ขสมก.แจ้งพนักงานขับรถ-กระเป๋ารถเมล์ สาย 138 ติดเชื้อ พร้อมเปิดไทม์ไลน์

วันที่ 15 มิถุนายน องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ได้ออกประกาศพบพนักงานติดเชื้อ จำนวน 2 ราย รายละเอียดดังนี้ ประกาศคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

ตลอดระยะเวลาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  ที่ผ่านมาองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ กระทรวงคมนาคม ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าวซึ่งเป็นไปตามแนวทางปฏิบัติการป้องกันของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข อย่างเคร่งครัดมาโดยตลอด

แต่ทั้งนี้ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ขออภัยที่ต้องแจ้งให้ทราบว่า เนื่องจากเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2564 เวลา 08.30 น. พนักงานขับรถโดยสารรับ-ส่งพนักงานอู่บางเขน เขตการเดินรถที่ 1 เพศชาย อายุ 45 ปี ซึ่งไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่บนรถโดยสารแต่อย่างใด  ได้เข้ารับการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช ต่อมาเวลา 17.00 น. เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช ได้แจ้งให้ทราบว่า พนักงานคนดังกล่าวเป็นผู้ติดเชื้อ พนักงานจึงเดินทางไปที่โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่ 15 มิถุนายน 2564 เพื่อเข้ารับการรักษา ต่อมาทางโรงพยาบาล ได้ส่งพนักงานไปรักษาที่ โรงพยาบาลสนามกองทัพอากาศ (ดอนเมือง)

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ได้รับทราบข้อมูลดังกล่าว จากผู้อำนวยการเขตการเดินรถที่ 1 จึงได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดังต่อไปนี้

1.องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ได้มีการแจ้งกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เพื่อแจ้งรายละเอียดผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ตามแนวทางปฏิบัติกรณีพบผู้ติดเชื้อ) โดยได้ประสานเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุข

2.พนักงานผู้ติดเชื้อได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด โดยสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาขณะปฏิบัติหน้าที่บนรถโดยสารและล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ รวมทั้ง มีการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ก่อนปฏิบัติหน้าที่ทุกครั้ง ซึ่งอุณหภูมิร่างกายของพนักงาน ตั้งแต่วันที่ 1-12 มิถุนายน 2564 อยู่ที่ 36.5 องศาเซลเซียส โดยไทม์ไลน์ของพนักงานสรุปได้ ดังนี้

วันที่ 1-2 มิถุนายน 2564 ปฏิบัติหน้าที่ขับรถรับส่งพนักงาน จากอู่บางเขนถึงคลอง 8 ธัญบุรี โดยใช้รถโดยสารธรรมดา สาย 95 หมายเลข 1-50058 ตั้งแต่เวลา 22.00-04.00 น. หลังเลิกงานได้กลับที่พักอาศัยทันที

วันที่ 3 มิถุนายน 2564 ปฏิบัติหน้าที่ขับรถรับส่งพนักงาน จากอู่บางเขนถึงคลอง 8 ธัญบุรี โดยใช้รถโดยสารธรรมดา สาย 95 หมายเลข 1-50055 ตั้งแต่เวลา 22.00-04.00 น. หลังเลิกงานได้กลับที่พักอาศัยทันที

วันที่ 4 – 6 มิถุนายน 2564 ปฏิบัติหน้าที่ขับรถรับส่งพนักงาน จากอู่บางเขนถึงคลอง 8 ธัญบุรีโดยใช้รถโดยสารธรรมดา สาย 95 หมายเลข 1-50058 ตั้งแต่เวลา 22.00-04.00 น. หลังเลิกงานได้กลับที่พักอาศัยทันที

วันที่ 7 – 8 มิถุนายน 2564 ปฏิบัติหน้าที่ขับรถรับส่งพนักงาน จากอู่บางเขนถึงคลอง 8 ธัญบุรีโดยใช้รถโดยสารธรรมดา สาย 95 หมายเลข 1-50038 ตั้งแต่เวลา 22.00-04.00 น. หลังเลิกงานได้กลับที่พักอาศัยทันที

วันที่ 9 – 10 มิถุนายน 2564 ปฏิบัติหน้าที่ขับรถรับส่งพนักงาน จากอู่บางเขนถึงคลอง 8 ธัญบุรีโดยใช้รถโดยสารธรรมดา สาย 95 หมายเลข 1-50055 ตั้งแต่เวลา 22.00-04.00 น. หลังเลิกงานได้กลับที่พักอาศัยทันที

วันที่ 11 มิถุนายน 2564 ปฏิบัติหน้าที่ขับรถรับส่งพนักงาน จากอู่บางเขนถึงคลอง 8 ธัญบุรี โดยใช้รถโดยสารธรรมดา สาย 95 หมายเลข 1-50038 ตั้งแต่เวลา 22.00-04.00 น. ต่อมาเวลา 10.30 น. พนักงานได้พาบุตรสาวของพนักงานไปเข้ารับการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ ศูนย์บริการสาธารณสุข 61 สาขาออเงิน และเดินทางกลับบ้าน ในเวลา 13.00 น.

วันที่ 12 มิถุนายน 2564 ปฏิบัติหน้าที่ขับรถรับส่งพนักงาน จากอู่บางเขนถึงคลอง 8 ธัญบุรี โดยใช้รถโดยสารธรรมดา สาย 95 หมายเลข 1-50058 ตั้งแต่เวลา 22.00-04.00 น. ต่อมาเวลา 17.00 น. เจ้าหน้าที่สาธารณสุขได้แจ้งให้ทราบว่า บุตรสาวของพนักงานเป็นผู้ติดเชื้อ

วันที่ 13 มิถุนายน 2564 วันหยุดประจำสัปดาห์ พนักงานพักอาศัยอยู่ที่บ้าน

วันที่ 14 มิถุนายน 2564 เวลา 08.30 น. พนักงานได้เดินทางไปที่โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช เพื่อเข้ารับการตรวจหาเชื้อฯ และเดินทางกลับบ้าน ในเวลา 11.00 น. ต่อมาเวลา 17.00 น. เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลได้แจ้งให้ทราบว่าพนักงานเป็นผู้ติดเชื้อ

วันที่ 15 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. พนักงานได้เดินทางไปที่ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช เพื่อเข้ารับการรักษา ซึ่งต่อมาเจ้าหน้าที่ได้ส่งตัวพนักงานไปรักษาที่โรงพยาบาลสนามกองทัพอากาศ(ดอนเมือง)

3.เมื่อพนักงานขับรถโดยสารนำรถกลับเข้าอู่ในแต่ละรอบ จะมีการฉีดพ่นทำความสะอาดภายในรถโดยสารทันทีด้วยผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรคที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ 70 % จึงมั่นใจได้ว่ารถโดยสารขององค์การมีความสะอาด ปลอดภัยจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) นอกจากนี้ องค์การได้พักการใช้งานรถโดยสารธรรมดา สาย 95 จำนวน 3 คัน ที่พนักงานผู้ติดเชื้อได้ปฏิบัติหน้าที่ ได้แก่ รถโดยสาร หมายเลข 1 -50058, 1-50055 และ 1-50038 เป็นระยะเวลา 3 วัน เพื่อทำการฉีดพ่นทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรคภายในรถ รวมถึง อู่จอดรถและท่าปล่อยรถโดยสาร

นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2564 พนักงานเก็บค่าโดยสารรถปรับอากาศ สาย 138 เพศหญิง อายุ 57 ปี ได้เข้ารับการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ โรงพยาบาลรามาธิบดี ต่อมาวันที่ 15 มิถุนายน 2564 เวลา 07.00 น. เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลรามาธิบดีได้แจ้งให้ทราบว่า พนักงานคนดังกล่าวเป็นผู้ติดเชื้อฯ จึงให้พนักงานอยู่ที่บ้าน เพื่อรอรถพยาบาลมารับไปรักษาที่ โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ ในเวลา 16.00 น. องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ได้รับทราบข้อมูลดังกล่าว จากผู้อำนวยการเขตการเดินรถที่ 5 จึงได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดังต่อไปนี้

1.องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ได้มีการแจ้งกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เพื่อแจ้งรายละเอียดผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ตามแนวทางปฏิบัติกรณีพบผู้ติดเชื้อ) โดยได้ประสานเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุข

2.พนักงานผู้ติดเชื้อได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด โดยสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาขณะปฏิบัติหน้าที่บนรถโดยสารและล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ รวมทั้ง มีการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ก่อนปฏิบัติหน้าที่ทุกครั้ง ซึ่งอุณหภูมิร่างกายของพนักงาน ตั้งแต่วันที่ 6-13 มิถุนายน 2564 อยู่ที่ 36.5 องศาเซลเซียส โดยไทม์ไลน์ของพนักงานสรุปได้ ดังนี้

วันที่ 4 มิถุนายน 2564 พนักงานลาหยุด เวลา 07.30 น. พนักงานได้เดินทางไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลรามาธิบดี เพื่อรักษาโรคมะเร็ง และเดินทางกลับบ้าน ในเวลา 10.30 น.

วันที่ 5 มิถุนายน 2564 วันหยุดประจำสัปดาห์ พนักงานพักอาศัยอยู่ที่บ้าน

วันที่ 6 มิถุนายน 2564 ปฏิบัติหน้าที่บนรถโดยสารปรับอากาศ สาย 138 หมายเลข 5-70037 ตั้งแต่เวลา 04.00-10.40 น. หลังเลิกงานได้กลับที่พักอาศัยทันที

วันที่ 7 มิถุนายน 2564 ปฏิบัติหน้าที่บนรถโดยสารปรับอากาศ สาย 138 หมายเลข 5-70052 ตั้งแต่เวลา 11.00-18.05 น. หลังเลิกงานได้กลับที่พักอาศัยทันที

วันที่ 8 มิถุนายน 2564 ปฏิบัติหน้าที่บนรถโดยสารปรับอากาศ สาย 138 หมายเลข 5-70052 ตั้งแต่เวลา 07.15-12.30 น. หลังเลิกงานได้กลับที่พักอาศัยทันที

วันที่ 9 มิถุนายน 2564 พนักงานลาหยุด เวลา 07.30 น. พนักงานได้เดินทางไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลรามาธิบดี เพื่อรักษาโรคมะเร็ง และเดินทางกลับบ้าน ในเวลา 10.30 น.

วันที่ 10 มิถุนายน 2564 ปฏิบัติหน้าที่บนรถโดยสารปรับอากาศ สาย 138 หมายเลข 5-70052 ตั้งแต่เวลา 05.00-10.30 น. หลังเลิกงานได้กลับที่พักอาศัยทันที

วันที่ 11 มิถุนายน 2564 ปฏิบัติหน้าที่บนรถโดยสารปรับอากาศ สาย 138 หมายเลข 5-70052 ตั้งแต่เวลา 04.00-09.10 น. หลังเลิกงานได้กลับที่พักอาศัยทันที

วันที่ 12 มิถุนายน 2564 วันหยุดประจำสัปดาห์ พนักงานพักอาศัยอยู่ที่บ้าน

วันที่ 13 มิถุนายน 2564 ปฏิบัติหน้าที่บนรถโดยสารปรับอากาศ สาย 138 หมายเลข 5 – 44195 ตั้งแต่เวลา 04.00-08.20 น. หลังเลิกงานได้กลับที่พักอาศัยทันที

วันที่ 14 มิถุนายน 2564 พนักงานลาหยุด เวลา 07.30 น. พนักงานได้เดินทางไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลรามาธิบดี เพื่อรักษาโรคมะเร็งและถอนฟัน โดยแพทย์ได้ทำการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) ให้กับพนักงานด้วย โดยพนักงานได้เดินทางกลับบ้าน ในเวลา 11.30 น.

วันที่ 15 มิถุนายน 2564 เวลา 07.00 น. เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลรามาธิบดี ได้แจ้งให้ทราบว่าพนักงานเป็นผู้ติดเชื้อฯ จึงให้อยู่ที่บ้านเพื่อรอรถพยาบาลมารับไปรักษาที่โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ ในเวลา 16.00 น.

3.เมื่อพนักงานขับรถโดยสารนำรถกลับเข้าอู่ในแต่ละรอบ จะมีการฉีดพ่นทำความสะอาดภายในรถโดยสารทันทีด้วยผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรคที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ 70 % จึงมั่นใจได้ว่ารถโดยสารขององค์การมีความสะอาด ปลอดภัยจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) นอกจากนี้ องค์การได้พักการใช้งานรถโดยสารปรับอากาศ สาย 138 จำนวน 3 คัน ที่พนักงานผู้ติดเชื้อได้ปฏิบัติหน้าที่ ได้แก่ รถโดยสาร หมายเลข 5 -70037, 5-70052 และ 5-44195 เป็นระยะเวลา 3 วัน เพื่อทำการฉีดพ่นทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรคภายในรถ รวมถึง อู่จอดรถและท่าปล่อยรถโดยสาร

4.องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ได้มีการตรวจสอบ พบว่าพนักงานขับรถโดยสาร จำนวน 3 คนปฏิบัติหน้าที่บนรถโดยสารคันเดียวกับพนักงานผู้ติดเชื้อฯ จึงให้พนักงานขับรถโดยสารดังกล่าวหยุดงานไปพบแพทย์ เพื่อตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หากได้ผลเป็นประการใดจะแจ้งให้ทราบต่อไป

ทั้งนี้ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด ได้แก่ การสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาขณะปฏิบัติหน้าที่บนรถโดยสาร การล้างทำความสะอาดมือด้วยเจลแอลกอฮอล์  การฉีดพ่นทำความสะอาดภายในรถโดยสารด้วยแอลกอฮอล์ ทั้งก่อนและหลังนำรถออกวิ่งให้บริการ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในการเดินทาง

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้“วิรัช” เผย “บิ๊กป้อม” ร่วมประชุมใหญ่พรรคที่ขอนแก่น ย้ำให้รอผลวันประชุมดีที่สุด ปมปรับโครงสร้างพรรค-เปลี่ยนเลขาฯ
บทความถัดไปอุทาหรณ์! พิตบูล หลุดจากบ้านขย้ำเด็ก 3 ขวบบาดเจ็บ พ่อแม่เด็กจี้เจ้าของนำไปเลี้ยงที่อื่น