ขสมก.แจ้งพนักงานเก็บค่าโดยสาร สาย 137 ติดเชื้อ พร้อมเปิดไทม์ไลน์

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) พบพนักงานติดเชื้อ 1 ราย โดยได้ออกประกาศ ดังนี้ ประกาศคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

ตลอดระยะเวลาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ผ่านมาองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ กระทรวงคมนาคม ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว ซึ่งเป็นไปตามแนวทางปฏิบัติการป้องกันของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข อย่างเคร่งครัดมาโดยตลอด

แต่ทั้งนี้ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพขออภัยที่ต้องแจ้งให้ทราบว่า เนื่องจากเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2564 เวลา 18.00 น. พนักงานเก็บค่าโดยสารรถปรับอากาศ สาย 137 เพศหญิง อายุ 56 ปี ได้เดินทางไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลสิรินธร เพื่อรักษาอาการไอรุนแรง โดยแพทย์ได้ทำการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้กับพนักงาน ต่อมาเมื่อเวลา 19.00 น. แพทย์ได้แจ้งให้ทราบว่าพนักงานคนดังกล่าวเป็นผู้ติดเชื้อฯ ขณะนี้พนักงานอยู่ระหว่างการรักษาที่โรงพยาบาลสิรินธร

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพได้รับทราบข้อมูลดังกล่าวจากผู้อำนวยการเขตการเดินรถที่ 4 จึงได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดังต่อไปนี้

1.องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพได้มีการแจ้งกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เพื่อแจ้งรายละเอียดผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ตามแนวทางปฏิบัติกรณีพบผู้ติดเชื้อฯ) โดยได้ประสานเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุข

2.พนักงานผู้ติดเชื้อได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด โดยสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาขณะปฏิบัติหน้าที่บนรถโดยสารและล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ รวมทั้งมีการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนปฏิบัติหน้าที่ทุกครั้ง ซึ่งอุณหภูมิร่างกายของพนักงานตั้งแต่วันที่ 8-13 มิถุนายน 2564 อยู่ที่ 36.5 องศาเซลเซียส โดยไทม์ไลน์ของพนักงานสรุปได้ ดังนี้

วันที่ 8 มิถุนายน 2564 ปฏิบัติหน้าที่บนรถโดยสารปรับอากาศ สาย 137 หมายเลข 4-4063 ตั้งแต่เวลา 06.30-13.20 น. หลังเลิกงานได้กลับที่พักอาศัยทันที

วันที่ 9 มิถุนายน 2564 ปฏิบัติหน้าที่บนรถโดยสารปรับอากาศ สาย 137 หมายเลข 4-4034 ตั้งแต่เวลา 04.50-10.40 น. หลังเลิกงานได้กลับที่พักอาศัยทันที

วันที่ 10 มิถุนายน 2564 ปฏิบัติหน้าที่บนรถโดยสารปรับอากาศ สาย 137 หมายเลข 4-4063 ตั้งแต่เวลา 06.00-12.00 น. หลังเลิกงานได้กลับที่พักอาศัยทันที

วันที่ 11 มิถุนายน 2564 ปฏิบัติหน้าที่บนรถโดยสารปรับอากาศ สาย 137 หมายเลข 4-4063 ตั้งแต่เวลา 05.50-11.30 น. หลังเลิกงานได้กลับที่พักอาศัยทันที

วันที่ 12 มิถุนายน 2564 ปฏิบัติหน้าที่บนรถโดยสารปรับอากาศ สาย 137 หมายเลข 4-4063 ตั้งแต่เวลา 05.30-12.20 น. หลังเลิกงานได้กลับที่พักอาศัยทันที

วันที่ 13 มิถุนายน 2564 ปฏิบัติหน้าที่บนรถโดยสารปรับอากาศ สาย 137 หมายเลข 4-4063 ตั้งแต่เวลา 04.50-11.05 น. ต่อมาเวลา 12.00 น. พนักงานได้เดินทางไปหาบุตรสาวของพนักงานที่ Rich คอนโด โดยบุตรสาวของพนักงานได้พาพนักงานไปพบแพทย์เพื่อรักษาอาการไอแบบมีเสมหะที่โรงพยาบาลรามคำแหง ซึ่งแพทย์ได้วินิจฉัยว่า พนักงานเป็นโรคปอดติดเชื้อ เวลา 14.30 น. พนักงานได้เดินทางไปซื้อสินค้าที่ห้างสรรพสินค้าซีคอนสแควร์ สาขาศรีนครินทร์ และเดินทางกลับบ้านในเวลา 15.30 น.

วันที่ 14 มิถุนายน 2564 วันหยุดประจำสัปดาห์ พนักงานพักอาศัยอยู่ที่บ้าน ณ หมู่บ้านสวนดอกไม้ ซอยเฉลิมพระเกียรติ 48 เขตประเวศ กรุงเทพฯ

วันที่ 15-16 มิถุนายน 2564 พนักงานลาหยุดพักผ่อนอยู่ที่บ้าน โดยพนักงานเริ่มมีอาการไอรุนแรง และมีน้ำมูก

วันที่ 17 มิถุนายน 2564 เวลา 01.00 น. บุตรชายของพนักงานได้พาพนักงานไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลสิรินธร โดยแพทย์ได้รับพนักงานเข้าพักรักษาตัวที่โรงพยาบาล เวลา 18.00 น. แพทย์ได้ทำการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้กับพนักงาน ต่อมาเวลา 19.00 น. แพทย์ได้แจ้งให้ทราบว่าพนักงานเป็นผู้ติดเชื้อฯ

3.เมื่อพนักงานขับรถโดยสารนำรถกลับเข้าอู่ในแต่ละรอบ จะมีการฉีดพ่นทำความสะอาดภายในรถโดยสารทันทีด้วยผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรคที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ 70% จึงมั่นใจได้ว่ารถโดยสารขององค์การมีความสะอาด ปลอดภัยจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) นอกจากนี้ องค์การได้พักการใช้งานรถโดยสารปรับอากาศ สาย 137 จำนวน 2 คัน ที่พนักงานผู้ติดเชื้อได้ปฏิบัติหน้าที่ ได้แก่ รถโดยสาร หมายเลข 4-4063 และ 4-4034 เป็นระยะเวลา 3 วัน เพื่อทำการฉีดพ่น ทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรคภายในรถรวมถึงอู่จอดรถและท่าปล่อยรถโดยสาร

3.องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพได้มีการตรวจสอบพบว่าพนักงานขับรถโดยสาร จำนวน 3 คน ปฏิบัติหน้าที่บนรถโดยสารคันเดียวกับพนักงานผู้ติดเชื้อฯ จึงให้พนักงานขับรถโดยสารดังกล่าวหยุดงานไปพบแพทย์เพื่อตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หากได้ผลเป็นประการใดจะแจ้งให้ทราบต่อไป

ทั้งนี้ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด ได้แก่ การสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาขณะปฏิบัติหน้าที่บนรถโดยสาร การล้างทำความสะอาดมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ การฉีดพ่นทำความสะอาดภายในรถโดยสารด้วยแอลกอฮอล์ ทั้งก่อนและหลังนำรถออกวิ่งให้บริการ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในการเดินทาง

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon