จุรินทร์ลั่นเดินหน้าสร้างบ้านมั่นคงให้ได้ 1.3 ล้านหลัง ทัวร์อุดรฯมอบบ้านมั่นคง พร้อมทุนซ่อมบ้านพอเพียง

เมื่อเวลา 18.00 .วันที่ 17 มิถุนายน นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ นางมัลลิกาบุญมีตระกูล มหาสุข ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นายบุณย์ธีร์ พานิชประไพ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

นายสุธรรม ระหงษ์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี

ติดตามความคืบหน้าโครงการบ้านมั่นคงทรัพย์เพิ่มพูน ทึ่ บ้านมั่นคงทรัพย์เพิ่มพูนเทศบาลตําบลพันดอน อําเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานีโดยนายจุรินทร์ เป็นประธานการมอบบ้านมั่นคงทรัพย์เพิ่มพูน .อุดรธานี พร้อมทั้งมอบงบประมาณในการสร้างบ้านมั่งคงทรัพย์เพิ่มพูนในฐานะประธานคณะกรรมการนโยบายที่อยู่อาศัยแห่งชาติ

นายจุรินทร์  กล่าวว่า วันนี้เป็นงานที่ต่อเนื่องมาตั้งแต่สมัยรัฐบาลปี 2543 ซึ่งผู้เริ่มต้นโครงการบ้านมั่นคง โดยรัฐบาลที่เริ่มต้นโครงการบ้านมั่นคงคือรัฐบาลนายชวน หลีกภัย เป็นนายกรัฐมนตรีสมัยที่ 2 และตนที่ในสมัยนั้นเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้ให้ความเห็นชอบโครงการ โดยเป้าหมายให้คนจนหรือคนที่ไม่มีบ้านอยู่อาศัยหรือมีแต่ไม่มีที่ดินเป็นของตนเอง ให้มีโอกาสมีบ้านอยู่มีที่ดินเป็นของตนเองและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

Advertisement

นายจุรินทร์กล่าวว่า โครงการบ้านมั่นคงจึงก่อกำเนิดขึ้นภายใต้หลักการที่มีองค์กรขึ้นมาบริหารจัดการเป็นการเฉพาะ ให้รัฐบาลช่วยหาแหล่งเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำให้ประชาชนที่ไร้บ้านไร้ที่ดินรวมตัวกันเป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ และใช้เงินของสหกรณ์เช่าซื้อหรือซื้อที่ดิน เพื่อสร้างบ้านราคาพิเศษให้สมาชิกได้มีที่ดินเป็นของตนเอง และสมาชิกก็ช่วยกันผ่อนชำระให้เป็นบ้านของตนเอง

โดยรัฐบาลช่วยหาแหล่งเงินกู้ดอกเบี้ยพิเศษให้และโครงสร้างพื้นฐานทั้งหมดรัฐบาลจะเป็นคนออกเงินให้ จนตั้งแต่ปี ..2543 จนถึงปัจจุบันสร้างบ้านมาแล้ว 200,000 หลังโดยประมาณ แต่ได้มีการกำหนดเป้าหมายใหม่ เร่งรัดดำเนินการภายใน 15 ปี (..2579) จะต้องสร้างให้ได้ 1,300,000 หลัง เพื่อให้คนจนได้มีที่ดินทำกินและมีบ้านอยู่อาศัยเป็นของตนเองภายใต้เงื่อนไข

และมีอีกโครงการหนึ่ง ที่ผู้มีบ้านเป็นของตนเองรัฐบาลจะเข้าไปช่วยเรียกว่าบ้านพอเพียงช่วยซ่อมแซมปรับปรุงให้โดยเงินของรัฐบาลผ่านสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) หรือ พอช.

Advertisement

สำหรับจังหวัดอุดรธานี ได้มาดำเนินการทั้งหมด 18 โครงการ สร้างเสร็จแล้วทั้งหมด 1,700 หลัง วันนี้มาทำหน้าที่มอบบ้านมั่นคงที่สร้างเสร็จแล้ว 37 หลัง และมอบเงินสร้างบ้านเพิ่มอีก 70 หลัง ช่วยให้พี่น้องมีบ้านรวม 107 หลัง และมอบเงินช่วยซ่อมแซมบ้านพอเพียงอีก 104 หลังเป็นเงิน 2 ล้านบาท มอบเงินสวัสดิการชุมชนเพื่อช่วยสมาชิก 7,500 คนอีก 2 ล้านบาท และมอบงบพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเรื่องผลิตภัณฑ์ตามความต้องการของตลาดอีก 5 แสนบาท และมอบถุงยังชีพ 300 ครัวเรือนนายจุรินทร์ กล่าว

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image