กยศ.รับลูก ‘บิ๊กตู่’ เตรียมปรับโครงสร้างลูกหนี้ 3.5 ล้านราย

กยศ.รับลูก ‘บิ๊กตู่ ‘ดูแลลูกหนี้ 3.5 ล้านรายปรับโครงสร้าง ลดเงินงวด ยืดเวลาผ่อน ลดดอกเบี้ยให้ลูกหนี้ดีเหลือ 0.01% ถึง 31 ธ.ค.64 ชะลอการฟ้องร้อง-บังคับคดีถึงปี 65 ยกเว้นใกล้ขาดอายุความ

นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เปิดเผยถึงกรณีนายกรัฐมนตรีมีนโยบายให้แก้ปัญหาหนี้สินแก่ประชาชนเร่งด่วนภายใน 6 เดือนว่า กยศ.พร้อมดำเนินการตามนโยบายรัฐบาล โดยขณะนี้กำลังพิจารณาแนวทางช่วยเหลือลูกหนี้เพิ่มเติม โดยเข้าไปปรับโครงสร้างหนี้แก่ผู้กู้ยืมที่ขาดความสามารถในการชำระหนี้และได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เช่น ลดจำนวนเงินที่ต้องผ่อนชำระแต่ละงวด พักการชำระเบี้ยปรับ ยืดเวลาผ่อน รวมถึงแนวทางอื่นๆ เพื่อให้เหมาะสมกับกำลังความสามารถในการชำระหนี้ของผู้กู้ยืมแต่ละคน รวมถึงขยายระยะเวลาชำระหนี้ออกไปให้นานที่สุด เพื่อลดจำนวนการฟ้องคดีและทำให้ลูกหนี้สามารถกลับมาผ่อนชำระได้ต่อไป

“ปัจจุบัน กยศ.มีผู้กู้ยืมที่อยู่ระหว่างชำระหนี้ 3.5 ล้านราย ซึ่งกองทุนฯพร้อมดูแลและช่วยทุกคนที่ได้รับผลกระทบ หากใครเดือดร้อนผ่อนไม่ไหวจริงๆ ขอให้ติดต่อกับ กยศ. ซึ่งกองทุนฯจะพิจารณาช่วยเหลือ เช่น ช่วยปรับโครงสร้างหนี้ รวมถึงอีกหลายมาตรการ อาทิ การชะลอการดำเนินคดีออกไปจนถึง 31 มีนาคม 2565 ยกเว้นคดีที่จะขาดอายุความซึ่งกองทุนจำเป็นต้องฟ้อง ทั้งนี้ลูกหนี้ที่ถูกดำเนินคดีสามารถมาทำสัญญาประนีประนอมยอม และสามารถผ่อนชำระได้อีก 9-15 ปี ส่วนเรื่องการบังคับคดีกองทุนจะพิจารณาบังคับคดีที่ใกล้จะขาดอายุความเท่านั้น และหากมีการบังคับคดีไปแล้วก็สามารถของดการขายและผ่อนต่อได้อีก 6 ปี” นายชัยณรงค์ กล่าว

นายชัยณรงค์ กล่าวว่า ส่วนสถานการณ์การรับชำระหนี้ของกองทุนฯ ในปีงบประมาณ 64 กองทุนฯได้รับชำระหนี้แล้ว 19,500 ล้าน ซึ่งสูงกว่าการรับชำระหนี้ปีที่ผ่านมาประมาณ 37% เป็นผลมาจากการหักเงินเดือนทำให้มีการรับชำระหนี้สม่ำเสมอ อย่างไรก็ตามในส่วนลูกหนี้ที่มีการหักเงินเดือนซึ่งปัจจุบันมีประมาณ 1.4 ล้านคน กองทุนก็พร้อมผ่อนผันให้หักชำระตามความสามารถ โดยลูกหนี้สามารถแจ้งการลดหักเงินเดือนเหลือน้อยที่สุดเพียงเดือนละ 100 บาทเท่านั้น โดยเงินที่ได้จากการชำระคืน กยศ.ก็จะนำไปปล่อยกู้ต่อให้กับรุ่นน้อง นักเรียน นักศึกษารุ่นต่อไป โดยปีนี้ปล่อยกู้ไปแล้ว 3.8 หมื่นล้านบาท

นายชัยณรงค์ กล่าวว่า สำหรับการดูแลเรื่องดอกเบี้ย ปัจจุบัน กยศ.ได้ลดดอกเบี้ยเหลือ 0.01% ต่อปี เป็นการเฉพาะกิจ ให้ผู้กู้ยืมเงินที่อยู่ระหว่างการชำระเงินคืนกองทุนและไม่ได้เป็นผู้ผิดนัดชำระหนี้หรือเคยเป็นผู้ผิดนัดชำระหนี้ ซึ่งลดจากปกติกองทุนคิดดอกเบี้ย 1% ต่อปีของเงินต้นคงเหลือ โดยให้มีผลถึง 31 ธันวาคม 2564

นายชัยณรงค์ กล่าวว่า ขณะเดียวกัน ได้ขยายมาตรการช่วยเหลือผู้กู้ยืมสู้ภัยโควิดไปจนถึงสิ้นปีนี้ โดยจะลดเบี้ยปรับ 100% กรณีชำระหนี้ปิดบัญชี สำหรับผู้กู้ยืมเงินทุกรายที่ยังไม่ถูกดำเนินคดี ซึ่งชำระได้ที่ธนาคารกรุงไทยและธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยทุกสาขา ส่วนผู้กู้ยืมเงินที่ถูกดำเนินคดีต้องลงทะเบียนขอรับสิทธิปิดบัญชีที่ www.studentloan.or.th รวมถึงการลดเบี้ยปรับ 80% สำหรับผู้กู้ยืมเงินที่ยังไม่ถูกดำเนินคดีที่ชำระหนี้ค้างทั้งหมดให้มีสถานะปกติ นอกจากนี้ ได้ลดเงินต้น 5% สำหรับผู้กู้ยืมเงินที่อยู่ระหว่างการชำระเงินคืนกองทุนและไม่ได้เป็นผู้ผิดนัดชำระหนี้หรือเคยเป็นผู้ผิดนัดชำระหนี้ โดยชำระหนี้ปิดบัญชีในคราวเดียว ตลอดจนลดเบี้ยปรับเหลือ 0.5% ต่อปี สำหรับผู้กู้ยืมเงินที่ยังไม่ถูกดำเนินคดีและไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามกำหนด

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้ป.ป.ช.เชียงราย เร่งตรวจสอบ ‘เสาไฟปลาบึก’ คาดสัปดาห์หน้ามีความชัดเจน
บทความถัดไปผู้ว่าฯวีระศักดิ์ เห็นชอบ อบจ.สมุทรสาคร ยื่นจัดซื้อ ‘ซิโนฟาร์ม’ 2 แสนโดส