เอกชน ผนึก ภาครัฐ จัดงาน THAI WATER EXPO 2021 ต.ค.นี้

เอกชน ผนึก ภาครัฐ จัดงาน THAI WATER EXPO 2021 รับแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปีประเทศ พร้อมดึงผู้ประกอบการเทคโนโลยีน้ำ – นวัตกรรมการจัดการน้ำเสียระดับโลกเข้าร่วม 14 – 16 ต.ค.นี้

นายสรรชาย นุ่มบุญนำ รองกรรมการผู้จัดการ อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ กล่าวถึงการจัดงาน THAI WATER EXPO 2021 (THW) ว่า เป็นงานแสดงสินค้าและการประชุมนานาชาติด้านเทคโนโลยีน้ำและการจัดการน้ำเสียงานเดียวในประเทศไทย ที่นำเสนอนวัตกรรมและเทคโนโลยีชั้นนำระดับโลกที่ทันสมัยที่สุด พร้อมโซลูชันด้านการบริหารจัดการน้ำแบบครบวงจร จากหลากหลายผู้ประกอบการทั่วโลกที่มาร่วมจัดแสดง นอกจากนี้ ภายในงาน ยังมีการจัดประชุมสัมมนาในหัวข้อต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการน้ำจากผู้เชี่ยวชาญทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากหน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ กรมทรัพยากรน้ำ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

“โดยเราคาดหวังว่าการจัดงานในครั้งนี้ จะมีส่วนช่วยผลักดันให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้และเทคโนโลยี ควบคู่กับการให้ความสำคัญในเรื่องการบริหารจัดการน้ำที่มีความเกี่ยวข้อง ทั้งภาคครัวเรือน ภาคการเกษตร และภาคอุตสาหกรรม รวมถึงจะเป็นอีกหนึ่งโอกาสที่จะส่งเสริมบทบาทของประเทศไทย ในการผลักดันให้เกิดการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน ทั้งในระดับภูมิภาค และระดับนานาชาติต่อไป”นายสรรชัยกล่าว

ทั้งนี้งาน THAI WATER EXPO จัดขึ้นพร้อมกับงาน PUMPS & VALVES ASIA (PVA) และงาน ASEAN Sustainable Energy Week 2021 (ASEW) ในรูปแบบไฮบริด (Hybrid Edition) ประกอบด้วยการจัดงานในรูปแบบปกติ (Physical Exhibition) การจัดแสดงงานในรูปแบบออนไลน์ (Virtual Exhibition) ทั้งยังมีการยกระดับความปลอดภัยขณะเยี่ยมชมงาน ตามมาตรการการจัดงานและการดำเนินการด้านสุขอนามัยของ อินฟอร์มา ออล ซีเคียว (Informa All Secure) เพื่อดูแลผู้จัดงานและผู้เข้าร่วมชมงานตลอดระยะเวลาที่อยู่ภายในงาน โดยกำหนดจัดขึ้นใน วันที่ 14 – 16 ตุลาคม 2564 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

Advertisement

นายภาดล ถาวรกฤชรัตน์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า กรมทรัพยากรน้ำ มีหน้าที่หลักในการกำหนดนโยบายและแผนงานที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรน้ำ ซึ่งครอบคลุมถึงการบริหารโครงการแหล่งน้ำและระบบกระจายน้ำ จัดสรร กำกับ ควบคุมการใช้ทรัพยากรน้ำและประปาสัมปทาน การอนุรักษ์ดูแล แก้ไขปัญหาการใช้ทรัพยากรน้ำ การแจ้งเตือนภัยและการจัดการสภาวะวิกฤต รวมทั้งพัฒนาองค์ความรู้ ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านทรัพยากรน้ำทั้งระดับภาพรวมและระดับลุ่มน้ำ เพื่อการจัดการทรัพยากรน้ำที่เป็นเอกภาพและยั่งยืน โดยได้วางกรอบการดำเนินงานในด้านต่างๆ ให้สอดคล้องกันในทุกมิติให้สามารถรองรับกับความต้องการอุปโภคบริโภคในภาคครัวเรือน ภาคการเกษตร การพัฒนาการท่องเที่ยว และภาคอุตสาหกรรม ภายใต้แผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เพื่อส่งเสริมการบริหารจัดการระบบนิเวศอย่างยั่งยืนได้

ทั้งนี้ กรมทรัพยากรน้ำได้ดำเนินการตามแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) ของประเทศไทย ซึ่งเป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศ ประกอบด้วยแผนแม่บท 6 ด้าน ได้แก่1. การจัดการน้ำอุปโภค บริโภค2. การสร้างความมั่นคงของน้ำภาคการผลิต3. การจัดการน้ำท่วมและอุทกภัย4. การจัดการคุณภาพน้ำ และอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ5. การอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพป่าต้นน้ำที่เสื่อมโทรมและป้องกันการพังทลายของดิน6. การบริหารจัดการ

Advertisement

“เรื่องของการบริหารจัดการนั้นเป็นเรื่องที่สำคัญ ประเทศเรามีปริมาณน้ำฝนอย่างเหลือเฟือประมาณ 7 แสน ลบ.ม. ต่อปี แต่เราเก็บไว้ใช้ประมาณ 10% เท่านั้น ซึ่งหมายความถึง ถ้าเรามีการบริหารจัดการที่ดี เราจะสามารถดูแลแผนแม่บททั้ง 6 ด้านที่กล่าวมาข้างต้นได้ทั้งหมด ซึ่งในเรื่องนี้เราต้องนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีปัจจุบันจากทั่วโลกที่มีลักษณะภูมิประเทศคล้ายเราที่สามารถบริหารจัดการน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพมาปรับใช้กับประเทศ” นายภาดล กล่าว

สำหรับการร่วมสนับสนุนการจัดงาน THAI WATER EXPO 2021 (THW)ทางกรมทรัพยากรน้ำ เล็งเห็นว่าการจัดงานในครั้งนี้จะสร้างประโยชน์ในด้านการบริหารจัดการน้ำของประเทศได้เป็นอย่างดี เนื่องจากเป็นงานที่รวบรวมองค์กรและผู้เชี่ยวชาญที่มีความชำนาญทั้งในและต่างประเทศ นับเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์และสร้างเครือข่ายด้านน้ำ เรียนรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมถึงเปิดมุมมองเพื่อแลกเปลี่ยนและนำมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์มหาศาลทั้งในเชิงของเทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านน้ำ ที่ทันสมัยจากบริษัทเอกชนชั้นนำทั่วโลก ที่ได้นำมาจัดแสดงภายในงาน หรือในด้านของกิจกรรมการเสวนาตลอด 3 วัน ถือเป็นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในแนวทางและทิศทางการจัดการน้ำมากยิ่งขึ้น

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image