ศ.2547

เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 15 มิถุนายน ที่ทำเนียบรัฐบาล น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกฯ แถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม.เห็นชอบการแก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงว่าด้วยการประกอบกิจการของธนาคารออมสิน พ.ศ.2547 โดยกฎกระทรวงนี้เกี่ยวข้องกับการกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการประกอบกิจการให้สินเชื่อของธนาคารออมสิน และหลักเกณฑ์การบริการจัดการอสังหาริมทรัพย์ที่ตกเป็นของธนาคาร เพื่อให้การดำเนินการธนาคารออมสินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น มีมาตรฐานเดียวกับสถาบันการเงินเฉพาะกิจอื่นๆ และสอดคล้องกับกฎหมายที่บังคับใช้ในปัจจุบัน

สาระหลักๆ 2 ประเด็นคือ 1.กำหนดเพิ่มเติมให้ธนาคารออมสินสามารถขายหรือโอนลูกหนี้สินเชื่อ รวมทั้งบริหารจัดการทรัพย์สินที่ตกเป็นของธนาคารดังกล่าวได้ เพื่อให้ธนาคารมีเครื่องมือในการบริหารัดการคุณภาพลูกหนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งกฎหมายเดิมไม่ได้ให้อำนาจธนาคารในการขาย หรือโอนลูกหนี้สินเชื่อ เช่นเดียวกับสถาบันทางการเงินเฉพาะกิจแห่งอื่น และ 2.ในการปรับปรุงแก้ไขได้กำหนดให้ธนาคารออมสินต้องขายอสังหาริมทรัพย์ที่ตกเป็นของธนาคารออมสินภายใน 5 ปี นับตั้งแต่วันที่อสังหาริมทรัพย์นั้นตกเป็นของธนาคาร เว้นแต่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจะขยายระยะเวลาเกินกว่านั้น

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้‘สอศ.’ เผยสถานศึกษา 793 แห่ง พร้อมปรับตัวจัดการสอนยุคโควิด
บทความถัดไปครม.เห็นชอบรายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม ปี 63 ชี้โควิดสร้างขยะพลาสติกเพิ่ม เหตุสั่งของออนไลน์